Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

Užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamąsias, kurios įsigalios 2014 m. vasario 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai.

UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2013 m. spalio 30 d. Komisijai ir Telšių rajono savivaldybės tarybai pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo antriesiems galiojimo metams projektą, tačiau Telšių rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 dienų – nepriėmė sprendimo.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija vienašališkai nustatė VšĮ Velžio komunalinio ūkio ir UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, praėjusiais metais – 17 šilumos tiekėjų.

Informacija parengta 2014-01-24