2014 01 24
Komisija, išnagrinėjusi elektros energijos skirstymo sistemos operatoriaus AB LESTO pateiktą skundą dėl UAB „Elektros energijos prekyba“ ir UAB „Elektros tinklų grupė“ veiksmų, nutarė iš dalies patenkinti AB LESTO reikalavimus, t. y. įpareigojo UAB „Elektros tinklų grupė“ atsiskaityti už elektros energijos persiuntimo paslaugą, UAB „Elektros energijos prekyba“ – nutraukti mokėjimų už elektros energijos persiuntimo paslaugą rinkimą iki tol, kol nebus gautas AB LESTO sutikimas.

AB LESTO kreipėsi į Komisiją ir nurodė, kad:
• UAB „Elektros tinklų grupė“ neatsiskaito už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą, nors sodininkų bendrijos už patiektą/suvartotą elektros energiją su nepriklausomu elektros energijos tiekėju UAB „Elektros energijos prekyba“ atsiskaito tinkamai ir laiku.
• UAB „Elektros energijos prekyba“ renka iš gyventojų mokėjimus už elektros energijos persiuntimo paslaugas, nors neturi AB LESTO sutikimo tai daryti.
• Sodininkų bendrijų ir nepriklausomo elektros energijos tiekėjo sudarytų sutarčių nuostatos yra neteisėtos.

Komisija, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nutarė iš dalies patenkinti AB LESTO reikalavimus:
• Įpareigojo UAB „Elektros tinklų grupė“ per dvidešimt kalendorinių dienų nuo Komisijos nutarimo priėmimo atsiskaityti su AB LESTO už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą.
• UAB „Elektros energijos prekyba“ įpareigota nutraukti mokėjimų už elektros energijos persiuntimo paslaugą rinkimą iki tol, kol nebus gautas AB LESTO sutikimas.

Informacija parengta 2014-01-24