Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių

Siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis suskystintų gamtinių dujų terminalu būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant rinkos dalyvių, Komisija teikia viešajai konsultacijai AB „Klaipėdos nafta“ parengtų Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:


- išdėstyta naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu tvarka ir sąlygos;
- numatyti reikalavimai asmenims, ketinantiems naudotis suskystintų gamtinių terminalu, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
- įvardyti kiti specialieji reikalavimai, susiję su suskystintų gamtinių dujų terminalo veikla ir jo naudojimu suskystintosioms gamtinėms dujoms atgabenti ir iškrauti, jas išdujinti ir patiekti į gamtinių dujų perdavimo sistemą.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2014 m. vasario 18 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2014-01-28