Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo

Siekiant užtikrinti aiškią, nuoseklią ir skaidrią kainodarą nustatant valstybės reguliuojamas kainas elektros energetikos sektoriuje, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:

• Sudarytas principų, pagal kuriuos reguliuojami ūkio subjektai privalo tvarkyti reguliuojamos veiklos apskaitą, sąrašas. Principų sąrašas yra baigtinis – nustatomi priežastingumo, kaupimo, objektyvumo, pastovumo, skaidrumo, naudingumo ir patikimumo principai, kurie visoje reguliavimo apskaitoje turi veikti kaip kompleksinis filtras.
• Įvedami apskaitos atskyrimo mechanizmai, išgryninant verslo vienetus. Reguliuojamos įmonės privalės vesti apskaitą pagal Projekte nustatytus principus ir Komisijos patvirtintus reikalavimus, atskiriant pajamas, sąnaudas, turtą, įsipareigojimus, elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo verslo vienetus bei reguliuojamas ir nereguliuojamas paslaugas. Tinkamas apskaitos atskyrimo įgyvendinimas užtikrina maksimalų skaidrumą ir nediskriminavimą.
• Numatyta, kad elektros energijos perdavimo ir skirstymo kainos turi būti nustatomos taikant Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį, kuris remiasi prielaida, kad elektros energetikos įmonė, besiverčianti elektros energijos perdavimo ar skirstymo veikla, naudoja efektyvų tinklą, efektyvias technologijas ir tinklo elementus bei veikia efektyviai visiškai konkurencingoje rinkoje.
• Nustatyti kapitalo sąnaudų skaičiavimo principai, numatant, jog Komisijos sprendimu perdavimo ir skirstymo verslo vienetų atveju turto vertė gali būti nustatoma taikant atstatomosios ar istorinės turto vertės nustatymo metodą, o didelę įtaką turinčių įmonių – istorinės turto vertės nustatymo metodą.
Įtvirtintas ribojančių veiksnių sąrašas, taikytinas nustatant reguliuojamo turto (investicijų) vertę, padengiamą per reguliuojamos veiklos kainas. Numatyta, koks turtas negali būti įtraukiamas į reguliuojamo turto bazę, nustatant reguliuojamų paslaugų kainas.
Nustatyti investicijų grąžos skaičiavimo, operacinių sąnaudų nustatymo principai.
• Numatyta, kad kintami kaštai nustatomi atsižvelgiant į iš gamintojų, tiekėjų biržoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų sąnaudų vertę.

Patvirtinus Projektą, bus užbaigtas nuoseklių reguliacinių apskaitos principų diegimas visuose esminiuose energetikos sektoriaus segmentuose, kuris buvo pradėtas 2011 m. kainų šilumos ūkio sektoriuje nustatymo principais ir tęsiamas 2013 m. – patvirtinti kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2014 m. vasario 28 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2014-01-28