2014 01 30
Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, priėmė sprendimą vienašališku sprendimu nustatyti UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias, kurios įsigalios 2014 m. vasario 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai.

UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“ 2013 m. spalio 30 d. Komisijai ir Biržų rajono savivaldybės tarybai pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo antriesiems galiojimo metams projektą, tačiau Biržų rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 dienų – nepriėmė sprendimo.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja tol, kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“, VšĮ Velžio komunalinio ūkio ir UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, praėjusiais metais – 17 šilumos tiekėjų.

Informacija parengta 2014-01-30