Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nuosekliai įgyvendina naują kainodarą šilumos sektoriuje

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodikai (toliau – Metodika), Komisija nuosekliai įgyvendina naują kainodarą šilumos sektoriuje, t. y. priima sprendimus, užtikrinančius aiškesnį šilumos įmonių apskaitos atskyrimą.

Komisija 2014 m. sausio 30 d. posėdyje suderino 5 šilumos įmonių ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie nėra numatyti Metodikoje (jei konkrečių atvejų nereglamentuoja Metodika, jiems subjektai pasirenka ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir jį taiko suderinę su Komisija), taip pat priėmė sprendimus dėl šilumos tiekėjų, valdančių daugiau negu vieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, neprivalomo apskaitos atskyrimo pagal sistemas. Naujos redakcijos Metodika numato, kad apskaita turi būti atskiriama pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, išskyrus atvejus, kai reguliuojančioji institucija (Komisija arba savivaldybės) priima motyvuotus sprendimus dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo pagal atskiras centralizuoto šilumos tiekimo sistemas.

Informacija parengta 2014-01-30