Komisija suderino Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles

2014 01 30
Komisija, siekdama užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų, suderino Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- išdėstyta naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema tvarka ir sąlygos;
- apibrėžtos perdavimo sistemos operatoriaus ir perdavimo sistemos naudotojų teisės ir pareigos;
- numatytos perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos operatorių bendradarbiavimo gairės;
- nustatyti pajėgumų paskirstymo ir perkrovos valdymo mechanizmai.

Atkreipiame dėmesį, kad šios Taisyklės pilna apimtimi bus taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d., kai bus įgyvendintas „Įleidimo – išleidimo“ taškų kainodaros modelis perdavimo sistemoje.

Informacija parengta 2014-01-30