Komisija panaikino SKY ENERGY GROUP, UAB nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą

2014 01 30
Komisija priėmė sprendimą nuo 2014 m. vasario 4 d. panaikinti SKY ENERGY GROUP, UAB (dabar UAB „Saurama“) nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą, nes bendrovė neatitinka šiai veiklai vykdyti nustatyto minimalaus finansinio pajėgumo.

Komisija konstatavo, kad:

Bendrovė neįvykdė pakartotinio Komisijos įpareigojimo ištaisyti bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį taip, kad jis atitiktų elektros ir gamtinių dujų tiekimo veiklai Komisijos nustatytus minimalius reikalavimus.

Ankstesni Komisijos sprendimai šio ūkio subjekto atžvilgiu skelbiami čia ir čia.

Siekiant operatyviai informuoti vartotojus apie didelę nemokumo riziką turinčius rinkos dalyvius, Komisija aktyviai stebi elektros energijos ir gamtinių dujų sektorių dalyvius.

Informacija parengta 2014-01-30