Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo ir Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių pakeitimo

Siekiant užtikrinti galimybę atlyginti vartotojams jų patirtas išlaidas, susijusias su Komisijoje vykdomu išankstiniu privalomu skundų ir ginčų nagrinėjimu bei taikinamuoju tarpininkavimu, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Aprašo projektas) ir Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių pakeitimo projektą (toliau – Taisyklių projektas).

Esminis pakeitimas Projektuose – numatyta, jog vartotojų ir energetikos įmonių skundus bei ginčus nagrinėjanti institucija, priimdama sprendimą dėl pareiškėjo skunde ar prašyme išspręsti ginčą pateiktų reikalavimų pagrįstumo ir jų patenkinimo, taip pat teikdama pasiūlymą dėl ginčo sprendimo taikinamojo tarpininkavimo procedūros metu, visais atvejais privalo įvertinti vartotojo patirtas ir prašomas grąžinti ir (ar) kompensuoti išlaidas ir, patenkinus šį reikalavimą, įpareigoti energetikos įmonę atitinkamai grąžinti ir (ar) kompensuoti vartotojo patirtas išlaidas ar jų dalį. Atitinkamai nustatyta pareiga vartotojui, siekiančiam patirtų išlaidų atlyginimo, pateikti įrodymus dėl susidariusių išlaidų.

Aprašo projektas ir Taisyklių projektas paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2014 m. vasario 28 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2014-02-04