2014 02 06
Komisija, siekdama nustatyti aiškią ir skaidrią sankcijų už energetikos sektoriuje padarytus pažeidimus skyrimo tvarką, užtikrinti, kad sankcijos būtų proporcingos padarytam pažeidimui, veiksmingos ir atgrasančios subjektus nuo manipuliavimo rinka, Komisija parengė ir patvirtino Sankcijų skyrimo taisykles.

Esminės nuostatos Sankcijų skyrimo taisyklėse:

- įvardyti subjektai, kuriems gali būti skiriamos numatytos sankcijos;
- detalizuota sankcijų skyrimo procedūra, įtvirtinant sankcijų nustatymo tvarką bei apibrėžiant, už kokius pažeidimus jos yra skiriamos;
- numatyti kriterijai bei atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės, į kurias atsižvelgiama skiriant sankcijas;
- reglamentuotas piniginių baudų dydžio diferencijavimas.

Informacija parengta 2014-02-06