Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Ignalinos vanduo“ paslaugų kainas

Komisija, įvertinusi UAB „Ignalinos vanduo“ planuojamas įgyvendinti investicijas ir faktines 2012 metų sąnaudas, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 145 tūkst. Lt sąnaudų, kaip būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 0,78 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Ignalinos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)

Šaltinis: Komisija.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 78,1 proc. Ignalinos rajono gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 53,6 proc. gyventojų, 100 proc. tiekiamo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus. Planuojama iki 2015 m. geriamąjį vandenį tiekti 82,7 proc., o nuotekų tvarkymo paslaugą – 67,0 proc. Ignalinos rajono savivaldybės gyventojų.

UAB „Ignalinos vanduo“ 2008–2012 metais į vandentvarkos ūkį investavo 34,3 mln. Lt, iš jų ES parama – 30,2 mln. Lt. Už šias lėšas pastatyti 2 nauji nuotekų valymo įrenginiai Linkmenyse ir Dūkšte, dar tiek jų buvo rekonstruota Vidiškėse bei Didžiasalyje, iš viso įmonė paklojo 3,5 km vandentiekio tinklų, 10,4 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų prisijungė 90 vartotojų, prie nuotekų tinklų – 350 Ignalinos rajono gyventojų.

2013–2017 metais UAB „Ignalinos vanduo“ į vandentvarkos ūkį ketina investuoti 18,955 mln. Lt, iš jų 12,281 mln. Lt – Europos Sanglaudos fondo lėšos. Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus pastatyti arba rekonstruoti 7 vandens gerinimo įrenginiai (Vydiškėse, Meikštuose, Antalksnėje, Grikiapelėje, Gilūtuose, Dūkšteliuose, Daugeliškėje), rekonstruotos 4 nuotekų valyklos (Vidiškėse, Didžiasalyje, Mielagėnuose, Dūkšteliuose), pastatyti 3 nauji nuotekų valymo įrenginiai (Linkmenyse, Palūšėje, Dūkšte), bus rekonstruota apie 4 km vandentiekio tinklų, nutiesta 21,4 km naujų vandentiekio tinklų, 37,7 km nuotekų tinklų, pastatytos 6 naujos nuotekų siurblinės, sudaryta galimybė prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti apie 296 vartotojams, prie nuotekų tvarkymo tinklų – apie 571 vartotojui. 100 proc. surenkamų nuotekų bus išvaloma pagal reikalavimus.

Praėjusiais metais UAB „Ignalinos vanduo“ pardavė 262,7 tūkst. m³ vandens ir priklauso V vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m³ per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Ignalinos rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2014-02-06