Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

Komisija, įvertinusi UAB „Trakų vandenys“ planuojamas įgyvendinti investicijas ir faktines 2012 metų sąnaudas, vandentvarkos paslaugoms teikti reikalingas būtinąsias sąnaudas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 10,20 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Trakų vandenys“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Trakų rajono vartotojus.

UAB „Trakų vandenys“ 2009–2012 metais į vandentvarkos ūkio gerinimą investavo daugiau nei 73,7 mln. Lt, iš jų ES parama sudaro 51,6 mln. Lt. Įmonė paklojo 40,226 km vandentiekio tinklų ir 54,791 km nuotekų tinklų, pastatė 18 nuotekų siurblinių, įrengė vandenvietę su vandens gerinimo įrenginiais Varnikuose, kuri tiekia vandenį Trakų, Žaizdrių ir Senųjų Trakų gyventojams, rekonstravo Aukštadvario nuotekų valymo įrenginius, pastatė naujus nuotekų valymo įrenginius Rūdiškėse ir Paluknyje. Prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 530 vartotojų, prie nuotekų tinklų – 1430 vartotojų.

UAB „Trakų vandenys“ 2013–2017 metais ketina investuoti 22,208 mln. Lt, iš kurių 15,209 mln. Lt – Europos Sanglaudos fondo lėšos. Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus nutiesta 21,5 km vandentiekio ir 21,3 km nuotekų tinklų, pastatytos 6 nuotekų siurblinės, rekonstruota Aukštadvario nuotekų valykla ir pastatyta nauja Paluknyje, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai (Aukštadvaris, Rūdiškės, Paluknys, Onuškis) ir 98,2 proc. vartotojų tiekiamas vanduo atitiks Lietuvos higienos normos reikalavimus, prie centralizuotų vandens tiekimo planuojama prijungti 297 vartotojus (dar bus sudaryta galimybė prisijungti 161 vartotojui), prie nuotekų tvarkymo tinklų planuojama prijungti 898 vartotojus.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 60,2 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 57,4 proc. Trakų rajono savivaldybės gyventojų. 83,2 proc. vartotojų gauna Higienos normos reikalavimus atitinkantį vandenį.

Praėjusiais metais UAB „Trakų vandenys“ pardavė 617,3 tūkst. m³ vandens ir priklauso IV grupės vandens tiekėjų veikla (paslaugų pardavimai nuo 501 iki 900 tūkst. m³ per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Trakų rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2014-02-06