Nuo 2014 m. vasario 17 d. veikia nauja Komisijos interneto svetainė

2014 02 17
Gerb. svetainės lankytojai,

Informuojame, kad 2014 m. vasario 17 d. startavo naujas Komisijos interneto tinklapis ir senoji svetainės versija nebus palaikoma. Dalis senojoje svetainėje buvusios svarbios informacijos (archyviniai duomenys ir kita aktuali medžiaga) perkelta į naują tinklapį,dėl kitos anksčiau skelbtos informacijos, Komisijos posėdžių medžiagos, nutarimų ir t.t. maloniai prašome kreiptis į Komisiją – informacija bus suteikta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.