Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Pažymos apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas

                                      PATVIRTINTA
                                                                                    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
                                                                                  komisijos pirmininko 2012 m. sausio 9 d.
                                             įsakymu Nr. O1-3

PAŽYMOS APIE BUVUSĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR (AR) DARBO STAŽĄ IŠDAVIMAS

Eil.
Nr.
PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas-
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPažymos apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPrašymą išduoti pažymą apie buvusį darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą asmuo gali pateikti asmeniškai atvykęs į Komisiją, per pasiuntinį, atsiuntęs prašymą paštu arba elektroniniu paštu.
Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Komisiją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71)
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. O3-157 (Žin., 2008, Nr. 125-4791);
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLaisvos formos prašymas, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, laikotarpis, už kurį prašoma pateikti pažymą, buvusios darbovietės pavadinimas, įstaigos, kuriai bus teikiama pažyma, pavadinimas.
Pateikiama asmens tapatybės dokumento kopija.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pagal poreikį.
8.Administracinės paslaugos teikėjasLaikinai einanti Finansų skyriaus vedėjo pareigas Regina Bružienė, tel. (8-5) 2133462, el. p. regina.bruziene@regula.lt;
Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Džilda Masiulionienė, tel. (8-5) 2133441, el. p. dzilda.masiulioniene@regula.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasAdministracijos direktorė Ana Selčinskienė, tel. (8-5) 2135540, el. p. ana.selcinskiene@regula.lt.
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPažyma parengiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas pateikiamas laisva forma. Jame turi būti nurodyta informacija, nurodyta 6 punkte.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Komisija. Dokumentams apdoroti Komisijoje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiGalutinė administracinė paslauga.
Priimant prašymą būtina patikrinti, ar pateikta visa būtina informacija, ar prašymas pasirašytas.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAsmenų prašymų išspręsti ginčą nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Komisijos dokumentacijos planą).
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-16 18:49