Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Kur kreiptis vartotojui dėl iškilusių problemų energetikos sektoriuje?

Komisija kasdien sulaukia pluošto korespondencijos su vartotojų klausimais, prašymais ir skundais dėl įmonių veiklos, energijos tiekimo sutrikimų, naujų vartotojų prijungimo, apskaitos prietaisų gedimų, paslaugų kainų bei tarifų taikymo pagrįstumo ir kt.

Operatyvus reagavimas į vartotojų keliamas problemas, greitesnis prašymų (skundų) tyrimas ir efektyvesnis vartotojų teisėtų interesų gynimas – Komisijos darbo prioritetas. Išsamus ir konkretus vartotojo problemos išdėstymas su aiškiai suformuluotu prašymu ar reikalavimu yra svarbi prielaida Komisijai vartotojo prašymą ištirti greitai ir kokybiškai.

Komisija vartotojams rekomenduoja naudoti paprastą ir patogų prašymų rengimo būdą – vartotojui tereikia užpildyti parengtą formą ir konkrečiai suformuluoti savo reikalavimą. Komisijos parengtą prašymo formą galima atsisiųsti čia. Popierinę prašymo (skundo) formą gali užpildyti ir atvykus į Komisiją.

Kiekvienas asmuo, manydamas, kad yra pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę juos apginti. Prašymą (skundą) Komisijai pateikti galima asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu.

Į Komisiją (www.regula.lt) galima kreiptis suabejojus elektros, dujų, šilumos, karšto ir geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir geležinkelių transporto, keltų tarifų teisingumu ir jų taikymo tvarka, dujų ir elektros prijungimo mokesčio dydžiu, šilumos paskirstymo metodų taikymo pagrįstumu ir kt.

Valstybinė energetikos inspekcija (www.vei.lt) nagrinėja vartotojų skundus dėl įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, dėl patalpų ir karšto vandens temperatūros reikalavimų neatitikimo, dėl apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo netinkamos veiklos ir kt.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vartotojoteises.lt) nagrinėja skundus dėl dujų, šilumos, karšto ir geriamojo vandens tiekimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-30 10:15