Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Kuro ir perkamos šilumos kainos
Vidutinės šalies kuro kainos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Vidutinė šalies kuro (žaliavos) kaina

Pastabos. Nuo 2014 m. sausio mėn. vidutinė biokuro kaina, vadovaujantis Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, nustatoma kaip geometrinis svertinis atitinkamų biokuro rūšių (medienos kilmės biokuro, medienos granulių, medienos briketų, malkinės medienos) vidurkis.
Komisijos išaiškinimą dėl medienos kilmės biokuro vidutinės rinkos kainos taikymo galite rasti čia.

Eil. Nr. Kuro rūšis Mato vienetas Vidutinė kuro (žaliavos) kaina be PVM Pastabos
2014 m. sausio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31235,39
Lt/tne1537,21

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1788,63

3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1799,02
2013 m. spalio mėn.
4 Medienos kilmės biokuras* Lt/tne 600,55
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 692,67 Lt/tne
(Ši kaina taikoma Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.4 punkte numatytoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms skaičiuoti.)

5 Malkinė mediena Lt/tne 507,94
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 637,06 Lt/tne
(Ši kaina taikoma Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.4 punkte numatytoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms skaičiuoti.)
6 Medienos granulės Lt/tne 1220,53
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1239,11 Lt/tne
(Ši kaina taikoma Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.4 punkte numatytoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms skaičiuoti.)
7 Biokuras** Lt/MWh 72,65
8 Skalūnų alyva Lt/tne 2046,32

9 Dyzelinas Lt/tne 2699,78

10 Suskystintos dujos Lt/tne 1953,33
11 Akmens anglis Lt/tne 795,81
12 Biodujos Lt/tne 1308,60
13 Šiaudai Lt/tne 394,63
14 Durpės Lt/tne 425,37
15 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. gruodžio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31219,20
Lt/tne1515,54

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1813,80

3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1799,02
2013 m. spalio mėn.
4 Medienos kilmės biokuras* Lt/tne 602,46
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 679,07 Lt/tne
(Ši kaina taikoma Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.4 punkte numatytoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms skaičiuoti.)

5 Malkinė mediena Lt/tne 447,78
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 575,92 Lt/tne
(Ši kaina taikoma Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.4 punkte numatytoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms skaičiuoti.)
6 Medienos granulės Lt/tne 1235,27
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1235,27 Lt/tne
(Ši kaina taikoma Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 10.4 punkte numatytoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms skaičiuoti.)
7 Biokuras** Lt/MWh 68,33
8 Skalūnų alyva Lt/tne 2076,04

9 Dyzelinas Lt/tne 2726,55

10 Suskystintos dujos Lt/tne 1968,32
11 Akmens anglis Lt/tne 815,91
12 Biodujos Lt/tne 1308,60
13 Šiaudai Lt/tne 502,50
14 Durpės Lt/tne 424,08
15 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. lapkričio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31238,27
Lt/tne1535,01

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1767,14

3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1799,02
2013 m. spalio mėn.
4
Medienos kilmės biokuras*
Lt/tne 593,56 Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 659,01 Lt/tne
Lt/MWh 56,66
Medienos kilmės biokuro kaina "iki katilo", įvertinant kuro žaliavos ir transportavimo sąnaudas, 1 tne=11,63 MWh
5 Medienos granulės Lt/tne 1270,81
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1286,74 Lt/tne
6 Biokuras** Lt/MWh 67,60
7 Skalūnų alyva Lt/tne 2028,80

8 Dyzelinas Lt/tne 2700,62

9 Suskystintos dujos Lt/tne 1970,70
10 Akmens anglis Lt/tne 790,60
11 Biodujos Lt/tne 1318,00
12 Šiaudai Lt/tne 511,05
13 Durpės Lt/tne 442,38
14 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. spalio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31225,14
Lt/tne1521,03

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1859,71

3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1799,02
4
Medienos kilmės biokuras*
Lt/tne 571,25 Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 635,27 Lt/tne
Lt/MWh 54,62
Medienos kilmės biokuro kaina "iki katilo", įvertinant kuro žaliavos ir transportavimo sąnaudas, 1 tne=11,63 MWh
5 Medienos granulės Lt/tne 1235,46
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1235,46 Lt/tne
6 Biokuras** Lt/MWh 67,59
7 Skalūnų alyva Lt/tne 1924,08

8 Dyzelinas Lt/tne 2448,74

9 Suskystintos dujos Lt/tne 2016,58
10 Akmens anglis Lt/tne 778,61
11 Biodujos Lt/tne 1308,30
12 Šiaudai Lt/tne 377,57
13 Durpės Lt/tne 433,25
14 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. rugsėjo mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31241,89
Lt/tne1534,33

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1865,38

3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1885,65
4
Medienos kilmės biokuras*
Lt/tne 517,48 Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 593,99 Lt/tne
Lt/MWh 51,07
Medienos kilmės biokuro kaina "iki katilo", įvertinant kuro žaliavos ir transportavimo sąnaudas, 1 tne=11,63 MWh
5 Medienos granulės Lt/tne 1125,93
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1125,93 Lt/tne
6 Biokuras** Lt/MWh 68,60
7 Skalūnų alyva Lt/tne 1870,48

8 Dyzelinas Lt/tne 2639,74
2013 m. rugpjūčio mėn.
9 Suskystintos dujos Lt/tne 1830,80
10 Akmens anglis Lt/tne 788,20
11 Biodujos Lt/tne 1315,50
12 Šiaudai Lt/tne 479,10
13 Durpės Lt/tne 425,97
14 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. rugpjūčio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31256,54
Lt/tne1552,74

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1895,48
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1948,13
2013 m. kovo mėn.
4
Medienos kilmės biokuras*
Lt/tne 519,54 Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 597,02 Lt/tne
Lt/MWh 51,33
Medienos kilmės biokuro kaina "iki katilo", įvertinant kuro žaliavos ir transportavimo sąnaudas, 1 tne=11,63 MWh
5 Medienos granulės Lt/tne 1190,80
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1190,80 Lt/tne
6 Biokuras** Lt/MWh 69,05
7 Skalūnų alyva Lt/tne 2029,05

8 Dyzelinas Lt/tne 2639,74
9 Suskystintos dujos Lt/tne 1563,26
2013 m. balandžio mėn.
10 Akmens anglis Lt/tne 774,63
2013 m. balandžio mėn.
11 Biodujos Lt/tne 1318,00
12 Šiaudai Lt/tne 478,70
13 Durpės Lt/tne 419,00
14 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. liepos mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31285,26
Lt/tne1594,15

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1889,93
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1948,13
2013 m. kovo mėn.
4
Medienos kilmės biokuras*
Lt/tne 545,29 Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 590,96 Lt/tne
Lt/MWh 50,81
Medienos kilmės biokuro kaina "iki katilo", įvertinant kuro žaliavos ir transportavimo sąnaudas, 1 tne=11,63 MWh
5 Medienos granulės Lt/tne 1185,77
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1185,77 Lt/tne
6 Biokuras** Lt/MWh 68,53
7 Skalūnų alyva Lt/tne 2041,03
2013 m. balandžio mėn.
8 Dyzelinas Lt/tne 2599,90
9 Suskystintos dujos Lt/tne 1563,26
2013 m. balandžio mėn.
10 Akmens anglis Lt/tne 774,63
2013 m. balandžio mėn.
11 Biodujos Lt/tne 1318,00
12 Šiaudai Lt/tne 378,50
13 Durpės Lt/tne 425,64
14 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. birželio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31299,43
Lt/tne1611,97

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1889,51
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1948,13
 2013 m. kovo mėn.
4
Medienos kilmės biokuras*
Lt/tne 522,49 Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 574,03 Lt/tne
Lt/MWh 49,36
Medienos kilmės biokuro kaina "iki katilo", įvertinant kuro žaliavos ir transportavimo sąnaudas, 1 tne=11,63 MWh
5 Medienos granulės Lt/tne 1180,89
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1180,89 Lt/tne
6 Biokuras** Lt/MWh 69,14
7 Skalūnų alyva Lt/tne 2041,03
2013 m. balandžio mėn.
8 Dyzelinas Lt/tne 2465,86
9 Suskystintos dujos Lt/tne 1563,26
2013 m. balandžio mėn.
10 Akmens anglis Lt/tne 774,63
2013 m. balandžio mėn.
11 Biodujos Lt/tne 1310,81
12 Šiaudai Lt/tne 378,50
13 Durpės Lt/tne 422,10
14 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
2013 m. gegužės mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31324,19
Lt/tne1641,83

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1859,53
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1948,13
4 Biokuras* Lt/tne 608,74
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 641,92 Lt/tne
4.1 skiedros Lt/tne 473,71
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 567,11 Lt/tne
4.2 pjuvenos Lt/tne 421,21
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 515,48 Lt/tne
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 674,75
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 677,54 Lt/tne
4.4 malkinė mediena Lt/tne 394,54
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 503,55 Lt/tne
4.5 medžio drožlės Lt/tne 654,60
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 666,37 Lt/tne
4.5 medžio granulės Lt/tne 1081,94
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1081,94 Lt/tne
5 Biokuras** Lt/MWh 72,09
6 Skalūnų alyva Lt/tne 2041,03
7 Dyzelinas Lt/tne 2536,38
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1563,06
9 Akmens anglis Lt/tne 778,51
10 Biodujos Lt/tne 1303,71
11 Šiaudai Lt/tne 484,14
12 Durpės Lt/tne 421,01
13 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. balandžio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31325,80
Lt/tne1647,56

2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1859,53
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1948,13
4 Biokuras* Lt/tne 636,55
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 663,98 Lt/tne
4.1 skiedros Lt/tne 517,02
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 596,11 Lt/tne
4.2 pjuvenos Lt/tne 416,91
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 552,41 Lt/tne
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 686,25
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 689,16 Lt/tne
4.4 malkinė mediena Lt/tne 460,69
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 580,21 Lt/tne
4.5 medžio drožlės Lt/tne 657,42
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 669,52 Lt/tne
4.5 medžio granulės Lt/tne 1174,80
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1178,77 Lt/tne
5 Biokuras** Lt/MWh 71,59
6 Skalūnų alyva Lt/tne 2041,03
7 Dyzelinas Lt/tne 2682,71
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1563,06
9 Akmens anglis Lt/tne 778,51
10 Biodujos Lt/tne 1306,16
11 Šiaudai Lt/tne 484,14
12 Durpės Lt/tne 424,28
13 Panaudota alyva Lt/tne 861,53
2013 m. kovo mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31352,42
Lt/tne1681,45
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1859,53
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1948,13
4 Biokuras* Lt/tne 625,89
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 657,31 Lt/tne
4.1 skiedros Lt/tne 519,55
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 592,47 Lt/tne
4.2 pjuvenos Lt/tne 404,34
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 551,23 Lt/tne
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 685,72
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 689,80 Lt/tne
4.4 malkinė mediena Lt/tne 500,58
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 579,72 Lt/tne
4.5 medžio drožlės Lt/tne 679,44
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 688,49 Lt/tne
4.5 medžio granulės Lt/tne 1171,61
Vidutinė žaliavos ir transportavimo kaina be PVM - 1174,21 Lt/tne
5 Biokuras** Lt/MWh 72,20
6 Skalūnų alyva Lt/tne 2076,16
7 Dyzelinas Lt/tne 2754,39
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1554,07
9 Akmens anglis Lt/tne 847,39
10 Biodujos Lt/tne 1310,88
11 Šiaudai Lt/tne 448,80
12 Durpės Lt/tne 421,29
13 Panaudota alyva Lt/tne 818,02
2013 m. vasario mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31318,06
Lt/tne1638,52
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1958,39
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1998,20
4 Biokuras* Lt/tne 645,36
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 531,51
4.2 pjuvenos Lt/tne 441,74
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 705,30
4.4 malkinė mediena Lt/tne 427,34
4.5 medžio drožlės Lt/tne 685,06
4.5 medžio granulės Lt/tne 1196,40
5 Biokuras** Lt/MWh 72,29
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1993,89
7 Dyzelinas Lt/tne 2940,39
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1608,11
9 Akmens anglis Lt/tne 835,01
10 Biodujos Lt/tne 1306,98
11 Šiaudai Lt/tne 466,53
12 Durpės Lt/tne 423,14
13 Panaudota alyva Lt/tne 816,17
2013 m. sausio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31289,16
Lt/tne1602,22
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1860,15
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,37
4 Biokuras* Lt/tne 643,48
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 527,41
4.2 pjuvenos Lt/tne 449,28
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 707,30
4.4 malkinė mediena Lt/tne 492,53
4.5 medžio drožlės Lt/tne 702,37
4.5 medžio granulės Lt/tne 1179,67
5 Biokuras** Lt/MWh 72,47
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1953,81
7 Dyzelinas Lt/tne 2819,23
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1943,64
9 Akmens anglis Lt/tne 804,04
10 Biodujos Lt/tne 1304,49
11 Šiaudai Lt/tne 458,22
12 Durpės Lt/tne 423,00
13 Panaudota alyva Lt/tne 752,72
2012 m. gruodžio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31329,31
Lt/tne1653,03
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1805,33
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 2177,60
4 Biokuras* Lt/tne 670,14
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 511,96
4.2 pjuvenos Lt/tne 433,14
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 774,66
4.4 malkinė mediena Lt/tne 448,50
4.5 medžio drožlės Lt/tne 672,48
4.5 medžio granulės Lt/tne 1186,22
5 Biokuras** Lt/MWh 71,81
6 Skalūnų alyva Lt/tne 2006,43
7 Dyzelinas Lt/tne 2732,81
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2028,97
9 Akmens anglis Lt/tne 805,01
10 Biodujos Lt/tne 1260,12
11 Šiaudai Lt/tne 468,17
12 Durpės Lt/tne 507,90
13 Panaudota alyva Lt/tne 752,79
2012 m. lapkričio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31362,94
Lt/tne1697,24
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1903,73
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 2177,60
4 Biokuras* Lt/tne 680,73
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 527,12
4.2 pjuvenos Lt/tne 410,10
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 768,48
4.4 malkinė mediena Lt/tne 442,22
4.5 medžio drožlės Lt/tne 688,22
4.5 medžio granulės Lt/tne 1181,61
5 Biokuras** Lt/MWh 70,21
6 Skalūnų alyva Lt/tne 2004,58
7 Dyzelinas Lt/tne 2802,05
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2182,87
9 Akmens anglis Lt/tne 816,19
10 Biodujos Lt/tne 1257,57
11 Šiaudai Lt/tne 460,71
12 Durpės Lt/tne 420,92
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,06
2012 m. spalio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31365,83
Lt/tne1696,30
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2074,02
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 2177,60
4 Biokuras* Lt/tne 642,38
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 507,35
4.2 pjuvenos Lt/tne 407,51
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 764,39
4.4 malkinė mediena Lt/tne 397,58
4.5 medžio drožlės Lt/tne 689,91
4.5 medžio granulės Lt/tne 1201,21
5 Biokuras** Lt/MWh 73,06
6 Skalūnų alyva Lt/tne 2002,96
7 Dyzelinas Lt/tne 2972,42
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2005,03
9 Akmens anglis Lt/tne 783,28
10 Biodujos Lt/tne 1051,24
11 Šiaudai Lt/tne 528,68
12 Durpės Lt/tne 433,51
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,07
2012 m. rugsėjo mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31371,97
Lt/tne1705,78
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2196,3
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 2177,60
4 Biokuras* Lt/tne 654,89
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 482,52
4.2 pjuvenos Lt/tne 372,74
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 782,23
4.4 malkinė mediena Lt/tne 413,95
4.5 medžio drožlės Lt/tne 688,23
4.5 medžio granulės Lt/tne 1200,40
5 Biokuras** Lt/MWh 74,94
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1933,18
7 Dyzelinas Lt/tne 2818,21
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2094,20
9 Akmens anglis Lt/tne 802,49
10 Biodujos Lt/tne 1051,24
11 Šiaudai Lt/tne 351,44
12 Durpės Lt/tne 354,92
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,06
2012 m. rugpjūčio mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31418,58
Lt/tne1763,53
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2198,67
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 2177,60
4 Biokuras* Lt/tne 668,08
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 476,00
4.2 pjuvenos Lt/tne 389,95
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 788,79
4.4 malkinė mediena Lt/tne 444,48
4.5 medžio drožlės Lt/tne 696,54
4.5 medžio granulės Lt/tne 1188,42
5 Biokuras** Lt/MWh 76,01
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1933,18
7 Dyzelinas Lt/tne 2948,04
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2094,20
9 Akmens anglis Lt/tne 802,49
10 Biodujos Lt/tne 1051,24
11 Šiaudai Lt/tne 520,00
12 Durpės Lt/tne 389,15
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,06
2012 m. liepos mėn.
1
Gamtinės dujos
Lt/1000 m31456,27
Lt/tne1816,06
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2198,67
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,84
4 Biokuras* Lt/tne 717,21
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 446,38
4.2 pjuvenos Lt/tne 421,87
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 818,12
4.4 malkinė mediena Lt/tne 429,86
4.5 medžio drožlės Lt/tne 701,34
4.5 medžio granulės Lt/tne 1201,56
5 Biokuras** Lt/MWh 75,69
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1933,18
7 Dyzelinas Lt/tne 2686,34
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2094,20
9 Akmens anglis Lt/tne 802,49
10 Biodujos Lt/tne 1051,23
11 Šiaudai Lt/tne 355,89
12 Durpės Lt/tne 328,81
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,06
2012 m. birželio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1428,83
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2198,67
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,84
4 Biokuras* Lt/tne 737,41
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 448,69
4.2 pjuvenos Lt/tne 390,57
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 825,33
4.4 malkinė mediena Lt/tne 359,42
4.5 medžio drožlės Lt/tne 718,20
4.5 medžio granulės Lt/tne 1177,80
5 Biokuras** Lt/MWh 74,89
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1933,18
7 Dyzelinas Lt/tne 2587,61
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2094,20
9 Akmens anglis Lt/tne 802,49
10 Biodujos Lt/tne 1051,44
11 Šiaudai Lt/tne 395,45
12 Durpės Lt/tne 442,96
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,06
2012 m.gegužės mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1442,25
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2198,67
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,84
4 Biokuras* Lt/tne 689,41
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 529,41
4.2 pjuvenos Lt/tne 415,86
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 804,13
4.4 malkinė mediena Lt/tne 383,52
4.5 medžio drožlės Lt/tne 721,82
4.5 medžio granulės Lt/tne 1198,27
5 Biokuras** Lt/MWh 76,18
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1933,18
7 Dyzelinas Lt/tne 2770,09
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2094,2
9 Akmens anglis Lt/tne 802,49
10 Biodujos Lt/tne 1051,01
11 Šiaudai Lt/tne 402,4
12 Durpės Lt/tne 357,93
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,06
2012 m. balandžio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1354,21
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2198,67
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,84
4 Biokuras* Lt/tne 750,39
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 643,52
4.2 pjuvenos Lt/tne 393,79
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 819,48
4.4 malkinė mediena Lt/tne 449,82
4.5 medžio drožlės Lt/tne 744,85
4.5 medžio granulės Lt/tne 1222,94
5 Biokuras** Lt/MWh 77,68
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1933,18
7 Dyzelinas Lt/tne 2865,85
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2094,2
9 Akmens anglis Lt/tne 802,49
10 Biodujos Lt/tne 1050,83
11 Šiaudai Lt/tne 434,36
12 Durpės Lt/tne 425,00
13 Panaudota alyva Lt/tne 803,06
2012 m. kovo mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1323,55
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2198,67
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,84
4 Biokuras* Lt/tne 759,08
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 668,17
4.2 pjuvenos Lt/tne 437,43
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 818,72
4.4 malkinė mediena Lt/tne 520,50
4.5 medžio drožlės Lt/tne 746,21
4.5 medžio granulės Lt/tne 1243,05
5 Biokuras** Lt/MWh 76,05
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1944,76
7 Dyzelinas Lt/tne 2940,07
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1900,98
9 Akmens anglis Lt/tne 787,41
10 Biodujos Lt/tne 1051,52
11 Šiaudai Lt/tne 454,13
12 Durpės Lt/tne 443,70
13 Panaudota alyva Lt/tne 290,01
2012 m. vasario mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1304,49
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1910,84
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,84
4 Biokuras* Lt/tne 756,66
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 671,66
4.2 pjuvenos Lt/tne 469,63
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 820,92
4.4 malkinė mediena Lt/tne 527,63
4.5 medžio drožlės Lt/tne 761,13
4.5 medžio granulės Lt/tne 1207,93
5 Biokuras** Lt/MWh 78,55
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1952,56
7 Dyzelinas Lt/tne 2916,00
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1858,14
9 Akmens anglis Lt/tne 764,74
10 Biodujos Lt/tne 1055,74
11 Šiaudai Lt/tne 453,83
12 Durpės Lt/tne 445,99
13 Panaudota alyva Lt/tne 769,60
2012 m. sausio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1329,67
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1898,41
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1820,84
4 Biokuras* Lt/tne 753,77
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 667,94
4.2 pjuvenos Lt/tne 463,81
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 826,58
4.4 malkinė mediena Lt/tne 537,89
4.5 medžio drožlės Lt/tne 773,50
4.5 medžio granulės Lt/tne 1228,58
5 Biokuras** Lt/MWh 79,08
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1960,43
7 Dyzelinas Lt/tne 2902,87
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1924,73
9 Akmens anglis Lt/tne 746,36
10 Biodujos Lt/tne 1051,11
11 Šiaudai Lt/tne 460,12
12 Durpės Lt/tne 433,68
13 Panaudota alyva Lt/tne 289,93
2011 m. gruodžio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1342,88
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1890,64
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1556,98
4 Biokuras* Lt/tne 768,71
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 667,62
4.2 pjuvenos Lt/tne 455,98
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 842,74
4.4 malkinė mediena Lt/tne 585,38
4.5 medžio drožlės Lt/tne 751,34
4.5 medžio granulės Lt/tne 1192,11
5 Biokuras** Lt/MWh 79,17
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1959,93
7 Dyzelinas Lt/tne 2808,44
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1965,94
9 Akmens anglis Lt/tne 737,04
10 Biodujos Lt/tne 1051,13
11 Šiaudai Lt/tne 457,40
12 Durpės Lt/tne 483,05
13 Panaudota alyva Lt/tne 405,20
2011 m. lapkričio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1288,90
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1954,32
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1739,42
4 Biokuras* Lt/tne 762,89
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 669,58
4.2 pjuvenos Lt/tne 481,66
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 836,94
4.4 malkinė mediena Lt/tne 595,25
4.5 medžio drožlės Lt/tne 726,23
4.5 medžio granulės Lt/tne 1193,98
5 Biokuras** Lt/MWh 78,21
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1848,99
7 Dyzelinas Lt/tne 2779,48
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2078,32
9 Akmens anglis Lt/tne 752,49
10 Biodujos Lt/tne 1050,58
11 Šiaudai Lt/tne 424,69
12 Durpės Lt/tne 422,21
13 Panaudota alyva Lt/tne 336,44
2011 m. spalio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1264,59
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1598,81
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1726,86
4 Biokuras* Lt/tne 742,14
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 695,68
4.2 pjuvenos Lt/tne 467,74
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 827,73
4.4 malkinė mediena Lt/tne 573,72
4.5 medžio drožlės Lt/tne 729,37
4.5 medžio granulės Lt/tne 1159,99
5 Biokuras** Lt/MWh 77,89
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1878,23
7 Dyzelinas Lt/tne 2652,91
8 Suskystintos dujos Lt/tne 2009,16
9 Akmens anglis Lt/tne 746,73
10 Biodujos Lt/tne 1050,37
11 Šiaudai Lt/tne 383,00
12 Durpės Lt/tne 415,55
13 Panaudota alyva Lt/tne 401,51
2011 m. rugsėjo mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1304,98
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1600,56
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1645,76 2011 m. liepos mėn.
4 Biokuras* Lt/tne 747,06
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 613,71
4.2 pjuvenos Lt/tne 539,32
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 834,94
4.4 malkinė mediena Lt/tne 594,99
4.5 medžio drožlės Lt/tne 721,56
4.5 medžio granulės Lt/tne 1189,76
5 Biokuras** Lt/MWh 74,82
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1483,39 2011 m. balandžio mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 2472,75
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1675,60 2011 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 657,35 2011 m. birželio mėn.
10 Biodujos Lt/tne 1050,47
11 Šiaudai Lt/tne 474,95
12 Durpės Lt/tne 444,11
13 Panaudota alyva Lt/tne 330,93 2011 m. rugpjūčio mėn.
2011 m. rugpjūčio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1216,39
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1598,81
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1645,76 2011 m. liepos mėn.
4 Biokuras* Lt/tne 747,06
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 594,22
4.2 pjuvenos Lt/tne 543,01
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 841,17
4.4 malkinė mediena Lt/tne 567,66
4.5 medžio drožlės Lt/tne 722,34
4.5 medžio granulės Lt/tne 1173,48
5 Biokuras** Lt/MWh 73,07
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1483,39 2011 m. balandžio mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 2072,95
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1675,60 2011 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 657,35 2011 m. birželio mėn.
10 Biodujos Lt/tne 1051,01
11 Šiaudai Lt/tne 468,85
12 Durpės Lt/tne 445,05
13 Panaudota alyva Lt/tne 330,93
2011 m. liepos mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1189,44
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2000,00 2011 m. kovo mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1645,76
4 Biokuras* Lt/tne 740,66
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 579,23
4.2 pjuvenos Lt/tne 532,87
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 825,16
4.4 malkinė mediena Lt/tne 540,76
4.5 medžio drožlės Lt/tne 680,13
4.5 medžio granulės Lt/tne 1207,29
5 Biokuras** Lt/MWh 73,11
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1483,39 2011 m. balandžio mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 2253,73
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1675,60 2011 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 657,35 2011 m. birželio mėn.
10 Biodujos Lt/tne 1050,68 2011 m. birželio mėn.
11 Šiaudai Lt/tne 411,27
12 Durpės Lt/tne 443,92
13 Panaudota alyva Lt/tne 401,53 2011 m. gegužės mėn.
2011 m. birželio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1130,94
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2000,00 2011 m. kovo mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1654,88 2011 m. kovo mėn.
4 Biokuras* Lt/tne 693,72
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 530,74
4.2 pjuvenos Lt/tne 524,62
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 780,42
4.4 malkinė mediena Lt/tne 447,82
4.5 medžio drožlės Lt/tne 657,32
4.5 medžio granulės Lt/tne 1210,15
5 Biokuras** Lt/MWh 72,54
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1483,39 2011 m. balandžio mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 2567,38
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1675,60 2011 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 657,35
10 Biodujos Lt/tne 1050,68
11 Šiaudai Lt/tne 427,49
12 Durpės Lt/tne 442,77
13 Panaudota alyva Lt/tne 401,53 2011 m. gegužės mėn.
2011 m. gegužės mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1090,47
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2000,00 2011 m. kovo mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1654,88 2011 m. kovo mėn.
4 Biokuras* Lt/tne 737,67
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 617,75
4.2 pjuvenos Lt/tne 495,04
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 832,38
4.4 malkinė mediena Lt/tne 448,54
4.5 medžio drožlės Lt/tne 630,28
4.5 medžio granulės Lt/tne 1239,06
5 Biokuras** Lt/MWh 71,95
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1483,39 2011 m. balandžio mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 2497,29
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1675,60 2011 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 697,70 2011 m. balandžio mėn.
10 Biodujos Lt/tne 1051,33
11 Šiaudai Lt/tne 421,41
12 Durpės Lt/tne 420,35
13 Panaudota alyva Lt/tne 401,53
2011 m. balandžio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 996,92
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2000,00 2011 m. kovo mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1654,88 2011 m. kovo mėn.
4 Biokuras* Lt/tne 749,12
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 652,35
4.2 pjuvenos Lt/tne 511,61
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 829,55
4.4 malkinė mediena Lt/tne 475,99
4.5 medžio drožlės Lt/tne 659,96
4.5 medžio granulės Lt/tne 1211,07
5 Biokuras** Lt/MWh 72,24
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1483,39
7 Dyzelinas Lt/tne 2684,60
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1675,60
9 Akmens anglis Lt/tne 697,70
10 Biodujos Lt/tne 1050,91
11 Šiaudai Lt/tne 448,24
12 Durpės Lt/tne 422,14
13 Panaudota alyva Lt/tne 329,05
2011 m. kovo mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 974,12
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 2000,00
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1654,88
4 Biokuras* Lt/tne 749,18
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 680,52
4.2 pjuvenos Lt/tne 522,80
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 813,01
4.4 malkinė mediena Lt/tne 513,81
4.5 medžio drožlės Lt/tne 681,79
4.5 medžio granulės Lt/tne 1127,40
5 Biokuras** Lt/MWh 71,01
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1495,84
7 Dyzelinas Lt/tne 2647,69
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1629,59
9 Akmens anglis Lt/tne 661,94
10 Biodujos Lt/tne 1050,77
11 Šiaudai Lt/tne 456,48
12 Durpės Lt/tne 380,73
13 Panaudota alyva Lt/tne 337,30
2011 m. vasario mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 957,39
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1605,64 2011 m. sausio mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1559,13
4 Biokuras* Lt/tne 749,25
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 674,22
4.2 pjuvenos Lt/tne 485,05
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 832,08
4.4 malkinė mediena Lt/tne 496,05
4.5 medžio drožlės Lt/tne 740,94
4.5 medžio granulės Lt/tne 1145,79
5 Biokuras** Lt/MWh 71,65
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1462,49
7 Dyzelinas Lt/tne 2577,43
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1649,59
9 Akmens anglis Lt/tne 658,64
10 Biodujos Lt/tne 1051,03
11 Šiaudai Lt/tne 450,51
12 Durpės Lt/tne 376,99
13 Panaudota alyva Lt/tne 401,52
2011 m. sausio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 940,13
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1605,64
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1444,29
4 Biokuras* Lt/tne 700,93
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 629,07
4.2 pjuvenos Lt/tne 445,21
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 769,66
4.4 malkinė mediena Lt/tne 495,18
4.5 medžio drožlės Lt/tne 741,86
4.5 medžio granulės Lt/tne 1109,17
5 Biokuras** Lt/MWh 69,93
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1442,20
7 Dyzelinas Lt/tne 2426,99
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1943,53
9 Akmens anglis Lt/tne 659,41
10 Biodujos Lt/tne 1051,11
11 Šiaudai Lt/tne 445,45
12 Durpės Lt/tne 421,57
13 Panaudota alyva Lt/tne 353,50 2010 m. gruodžio mėn.
2010 m. gruodžio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 937,16
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1553,10
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1335,31
4 Biokuras* Lt/tne 674,22
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 587,88
4.2 pjuvenos Lt/tne 479,04
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 751,23
4.4 malkinė mediena Lt/tne 423,83
4.5 medžio drožlės Lt/tne 728,30
4.5 medžio granulės Lt/tne 1096,76
5 Biokuras** Lt/MWh 65,88
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1448,66
7 Dyzelinas Lt/tne 2014,93
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1961,54
9 Akmens anglis Lt/tne 654,45
10 Biodujos Lt/tne 1051,42
11 Šiaudai Lt/tne 445,94
12 Durpės Lt/tne 424,88
13 Panaudota alyva Lt/tne 353,50
2010 m. lapkričio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 941,25
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1455,00
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1313,52
4 Biokuras* Lt/tne 657,13
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 568,24
4.2 pjuvenos Lt/tne 349,83
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 734,63
4.4 malkinė mediena Lt/tne 409,25
4.5 medžio drožlės Lt/tne 666,58
4.5 medžio granulės Lt/tne 1126,89
5 Biokuras** Lt/MWh 63,98
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1504,54
7 Dyzelinas Lt/tne 2072,74
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1653,86
9 Akmens anglis Lt/tne 655,13
10 Biodujos Lt/tne 1051,12
11 Šiaudai Lt/tne 435,88
12 Durpės Lt/tne 406,12
13 Panaudota alyva Lt/tne 403,57
2010 m. spalio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 895,59
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1383,83
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1296,08
4 Biokuras* Lt/tne 622,34
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 530,30
4.2 pjuvenos Lt/tne 380,18
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 719,64
4.4 malkinė mediena Lt/tne 427,04
4.5 medžio drožlės Lt/tne 627,01
4.5 medžio granulės Lt/tne 1049,51
5 Biokuras** Lt/MWh 63,09
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1445,29
7 Dyzelinas Lt/tne 2026,22
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1633,18
9 Akmens anglis Lt/tne 620,43
10 Biodujos Lt/tne 1050,41
11 Šiaudai Lt/tne 426,33
12 Durpės Lt/tne 405,76
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,34 2010 m. balandžio mėn.
2010 m. rugsėjo mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 927,01
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 810,51 2010 m. rugpjūčio mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1317,44
4 Biokuras* Lt/tne 590,26
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 490,24
4.2 pjuvenos Lt/tne 360,38
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 707,14
4.4 malkinė mediena Lt/tne 424,69
4.5 medžio drožlės Lt/tne 575,04
4.5 medžio granulės Lt/tne 1088,75 2010 m. balandžio mėn.
5 Biokuras** Lt/MWh 57,65
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1537,65
7 Dyzelinas Lt/tne 2004,38
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1395,18 2010 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 566,05
10 Biodujos Lt/tne 1050,66
11 Šiaudai Lt/tne 508,06
12 Durpės Lt/tne 412,62
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,34 2010 m. balandžio mėn.
2010 m. rugpjūčio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 977,61
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 810,51
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1302,93
4 Biokuras* Lt/tne 633,76
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 468,36
4.2 pjuvenos Lt/tne 415,63
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 712,03
4.4 malkinė mediena Lt/tne 480,13
4.5 medžio drožlės Lt/tne 646,53
4.5 medžio granulės Lt/tne 1088,75 2010 m. balandžio mėn.
5 Biokuras** Lt/MWh 57,68
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1293,81 2010 m. gegužės mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 1980,90 2010 m. liepos mėn.
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1395,18 2010 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 493,64
10 Biodujos Lt/tne 1050,96
11 Šiaudai Lt/tne 462,98
12 Durpės Lt/tne 403,45
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,34 2010 m. balandžio mėn.
2010 m. liepos mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 953,91
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 965,83
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1340,24 2010 m. gegužės mėn.
4 Biokuras* Lt/tne 619,69
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 437,19
4.2 pjuvenos Lt/tne 370,75
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 708,60
4.4 malkinė mediena Lt/tne 333,21
4.5 medžio drožlės Lt/tne 628,34
4.5 medžio granulės Lt/tne 1088,75 2010 m. balandžio mėn.
5 Biokuras** Lt/MWh 57,67
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1293,81 2010 m. gegužės mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 1980,90
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1395,18 2010 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 488,78 2010 m. balandžio mėn.
10 Biodujos Lt/tne 1050,75
11 Šiaudai Lt/tne 455,79
12 Durpės Lt/tne 407,98
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,34 2010 m. balandžio mėn.
2010 m. birželio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 1001,34
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1291,87 2010 m. gegužės mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1340,24 2010 m. gegužės mėn.
4 Biokuras* Lt/tne 611,93
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 430,17
4.2 pjuvenos Lt/tne 382,63
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 709,52
4.4 malkinė mediena Lt/tne 373,85
4.5 medžio drožlės Lt/tne 633,36
4.5 medžio granulės Lt/tne 1088,75 2010 m. balandžio mėn.
5 Biokuras** Lt/MWh 57,35
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1293,81 2010 m. gegužės mėn.
7 Dyzelinas Lt/tne 2100,84 2010 m. gegužės mėn.
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1395,18 2010 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 488,78 2010 m. balandžio mėn.
10 Biodujos Lt/tne 1050,89
11 Šiaudai Lt/tne 434,73
12 Durpės Lt/tne 403,80
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,34 2010 m. balandžio mėn.
2010 m. gegužės mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 991,72
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1291,87
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1340,24
4 Biokuras* Lt/tne 577,56
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 449,58
4.2 pjuvenos Lt/tne 389,80
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 703,55
4.4 malkinė mediena Lt/tne 358,04
4.5 medžio drožlės Lt/tne 615,78
4.5 medžio granulės Lt/tne 1088,75 2010 m. balandžio mėn.
5 Biokuras** Lt/MWh 56,87
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1293,81
7 Dyzelinas Lt/tne 2100,84
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1395,18 2010 m. balandžio mėn.
9 Akmens anglis Lt/tne 488,78 2010 m. balandžio mėn.
10 Biodujos Lt/tne 1050,01
11 Šiaudai Lt/tne 712,33
12 Durpės Lt/tne 430,22
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,34 2010 m. balandžio mėn.
2010 m. balandžio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 893,73
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1373,9
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1303,14
4 Biokuras* Lt/tne 645,89
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 508,41
4.2 pjuvenos Lt/tne 370,26
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 725,38
4.4 malkinė mediena Lt/tne 358,44
4.5 medžio drožlės Lt/tne 617,42
4.5 medžio granulės Lt/tne 1088,75
5 Biokuras** Lt/MWh 57,15
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1278,50
7 Dyzelinas Lt/tne 2100,52
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1395,18
9 Akmens anglis Lt/tne 488,78
10 Biodujos Lt/tne 1050,88
11 Šiaudai Lt/tne 442,30
12 Durpės Lt/tne 406,07
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,34
2010 m. kovo mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 864,20
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 912,54
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1312,69
4 Biokuras* Lt/tne 617,75
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 501,22
4.2 pjuvenos Lt/tne 341,07
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 722,42
4.4 malkinė mediena Lt/tne 381,93
4.5 medžio drožlės Lt/tne 614,83
4.5 medžio granulės Lt/tne 1075,27
5 Biokuras** Lt/MWh 56,51
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1349,77
7 Dyzelinas Lt/tne 1768,88
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1461,35
9 Akmens anglis Lt/tne 523,73
10 Biodujos Lt/tne 1050,38
11 Šiaudai Lt/tne 465,50
12 Durpės Lt/tne 441,70
13 Panaudota alyva Lt/tne 306,36
2010 m. vasario mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 857,42
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1291,99
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1211,08
4 Biokuras* Lt/tne 600,73
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 479,58
4.2 pjuvenos Lt/tne 364,14
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 731,39
4.4 malkinė mediena Lt/tne 208,26
4.5 medžio drožlės Lt/tne 608,77
4.5 medžio granulės Lt/tne 1070,35
5 Biokuras** Lt/MWh 55,97
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1399,35
7 Dyzelinas Lt/tne 1831,61
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1484,62
9 Akmens anglis Lt/tne 503,65
10 Biodujos Lt/tne 1050,7
11 Šiaudai Lt/tne 450,27
12 Durpės Lt/tne 419,96
13 Panaudota alyva Lt/tne 293,81
2010 m. sausio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 809,69
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1273,81
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1237,22
4 Biokuras* Lt/tne 605,82
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 460,26
4.2 pjuvenos Lt/tne 304,23
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 731,46
4.4 malkinė mediena Lt/tne 289,86
4.5 medžio drožlės Lt/tne 596,24
4.5 medžio granulės Lt/tne 1078,60
5 Biokuras** Lt/MWh 54,06
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1316,12
7 Dyzelinas Lt/tne 1848,6
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1443,55
9 Akmens anglis Lt/tne 494,86
10 Biodujos Lt/tne 1043,55
11 Šiaudai Lt/tne 439,11
12 Durpės Lt/tne 441,80
13 Panaudota alyva Lt/tne 311,26
2009 m. gruodžio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 776,83
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1259,56
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1129,00
4 Biokuras* Lt/tne 582,69
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 473,30
4.2 pjuvenos Lt/tne 408,18
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 644,47
4.4 malkinė mediena Lt/tne 315,00
4.5 medžio drožlės Lt/tne 596,33
4.5 medžio granulės Lt/tne 1124,85
5 Biokuras** Lt/MWh 54,68
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1347,33
7 Dyzelinas Lt/tne 1621,99
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1328,22
9 Akmens anglis Lt/tne 512,82
10 Biodujos Lt/tne 1048,84
11 Šiaudai Lt/tne 467,61
12 Durpės Lt/tne 443,54
13 Panaudota alyva Lt/tne 156,73
2009 m. lapkričio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 717,57
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1219,15
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1194,83
4 Biokuras* Lt/tne 571,34
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 475,89
4.2 pjuvenos Lt/tne 418,90
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 631,94
4.4 malkinė mediena Lt/tne 339,93
4.5 medžio drožlės Lt/tne 583,73
4.5 medžio granulės Lt/tne 1090,02
5 Biokuras** Lt/MWh 54,40
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1247,92
7 Dyzelinas Lt/tne 1724,52
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1285,46
9 Akmens anglis Lt/tne 497,80
10 Biodujos Lt/tne 1050,05
11 Šiaudai Lt/tne 431,44
12 Durpės Lt/tne 418,50
13 Panaudota alyva Lt/tne 158,42 2009 m. rugsėjo mėn.
2009 m. spalio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 689,50
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1072,54 2009 m. rugsėjo mėn.
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1122,20
4 Biokuras* Lt/tne 580,18
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 478,52
4.2 pjuvenos Lt/tne 401,87
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 641,58
4.4 malkinė mediena Lt/tne 346,39
4.5 medžio drožlės Lt/tne 610,36
4.5 medžio granulės Lt/tne 1107,83
5 Biokuras** Lt/MWh 55,69
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1250,55
7 Dyzelinas Lt/tne 1616,75
8 Suskystintos dujos Lt/tne 1307,32
9 Akmens anglis Lt/tne 562,94
10 Biodujos Lt/tne 1047,83
11 Šiaudai Lt/tne 455,81
12 Durpės Lt/tne 405,52
13 Panaudota alyva Lt/tne 158,42 2009 m. rugsėjo mėn.
2009 m. rugsėjo mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 659,38
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 1072,54
3 Mazutas virš 1 proc. sieringumo Lt/tne 1135,11
4 Biokuras* Lt/tne 552,87
4.1 t. sk. skiedros Lt/tne 490,10
4.2 pjuvenos Lt/tne 388,66
4.3 biokuro mišinys Lt/tne 648,43
4.4 malkinė mediena Lt/tne 383,46
4.5 medžio drožlės Lt/tne 637,92
5 Biokuras** Lt/MWh 56,01
6 Skalūnų alyva Lt/tne 1320,02
7 Dyzelinas Lt/tne 1515,43
8 Suskystintos dujos Lt/tne 722,54 2009 m. birželio mėn. vidurkis
9 Akmens anglis Lt/tne 594 2009 m. II ketv. vidurkis
10 Biodujos Lt/tne 1050,57
11 Šiaudai Lt/tne 307,70
12 Durpės Lt/tne 396,50
13 Panaudota alyva Lt/tne 158,42
2009 m. rugpjūčio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 628,48
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 661,91 2009 m. birželio mėn. vidurkis
3 Biokuras* Lt/tne 598,12
3.1 t. sk. skiedros Lt/tne 524,77
3.2 pjuvenos Lt/tne 477,64
3.3 biokuro mišinys Lt/tne 647,19
3.4 malkinė mediena Lt/tne 299,12
3.5 medžio drožlės Lt/tne 602,03
4 Biokuras** Lt/MWh 58,76
5 Skalūnų alyva Lt/tne 1469,26
6 Dyzelinas Lt/tne 1590,91
7 Suskystintos dujos Lt/tne 722,54 2009 m. birželio mėn. vidurkis
8 Akmens anglis Lt/tne 594 2009 m. II ketv. vidurkis
9 Biodujos Lt/tne 1047,06
10 Šiaudai Lt/tne 552,21
11 Durpės Lt/tne 391,96
2009 m. liepos mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 610,55
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 661,91 2009 m. birželio mėn. vidurkis
3 Biokuras* Lt/tne 620,38
4 Biokuras** Lt/MWh 56,42
5 Skalūnų alyva Lt/tne 1094 2009 m. II ketv. vidurkis
6 Dyzelinas Lt/tne 1387,39
7 Suskystintos dujos Lt/tne 722,54 2009 m. birželio mėn. vidurkis
8 Akmens anglis Lt/tne 594 2009 m. II ketv. vidurkis
9 Biodujos Lt/tne 1042,11
10 Šiaudai Lt/tne 632,91
11 Durpės Lt/tne 429,72
2009 m. birželio mėn.
1 Gamtinės dujos Lt/1000 m3 608,03
2 Mazutas iki 1 proc. sieringumo Lt/tne 661,91
3 Biokuras* Lt/tne 605,94
4 Biokuras** Lt/MWh 56,53
5 Skalūnų alyva Lt/tne 1094 2009 m. II ketv. vidurkis
6 Dyzelinas Lt/tne 1717,28
7 Suskystintos dujos Lt/tne 722,54
8 Akmens anglis Lt/tne 594 2009 m. II ketv. vidurkis
9 Biodujos Lt/tne 1049,81
10 Šiaudai Lt/tne 627,91
11 Durpės Lt/tne 418,67

*Įmonės, su biokuro tiekėjais atsiskaitančios už biokuro kiekį taiko Lt/tne vidurkį;
**Įmonės, su biokuro tiekėjais atsiskaitančios už pagamintą šilumos kiekį, taiko Lt/MWh vidurkį.

Pastabos:

Galutinės šilumos kainos skaičiavimuose naudojamos gamtinių dujų pirkimo ir transportavimo (perdavimo ir skirstymo) kainos nustatomos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 121.1 punktą:

  1. gamtinių dujų pirkimo kaina naudojama faktinė;
  2. gamtinių dujų transportavimo kaina apskaičiuojama pagal galiojančias gamtinių dujų perdavimo-skirstymo sutartis.

Galutinės šilumos kainos skaičiavimuose naudojamos kuro kainos apskaičiuojamos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 121.2 ir 122 punktus:

  1. jei šilumos tiekėjo faktiškai pirkto kuro (žaliavos) kaina yra žemesnė už vidutinę šalies rinkos kainą, galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma faktinė kuro (žaliavos) kaina;
  2. jei šilumos tiekėjo faktiškai pirkto kuro (žaliavos) kaina yra aukštesnė už vidutinę šalies rinkos kainą, galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma vidutinė šalies kaina;
  3. kai kuro kainų nustatymo laikotarpiu atitinkamos rūšies kuro šilumos tiekėjas nepirko, kuro kaina nustatoma vadovaujantis galiojančiomis kuro pirkimo sutartimis, tačiau neturi viršyti vidutinės šalies kainos. Jei kuro pirkimo sutarčių nėra, taikoma šalies vidutinė rinkos kaina;
  4. kuro transportavimo ir kitos sąnaudos (Lt/tne) galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikomos faktinės.Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-17 17:36