Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Licencijavimas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Licencijavimas

1. Šilumos sektoriuje licencijuojama šilumos tiekimo veikla.

  • Šilumos tiekimo licencija išduodama neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.

2. Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti šilumos tiekimo licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51 - 2254; 2007, Nr. 130 - 5259; 2010, Nr. 1 – 6) 30 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481, 2008, Nr. 121-4595; 2010, Nr. 33-1556) patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse (toliau - Licencijavimo taisyklės).

  • pagal Licencijavimo taisyklių 7 punktą, šilumos tiekėjui, tiekiančiam per metus ne mažiau kaip 10 GWh šilumos, licenciją išduoda Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija), o mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui – savivaldybės.

3. Energetikos veiklos licencijos forma yra patvirtinta Komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3-53 (Žin., 2010, Nr. 41-2026).
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:23