Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Licencijavimas
Finansinis pajėgumas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Finansinis pajėgumas

Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 (Žin., 2009, Nr. 15-635; 2011, Nr. 73-3538; 2013,
Nr. 50-2547) (toliau – Aprašas), 4.6 punktu Komisija nustato šilumos ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes. Aprašo 14 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija 2013 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-266 „Dėl 2012 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatė 2012 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,28 balo.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-03 15:30