1. Šilumos sektoriuje licencijuojama šilumos tiekimo veikla.

2. Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti šilumos tiekimo licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51 - 2254; 2007, Nr. 130 - 5259; 2010, Nr. 1 – 6) 30 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481, 2008, Nr. 121-4595; 2010, Nr. 33-1556) patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse (toliau - Licencijavimo taisyklės).

3. Energetikos veiklos licencijos forma yra patvirtinta Komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3-53 (Žin., 2010, Nr. 41-2026).
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:23