Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Nepriklausomi šilumos gamintojai
Gamintojų sąrašas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Nepriklausomi šilumos gamintojai

Informuojame, kad nuo 2013 m. liepos 20 d., vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau – NŠG) privaloma šilumos kainodara Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka nėra taikoma, nebent nepriklausomas šilumos gamintojas atitinka vieną iš šių kriterijų:
1) NŠG nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija;
2) NŠG naudojasi elektros energijos gamybai termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse patvirtintomis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) remtinos elektros energijos gamybos apimčių priemonėmis ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis;
3) jeigu NŠG ar NŠG, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.

Nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie šilumą parduoda šilumos tiekėjams, valdantiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemas

Eil. Nr.

NŠG pavadinimas

Šilumos_tiekimo
sistema

Šilumos tiekėjas

Kainodara

1.

UAB „Pramonės energija“

Vilniaus m.

UAB „Vilniaus energija“

reguliuojama

2.

AB „Grigiškės“

Vilniaus m.

UAB „Vilniaus energija“

reguliuojama

3.

UAB „Aliejaus projektų investicijos“

Vilniaus m.

UAB „Vilniaus energija“

nereguliuojama

4.

UAB „GECO Kaunas“

Kauno m.

AB „Kauno energija“

nereguliuojama

5.

UAB „Lorizon Energy“

Kauno m.

AB „Kauno energija“

nereguliuojama

6.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno m.

AB „Kauno energija“

reguliuojama

7.

UAB „Pramonės energija“

Kauno m.

AB „Kauno energija“

reguliuojama

8.

UAB „ENG“

Garliavos m.

AB „Kauno energija“

reguliuojama

9.

UAB „Ekoresursai“

Domeikavos m.

AB „Kauno energija“

reguliuojama

10.

UAB „Pramonės energija“

Klaipėdos m

AB „Klaipėdos energija“

nereguliuojama

11.

UAB „Izobara“

Klaipėdos m.

AB „Klaipėdos energija“

nereguliuojama

12.

AB „Klaipėdos baldai“

Klaipėdos m.

AB „Klaipėdos energija“

nereguliuojama

13.

UAB „Fortum Klaipėda“

Klaipėdos m.

AB „Klaipėdos energija“

nereguliuojama

14.

UAB „Baltijos elektrinių investicijos“

Klaipėdos m.

AB „Klaipėdos energija“

nereguliuojama

15.

UAB „Geoterma

Klaipėdos m.

AB „Klaipėdos energija“

nereguliuojama

16.

AB „Klaipėdos energija“

Klaipėdos LEZ

UAB „Pramonės energija“

reguliuojama

17.

AB „Klar Glass Lietuva“*

Panevėžio m.

AB „Panevėžio energija“

nereguliuojama

18.

UAB „Kurana“

Pasvalio m.

AB „Panevėžio energija“

reguliuojama

19.

UAB „ENG“

Pasvalio m.

AB „Panevėžio energija“

reguliuojama

20.

AB „Lifosa“

Kėdainių m.

AB „Panevėžio energija“

reguliuojama

21.

AB „Simega“

Kupiškio m.

AB „Panevėžio energija“

reguliuojama

22.

UAB „Energijos parkas“

Kairių mstl.

AB „Šiaulių energija“

reguliuojama

23.

UAB „Fonas“

Alytaus m.

UAB „Litesko“ fil. „Alytaus energija“

reguliuojama

24.

AB „Axis Industries“

Kazlų Rūdos m.

UAB „Litesko“ fil. „Marijampolės šiluma“

nereguliuojama

25.

UAB „Plungės bioenergija“

Plungės m.

UAB „Plungės šilumos tinklai“

reguliuojama

26.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrėnų/Vievio miestų

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

reguliuojama

27.

UAB „Autoidėja“

Elektrėnų/Vievio miestų

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

reguliuojama

28.

UAB „Visagino linija“

Visagino m.

VĮ „Visagino energija“

reguliuojama

29.

UAB „Baisogalos bioenergija“

Šakių m.

UAB „Šakių šilumos tinklai“

nereguliuojama

30.

AB „Matuizų plytinė“

Matuizų kaimo

UAB „Varėnos šiluma“

reguliuojama

31.

UAB „Vilniaus paukštynas“

Rudaminos m.

UAB „Nemėžio komunalininkas“

reguliuojama

32.

UAB „GA Joniškis“

Joniškio m.

UAB „Fortum Joniškis“

reguliuojama

* AB „Guartis“ 2013 gruodžio 13 d. pakeitė pavadinimą į AB „Klar Glass Lietuva“

Komisija primena, kad vykdydama Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-348) 7 punktu pavestą funkciją – licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos kontrolę ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2013, Nr. 78-3937) 10 straipsniu apibrėžtą funkciją - prižiūrėti konkurenciją šilumos gamybos veikloje, iš reguliuojamų šilumos tiekėjų turi teisę gauti informaciją apie norinčius prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų nepriklausomus šilumos gamintojus.

Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalis ir 32 straipsnio 14 dalis numato, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, atitinkantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus kriterijus, privalo taikyti šilumos kainą apskaičiuotą pagal Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959; 2013, Nr. 25-1249). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nepriklausomi šilumos gamintojai planuojantys ar vykdantys šilumos gamybos veiklą ir atitinkantys Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus privalo nedelsiant apie tai informuoti Komisiją.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-10 10:45