Nustatant šilumos kainas, investicijų grąžos norma nustatoma kaip vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC), kuri apskaičiuojama pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, įsigaliojusios 2014 m. sausio 1 d., 57.7.2 punktą.

Rodiklis

Mato vnt.

Reikšmė

Skolinto kapitalo kaina, Rd

proc.

5,382

Nuosavo kapitalo kaina R:

proc.

7,88

nerizikingų investicijų grąžos norma, Rf

proc.

3,961

nuosavybės rizikos premija, Rerp

proc.

5,63

rizikos laipsnis, β

 

0,696

Nustatant karšto vandens kainas, vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) apskaičiuojama pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 44.1 punktą.

Rodiklis

Reikšmė

Šaltinis / nuoroda

Rf

2,53

Europos centrinis bankas

Rlibor

0,71

 

Euribor

1,114

Europos centrinis bankas

Vilibor

1,828

Lietuvos bankas

Rm

2,3

Skaičiuojant nuosavo kapitalo rizikos normą, lyginami paskutinių penkerių metų aukščiausią ilgalaikio skolinimosi reitingą turinčių ES valstybių išleistų 10 metų trukmės VVP palūkanų normos su atitinkamos trukmės Lietuvos Respublikos išleistų VVP palūkanų norma.

Šaltiniai: Europos centrinis bankas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Re

5,54

Re = Rf + Rlibor + Rm


Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-20 18:13