Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Šilumos sektoriaus rodikliai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Apyvartiniai taršos leidimai

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau vadinama – Metodika; Žin., 2009, Nr. 92-3959). Metodikos 70.1.1 punkte nurodoma, kad šilumos tiekimo įmonės privalo rengti apyvartinių taršos leidimų (toliau vadinama – ATL) vadybos planą, kuris yra investicinio plano dalis. Plane turi būti numatomos anglies dioksido išmetimo mažinimo priemonės, pajamų, gautų už parduotus ATL, panaudojimas, lėšų poreikis trūkstamų ATL įsigijimui. Tuo atveju jei šilumos tiekėjas už ATL pardavimą gautas pajamas panaudos ne pagal paskirtį, t. y. ne investicijoms, kurios mažina aplinkos taršą – gautų pajamų už ne pagal paskirtį panaudotų ATL pardavimą dydžiu bus mažinama įmonės šilumos kaina.

Lentelėje Komisija pateikia šilumos tiekimo įmonių pajamas už ATL pardavimą bei jų panaudojimą, kaip nurodoma įmonių pateiktuose ATL vadybos planuose. Kiekvienos įmonės ATL lėšų panaudojimo pagrįstumą Komisija vertins atskirai, skaičiuodama bazines šilumos kainas.

Lentelė. Pajamos iš apyvartinių taršos leidimų (ATL) bei jų panaudojimas per 2005 -2008 metų  I ketv. laikotarpį

 

Eil. nr.

Įmonė

Pajamos už ATL, tūkst. Lt

Panaudota pagal įmonių pateiktus ATL vadybos planus, tūkst. Lt

Pagrindinės panaudojimo sritys

1

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

2689

2689

Dujinės katilinės statyba

2

UAB "Molėtų šiluma"

1091

1091

Kondensacinio ekonomaizerio statyba

3

 AB "Klaipėdos energija"

3881

3881

Šiluminių trasų rekonstrukcija

4

UAB "Tauragės šilumos tinklai"

2973

2973

Biokuru kūrenamo katilo statyba

5

AB  "Šiaulių energija"

2630

2628

Mobilios kilnojamosios katilinės statyba, kondensacinio ekonomaizerio įrengimas, trasų rekonstrukcija

6

UAB "Širvintų šiluma"

839

839

Šiluminių trasų remontas, katilinės rekonstrukcija

7

UAB "Varėnos šiluma"

1065

1063

Biokuru kūrenamo katilo statyba

8

UAB "Utenos šilumos tinklai"

3940

3940

Kogeneracinės jėgainės įrengimas, termofikacinės elektrinės statyba

9

AB "Kauno energija"

8168

8168

Šiluminių trasų remontas, naujų vartotojų pajungimas

10

AB "Panevežio energija"

7455

7455

Kondensacinio ekonomaizerio statyba, termofikacinės elektrinės statyba, tinklų rekonstrukcija

11

UAB"Prienų energija"e-energija

598

598

Vandens šilumos punktų įrengimas, šilumos tinklų renovacija

12

UAB"Ignalinos šilumos tinklai"

983

983

Šilumos punktų modernizavimas, šilumos tinklų rekonstrukcija

13

UAB"Ukmergės energija"e-energija

1363

1363

Investicijos ir remonto darbai

14

UAB "Akmenės energija"e-energija

4

4

Rezervinio kuro talpyklų įsigijimui finansuoti

15

UAB "Litesko"*

16145

-

 

16

UAB "Vilniaus energija"*

148168

196800

 Investicijos ir remonto darbai

 

IŠ VISO

201992

234475

 

* Finansinės ataskaitos duomenimis

**Pajamos iš apyvartinių taršos leidimų (ATL) bei jų panaudojimas 2009 m.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-18 09:17