Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2011 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai šilumos sektoriuje 2011 metais


Dėl šilumos ir karšto vandens kainų

2011-12-09 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“

2011-11-30 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ šilumos kainas

2011-11-29 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias VĮ „Visagino energija“

2011-11-29 Komisija nustatė mažesnes UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainas

2011-11-29 Komisija nustatė mažesnes UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainas

2011-11-29 Komisija nustatė mažesnes UAB Ignalinos šilumos tinklų šilumos kainas

2011-11-23 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui

2011-11-23 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Šakių šilumos tinklai“

2011-11-18 Komisija skelbia informaciją apie kuro kompensacijos dedamosios galiojimą šilumos kainoje

2011-10-24 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Varėnos šiluma“

2011-10-24 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainas

2011-10-24 Komisija nustatė mažesnes VĮ „Visagino energija“ šilumos kainas

2011-10-18 Dėl šilumos energijos kainos iniciatyvų

2011-09-30 Komisija nustatė mažesnes UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainas

2011-09-30 Komisija nustatė mažesnes UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainas

2011-09-27 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2011-09-26 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Litesko“ filialui „Alytaus energija“

2011-09-26 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Raseinių šilumos tinklai“

2011-07-27 Komisija nepripažino VĮ Ignalinos atominės elektrinės konkurenciniu šilumos vartotoju

2011-07-27 Komisija UAB „Lazdijų šiluma“ nustatė apie 11 proc. mažesnę bazinę šilumos kainą

2011-07-21 Komisija UAB „Varėnos šiluma“ nustatė apie 14 proc. mažesnę bazinę šilumos kainą

2011-07-21 Komisija UAB „Birštono šiluma“ nustatė 9 proc. mažesnę bazinę šilumos kainą

2011-07-21 Komisija VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui nustatė apie 13 proc. mažesnę bazinę šilumos kainą

2011-07-07 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Balterma ir ko“ kainas

2011-07-07 Komisija nustatė mažesnes UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos kainas

2011-06-30 Komisija nustatė UAB „Utenos šilumos tinklai“ bazines šilumos kainas

2011-06-16 Mažėja UAB „Radviliškio šiluma“ kainos

2011-06-16 Komisija sumažino UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ bazines šilumos kainas

2011-06-09 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ kainas

2011-05-27 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Anykščių šiluma“ kainas

2011-04-22 Komisija patvirtino UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ bazines šilumos kainas

2011-04-14 Mažėja UAB „Kaišiadorių šiluma“ bazinė šilumos kaina

2011-03-18 Komisija Vilniuje šilumos kainas nustatė vienašališku sprendimu

2011-03-18 Mažėja AB „Jonavos šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina

2011-03-18 Komisija nusprendė vienašališkai nustatyti centralizuotai tiekiamos šilumos kainas Prienų gyventojams

2011-02-03 Vilniaus m. ir Prienų r. savivaldybėms pratęstas terminas šilumos kainų nustatymui

2011-01-13 Komisija pripažino AB Birštono sanatoriją „Versmė“ konkurenciniu šilumos vartotoju


Dėl teisės aktų

2011-10-27 Komisija patvirtino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles

2011-10-25 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-09-28 Komisija patvirtino Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą

2011-08-11 Komisija skelbia 2010 metų šilumos tiekėjų lyginamosios analizės rodiklius

2011-07-28 Komisija mažina ūkio subjektams administravimo naštą dėl prievolės energetikos įmonėms derinti investicijas

2011-07-28 Komisija patvirtino šilumos tiekimo veiklos lyginamosios analizės aprašą

2011-07-21 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarką

2011-07-14 Komisija patvirtino šilumos paskirstymo metodą, kuriuo remiantis bus tiksliai apskaitomas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti bei šildymui

2011-06-30 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką

2011-06-30 Komisija papildė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

2011-06-09 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-04-14 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2011-12-22 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą

2011-07-28 Komisija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl UAB „Vilniaus vandenys“ veiksmų

2011-07-14 Komisijos įgalioti pareigūnai UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Lazdijų šiluma“ surašė protokolus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą

2011-07-12 Komisijos įgalioti pareigūnai UAB „Vilniaus vandenys“ vadovui surašė protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir perdavė bylą nagrinėti teismui

2011-07-01 Komisija atliko energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2011-06-16 Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus vandenys“ priimti UAB „Vilniaus energija“ surinktas iš vartotojų įmokas už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti

2011-06-16 Komisija UAB „Balterma ir ko“ skyrė baudą

2011-05-12 Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ bei UAB „Vilniaus vandenys“ susitarti ir sudaryti sąlygas vilniečiams atsiskaityti už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti

2011-02-22 Komisija pateikia informaciją apie šilumos tiekėjų pasirengimą gyventojams teikti išsamias sąskaitas


Dėl konkurencijos šilumos gamybos sektoriuje

2011-09-29 Komisija nepripažino AB „Axis Industries“ nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju

2011-07-27 Komisija nepripažino AB „Klaipėdos energija“ nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju

2011-07-21 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Šiaulių regione

2011-07-14 Konkurencija šilumos gamybos segmente Kauno regione

2011-06-30 Didėja konkurencija šilumos gamybos segmente Klaipėdos mieste

2011-06-16 Konkurencija šilumos gamybos segmente Panevėžio mieste

2011-06-09 Komisija nepripažino AB „Matuizų plytinė“ nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju

2011-05-12 Komisija pripažino dar vieną įmonę nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju Klaipėdos mieste

2011-04-14 Didėja konkurencija šilumos gamybos segmente

2011-03-24 Komisija skatina konkurenciją šilumos gamybos segmente

2011-02-03 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje – šilumos ūkio „išmonopolinimo“ pradžia


Dėl investicijų derinimo

2011-12-22 Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje

2011-12-16 Komisija suderino UAB „Litesko” filialo „Druskininkų šiluma” investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje

2011-11-29 Komisija suderino investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje

2011-09-26 Komisija suderino investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje

2011-06-09 Komisija suderino UAB „Utenos šilumos tinklai“ investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje

2011-05-12 Komisija pritarė investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gamyboje


Dėl viešųjų konsultacijų

2011-11-18 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2011-10-21 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2011-10-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2011-08-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo projekto

2011-07-19 Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų

2011-07-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo pakeitimo

2011-07-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl geriamojo vandens ir šilumos tiekimo lyginamosios analizės aprašų projektų

2011-05-23 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos paskirstymo šildymui ir karštam vandeniui metodo projekto

2011-05-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2011-03-29 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos principų

2011-03-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo projekto

Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-06 10:46