Svarbesni sprendimai šilumos sektoriuje 2012 metais


Dėl šilumos ir karšto vandens kainų

2012-12-28 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainas

2012-12-20 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2012-12-20 Komisija nustatė mažesnes AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainas

2012-12-20 Komisija sumažino UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ pateiktas derinti šilumos kainas

2012-12-20 Komisija nustatė mažesnes UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainas

2012-12-13 Komisija nustatė mažesnes AB „Kauno energija“ šilumos kainas

2012-11-21 Komisija nustatė AB „Matuizų plytinė“ šilumos kainos dedamąsias

2012-10-25 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Lazdijų šiluma“

2012-10-18 Komisija vienašališkai nustatė VšĮ Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamąsias

2012-09-24 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Litesko“ filialui „Alytaus energija“ 

2012-09-21 Komisija nustatė mažesnes AB „Panevėžio energija“ šilumos kainas 

2012-09-13 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Radviliškio šiluma“

2012-07-26 Komisija nustatė mažesnes AB „Šiaulių energija“ šilumos kainas

2012-07-19 Komisija nustatė mažesnes UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainas

2012-06-14 Komisija sumažino AB „Grigiškės“ šilumos gamybos kainas

2012-06-14 Komisija sumažino UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainas

2012-06-07 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Šilalės šilumos tinklai“

2012-05-24 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Plungės šilumos tinklai“

2012-05-24 Komisija nepripažino AB „Eglės“ sanatorijos konkurenciniu šilumos vartotoju

2012-05-22 Komisija skelbia 2012–2013 metų šildymo sezono šilumos kainų prognozę

2012-05-10 Komisija vienašališkai nustatė šilumos gamybos kainos dedamąsias AB „Axis Industries“

2012-04-25 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Vilniaus energija“

2012-04-06 Komisija nustatė mažesnes UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainas

2012-03-29 Komisija nustatė AB „Axis Industries“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamąsias

2012-03-15 Komisija nustatė mažesnes Baltermos ir ko, UAB šilumos kainas

2012-03-15 Komisija nepripažino AB „Rokiškio sūris“ konkurenciniu šilumos vartotoju

2012-01-27 Komisija rekomendavo Joniškio rajono savivaldybei peržiūrėti UAB Joniškio būtų ūkio taikomas kainas gyventojams

2012-01-27 Komisija rekomendavo Jurbarko rajono savivaldybei peržiūrėti AB „Požeminiai darbai“ taikomas šilumos kainas


Dėl teisės aktų

2012-11-08 Komisija patikslino Karšto vandens kainos nustatymo metodiką

2012-10-25 Komisija patikslino Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką

2012-10-12 Komisija patvirtino Taikinamojo tarpininkavimo taisykles

2012-10-12 Komisija nauja redakcija išdėstė rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą

2012-09-21 Komisija teikia Šilumos ūkio įstatymo naujos redakcijos projektą 

2012-09-19 Komisija patvirtino Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams 

2012-09-06 Komisija patikslino Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą 

2012-09-06 Komisija papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles

2012-09-06 Komisija papildė Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašą 

2012-09-06 Pakeista Prašymo išduoti licenciją forma 

2012-06-14 Komisija patikslino rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą

2012-06-07 Komisija patvirtino naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką

2012-06-07 Komisija patikslino Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles

2012-06-07 Komisija patikslino Karšto vandens kainų nustatymo metodiką

2012-04-06 Komisija papildė Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą

2012-04-06 Komisija patikslino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2012-12-13 Komisija siekia užtikrinti savalaikį šilumos kainų perskaičiavimą

2012-12-13 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2012-11-29 Komisija rekomendavo Klaipėdos rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Klaipėdos rajono energija“ nustatytas kainas

2012-11-21 Komisija siekia užtikrinti savalaikį šilumos ir karšto vandens kainų nustatymą ir perskaičiavimą

2012-10-05 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą

2012-09-28 Dėl šilumos tiekimo veiklos ir kitų veiklų pajamų

2012-09-27 Komisija išdavė energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją 

2012-07-05 Komisija UAB „Ukmergės šiluma” išdavė šilumos tiekimo licenciją

2012-06-21 Komisija atliko šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2012-03-29 Komisija pritarė UAB „Vilniaus energija“ patikrinimo aktui

2012-03-15 Komisija rekomendavo Jurbarko rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Jurbarko komunalininkas“ nustatytas kainas

2012-02-14 Komisija vienašališkais sprendimais siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimą

Dėl konkurencijos šilumos gamybos sektoriuje

2012-12-10 Komisija skelbia biokuro rinkos (šilumos gamybos segmentui) stebėsenos ataskaitą

2012-10-12 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Kauno mieste

2012-10-08 Komisija skelbia informaciją apie nepriklausomus šilumos gamintojus ir jų pagaminamą šilumos energijos kiekį 

2012-10-05 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Kauno regione

2012-07-26 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Panevėžio regione

2012-07-12 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Kauno mieste

2012-04-19 Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų atsipirkimo

2012-02-14 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Pasvalio mieste

Dėl investicijų derinimo

2012-12-13 Komisija suderino UAB „Akmenės energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2012-10-12 Komisija suderino UAB „Širvintų šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2012-09-13 Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje 

2012-09-13 Komisija pritarė UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ investicijoms į biokuro katilines 

2012-09-13 Komisija pritarė UAB „Ukmergės šiluma“ investicijoms, mažinančioms iškastinio kuro naudojimą

2012-09-13 Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ investiciją į biokuro katilinės įrengimą 

2012-07-26 Komisija pritarė AB „Klaipėdos energija“ investicijai į biokuro katilinę

2012-06-01 Komisija pritarė kondensacinio ekonomaizerio įrengimui AB „Simega”

2012-05-10 Komisija suderino AB „Šiaulių energija“ investicijas, užtikrinsiančias šilumos tiekimo patikimumą ir saugumą  

2012-04-06 Komisija pritarė UAB „Šilutės šilumos tinklai” investicijai į biokuro katilinę

2012-03-15 Komisija suderino UAB „Plungės šilumos tinklai“ investiciją į biokuro katilinę

2012-03-15 Komisija suderino UAB „Nemėžio komunalininkas” investiciją į dujų katilinės statybą

2012-02-14 Komisija pritarė UAB „Fortum Joniškio energija” investicijai, mažinančiai iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje

2012-01-27 Komisija pakoregavo UAB „Litesko” filialo „Marijampolės šiluma” Kazlų Rūdos padalinio 2009 – 2011 metų investicijas

2012-01-26 Komisija suderino UAB „Raseinių šilumos tinklai“ investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje


Dėl viešųjų konsultacijų

2012-12-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

2012-10-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2012-09-17 Komisija skelbia viešąja konsultaciją dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto 

2012-09-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl energijos išteklių biržos operatoriaus Baltpool UAB pateikto tvirtinti Energijos išteklių biržos reglamento projekto 

2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių projekto 

2012-09-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo projekto 

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-07-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-07-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2012-07-03 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo projekto

2012-05-22 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-05-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

 2012-05-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

2012-04-24 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos energijos kainų nustatymo metodikos projekto

2012-04-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo projekto

2012-03-21 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-03-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-03-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių pakeitimo projekto

2012-02-17 Komisija šalina kliūtis steigtis naujiems nepriklausomiems šilumos gamintojams ir skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų pakeitimų

2012-01-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo

Paskutinis atnaujinimas: 2013-03-21 09:53