Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2013 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai šilumos sektoriuje 2013 metaisDėl šilumos ir karšto vandens kainų

2014 01 16 Komisija priėmė sprendimus, įgyvendinančius naują šilumos kainodarą

2014-01-09 Siekiama užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis

2014-01-09 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2014-01-10 Komisija pateikia sausio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

2014-01-16 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku


2013-12-27 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainas

2013-12-27 Komisija nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainas

2013-12-17 Siekiama užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis

2013 12 17 Komisija nustatė mažesnes UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainas 2013-12-10 Komisija pateikia gruodžio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

2013-11-11 Komisija pateikia lapkričio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

2013-10-18 Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainas

2013-10-03 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2013-09-20 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos kainos dedamąsias

2013-07-18 Komisija nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ bazines šilumos kainas

2013-07-18 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias

2013-07-04 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias

2013-06-27 Komisija nustatė mažesnes UAB „Akmenės energija“ šilumos kainas

2013-06-07 Komisija skelbia 2013–2014 metų šildymo sezono šilumos kainų prognozę

2013-05-30 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio ir Balterma ir ko, UAB šilumos kainų dedamąsias

2013-05-30 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainas


2013-05-30 Komisija nustatė mažesnes UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainas

2013-05-23 Komisija suderino UAB „Šilutės šilumos tinklai“ investiciją, būtiną užtikrinti patikimą šilumos tiekimą

2013-05-14 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainos dedamąsias

2013-05-02 Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ šilumos kainas

2013-04-26 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2013-04-18 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamąsias

2013-04-11 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio šilumos kainas

2013-03-22 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2013-02-28 Komisija nustatė mažesnes UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainas

2013-02-22 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias

2013-01-31 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias

2013-01-24 Komisija vienašališkai nustatė AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamąsias

2013-01-11 Komisija vienašališkai nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias


Dėl teisės aktų

2013-12-27 Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą


2013-12-27 Komisija patvirtino Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-12-27 Komisija pakoregavo rekomenduojamą Šilumos paskirstymo metodą Nr.3

2013-12-17 Komisija patvirtino Energijos išteklių rinkos priežiūros taisykles

2013-12-23 Informuojame, kad sprendimas dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų nebuvo priimtas

2013-11-21 Pakoreguotas Komisijos rekomenduojamas šilumos paskirstymo metodas

2013-10-15 Komisija patikslino Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles

2013-10-11 Komisija nauja redakcija išdėstė Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašą


2013-09-20 Komisija pakoregavo Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti

2013-09-12 Komisija patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką


2013-08-27 Komisija patikslino rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodą

2013-07-18 Komisija patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamentą

2013-07-18 Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą

2013-07-18 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

2013-06-27 Komisija patikslino, kaip bus nustatomos šilumos kainos

2013-06-14 Komisija patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-06-14 Komisija suderino vartotojų pasiūlytus šilumos paskirstymo metodus

2013-06-14 Komisija pakoregavo Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką

2013-05-23 Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2013-05-23 Komisija patvirtino Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašą


2013-05-14 Komisija patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-04-26 Komisija papildė Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką

2013-02-28 Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-02-28 Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos kainų nustatymo metodiką

2013-02-22 Komisija patikslino Energetikos veiklos licencijos formą

2013-02-13 Komisija suderino vartotojų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą

2013-02-13 Komisija pakoregavo Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5

2013-01-31 Komisija pakeitė Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2013-12-17 Komisija UAB „GA Joniškis“ nepripažino nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju


2013-12-23 Komisija siekia užtikrinti sąžiningą konkurenciją nepriklausomų šilumos gamintojų sektoriuje

2013-12-05 Komisija pritarė AB „Kauno energija“ planinio tikslinio patikrinimo aktui


2013-11-28 Komisija siekia užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis

2013-11-26 Kviečiame teikti siūlymus rengiamam Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadui

2013-11-21 Siekiama užtikrinti, kad šilumos tiekimo įmonių paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-11-21 Komisija nepripažino VšĮ Marijampolės ligoninės konkurenciniu šilumos vartotoju

2013-11-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku


2013-10-24 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjų paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-10-24 Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais

2013-10-15 Keičiasi UAB „Litesko“ licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos teritorija

2013-10-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

2013-10-03 Komisija pritarė UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio planinio patikrinimo aktui

2013-10-03
Komisija rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Lamberta“ nustatytas šilumos kainas

2013-08-27 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-08-21 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą

2013-07-18 Komisija pripažino, kad AB „Kauno energija“ pažeidė šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką

2013-07-11 Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ užtikrinti nediskriminacines nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GECO Vilnius“ prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo sąlygas

2013-07-11 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Visagino mieste

2013-06-27 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjų paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-06-27 Komisija skelbia 2012 metų šilumos tiekėjų lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklius

2013-06-27 Komisija atliko šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2013-06-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

2013-06-12 Komisija skelbia biokuro rinkos (šilumos gamybos segmentui) stebėsenos ataskaitą už 2013 m. I ketvirtį


2013-06-11 Komisija skelbia Pavyzdinio reguliavimo apskaitos sistemos aprašo ir reguliavimo apskaitos sistemos įgyvendinimo praktinio modelio parengimo darbų grafiką

2013-05-23 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-05-22 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalgą

2013-05-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

2013-04-18 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-04-18 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Klaipėdos mieste


2013-04-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjai paslaugų kainas grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-03-22 Komisija siekia užtikrinti, kad vartotojams tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis

2013-03-22 Komisija pritarė UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ patikrinimo aktui

2013-03-14 Komisija išnagrinėjo ginčą tarp nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo
2013-03-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos laiku

2013-03-14 Komisija rekomendavo Kauno miesto savivaldybei peržiūrėti UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatytas šilumos kainas

2013-02-28 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą

2013-02-25 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalgą

2013-02-13 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-02-13 Komisija siekia užtikrinti savalaikį karšto vandens kainų nustatymą

2013-01-31 Komisija pritarė AB „Klaipėdos energija“ planinio tikslinio patikrinimo aktui

2013-01-24 Komisija siekia, kad šilumos kainos vartotojams būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-01-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis


Dėl investicijų derinimo

2014-01-16 Komisija suderino UAB Ignalinos šilumos tinklų atliktą Dūkšto miestelio katilinės rekonstrukciją


2014-01-09 Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ biokuro katilo statybų faktinę sumą

2013-11-21 Komisija pritarė Radviliškio katilinės rekonstrukcijai, įrengiant biokuro katilą

2013-11-14 Komisija suderino UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ investiciją į biokuro katilų statybą


2013-10-24 Komisija suderino VĮ „Visagino energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2013-10-03 Komisija suderino šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-26 Komisija suderino šilumos tiekėjų investicijas į šilumos perdavimo tinklus, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-26 Komisija pritarė UAB „Vilniaus energija“ monitoringo sistemų įrengimui ir išplėtimui

2013-09-20 Komisija pritarė centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijoms, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-20 Komisija suderino UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2013-09-12 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-12 Komisija pritarė Druskininkų katilinės rekonstrukcijai, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą


2013-08-27 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-08-27 Komisija nesuderino UAB ,,Radviliškio šiluma“ investicijos į biokuro katilo statybą

2013-08-27 Komisija pritarė UAB „Varėnos šiluma“ kvartalinių šilumos tiekimo tinklų renovacijai

2013-07-18 Komisija pritarė centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijoms, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-07-04 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą

2013-06-27 Komisija suderino AB „Jonavos šilumos tinklai“ investicijų projektų faktinę sumą

2013-06-20 Komisija suderino šilumos tiekimo įmonių investicijas į šilumos perdavimo tinklus

2013-06-14 Komisija suderino AB „Šiaulių energija“ investiciją į biokuro katinės įrengimą

2013-05-14 Komisija suderino UAB Kauno termofikacijos elektrinės investiciją į vandens šildymo katilo rekonstrukciją

2013-04-11 Komisija suderino UAB „Kaišiadorių šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2013-02-22 Komisija suderino UAB „Fortum Joniškio energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą


Dėl viešųjų konsultacijų

2014-01-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo


2013 12 16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Sankcijų skyrimo taisyklių

2013-12-06 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto


2013-12-13 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

2013-11-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo

2013-11-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto

2013-10-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo

2013-09-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų bei Apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinio modelio

2013-09-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto


2013-09-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimo projekto

2013-08-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl nauja redakcija išdėstyto Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo projekto

2013-08-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų pakeitimo projekto

2013-06-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

2013-06-03 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujo Energijos išteklių biržos reglamento derinimo

2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, įsigaliosiančios nuo 2014 m. sausio 1 d., pakeitimo

2013 05 20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, galiosiančios iki 2013 m. gruodžio 31 d., pakeitimo

2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo pakeitimo projekto

2013-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių

2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo pakeitimo projekto

2013-05-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo

2013-04-30 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo

2013-04-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

2013-02-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto

2013-02-01 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

2013-02-01 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto

2013-01-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 pakeitimoPaskutinis atnaujinimas: 2014-04-17 16:42