Dėl šilumos ir karšto vandens kainų

2014 01 16 Komisija priėmė sprendimus, įgyvendinančius naują šilumos kainodarą

2014-01-09 Siekiama užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis

2014-01-09 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2014-01-10 Komisija pateikia sausio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

2014-01-16 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku


2013-12-27 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainas

2013-12-27 Komisija nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainas

2013-12-17 Siekiama užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis

2013 12 17 Komisija nustatė mažesnes UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainas 2013-12-10 Komisija pateikia gruodžio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

2013-11-11 Komisija pateikia lapkričio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

2013-10-18 Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainas

2013-10-03 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2013-09-20 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos kainos dedamąsias

2013-07-18 Komisija nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ bazines šilumos kainas

2013-07-18 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias

2013-07-04 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias

2013-06-27 Komisija nustatė mažesnes UAB „Akmenės energija“ šilumos kainas

2013-06-07 Komisija skelbia 2013–2014 metų šildymo sezono šilumos kainų prognozę

2013-05-30 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio ir Balterma ir ko, UAB šilumos kainų dedamąsias

2013-05-30 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainas


2013-05-30 Komisija nustatė mažesnes UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainas

2013-05-23 Komisija suderino UAB „Šilutės šilumos tinklai“ investiciją, būtiną užtikrinti patikimą šilumos tiekimą

2013-05-14 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainos dedamąsias

2013-05-02 Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ šilumos kainas

2013-04-26 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2013-04-18 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamąsias

2013-04-11 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio šilumos kainas

2013-03-22 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias

2013-02-28 Komisija nustatė mažesnes UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainas

2013-02-28 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Fortum Joniškio energija“ ir UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainų dedamąsias

2013-02-22 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias

2013-01-31 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias

2013-01-24 Komisija vienašališkai nustatė AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamąsias

2013-01-11 Komisija vienašališkai nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias


Dėl teisės aktų

2013-12-27 Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą


2013-12-27 Komisija patvirtino Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-12-27 Komisija pakoregavo rekomenduojamą Šilumos paskirstymo metodą Nr.3

2013-12-17 Komisija patvirtino Energijos išteklių rinkos priežiūros taisykles

2013-12-23 Informuojame, kad sprendimas dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų nebuvo priimtas

2013-11-21 Pakoreguotas Komisijos rekomenduojamas šilumos paskirstymo metodas

2013-10-15 Komisija patikslino Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles

2013-10-11 Komisija nauja redakcija išdėstė Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašą


2013-09-20 Komisija pakoregavo Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti

2013-09-12 Komisija patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką


2013-08-27 Komisija patikslino rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodą

2013-07-18 Komisija patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamentą

2013-07-18 Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą

2013-07-18 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

2013-06-27 Komisija patikslino, kaip bus nustatomos šilumos kainos

2013-06-14 Komisija patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-06-14 Komisija suderino vartotojų pasiūlytus šilumos paskirstymo metodus

2013-06-14 Komisija pakoregavo Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką

2013-05-23 Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2013-05-23 Komisija patvirtino Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašą


2013-05-14 Komisija patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-04-26 Komisija papildė Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką

2013-02-28 Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

2013-02-28 Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos kainų nustatymo metodiką

2013-02-22 Komisija patikslino Energetikos veiklos licencijos formą

2013-02-13 Komisija suderino vartotojų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą

2013-02-13 Komisija pakoregavo Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5

2013-01-31 Komisija pakeitė Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2013-12-17 Komisija UAB „GA Joniškis“ nepripažino nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju


2013-12-23 Komisija siekia užtikrinti sąžiningą konkurenciją nepriklausomų šilumos gamintojų sektoriuje

2013-12-05 Komisija pritarė AB „Kauno energija“ planinio tikslinio patikrinimo aktui


2013-11-28 Komisija siekia užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis

2013-11-26 Kviečiame teikti siūlymus rengiamam Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadui

2013-11-21 Siekiama užtikrinti, kad šilumos tiekimo įmonių paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-11-21 Komisija nepripažino VšĮ Marijampolės ligoninės konkurenciniu šilumos vartotoju

2013-11-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku


2013-10-24 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjų paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-10-24 Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais

2013-10-15 Keičiasi UAB „Litesko“ licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos teritorija

2013-10-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

2013-10-03 Komisija pritarė UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio planinio patikrinimo aktui

2013-10-03
Komisija rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Lamberta“ nustatytas šilumos kainas

2013-08-27 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-08-21 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą

2013-07-18 Komisija pripažino, kad AB „Kauno energija“ pažeidė šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką

2013-07-11 Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ užtikrinti nediskriminacines nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GECO Vilnius“ prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo sąlygas

2013-07-11 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Visagino mieste

2013-06-27 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjų paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-06-27 Komisija skelbia 2012 metų šilumos tiekėjų lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklius

2013-06-27 Komisija atliko šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2013-06-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

2013-06-12 Komisija skelbia biokuro rinkos (šilumos gamybos segmentui) stebėsenos ataskaitą už 2013 m. I ketvirtį


2013-06-11 Komisija skelbia Pavyzdinio reguliavimo apskaitos sistemos aprašo ir reguliavimo apskaitos sistemos įgyvendinimo praktinio modelio parengimo darbų grafiką

2013-05-23 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-05-22 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalgą

2013-05-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

2013-04-18 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-04-18 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Klaipėdos mieste


2013-04-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjai paslaugų kainas grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-03-22 Komisija siekia užtikrinti, kad vartotojams tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis

2013-03-22 Komisija pritarė UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ patikrinimo aktui

2013-03-14 Komisija išnagrinėjo ginčą tarp nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo

2013-03-14 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Vievio mieste

2013-03-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos laiku

2013-03-14 Komisija rekomendavo Kauno miesto savivaldybei peržiūrėti UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatytas šilumos kainas

2013-02-28 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą

2013-02-25 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalgą

2013-02-13 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis

2013-02-13 Komisija siekia užtikrinti savalaikį karšto vandens kainų nustatymą

2013-01-31 Komisija pritarė AB „Klaipėdos energija“ planinio tikslinio patikrinimo aktui

2013-01-24 Komisija siekia, kad šilumos kainos vartotojams būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

2013-01-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis


Dėl investicijų derinimo

2014-01-16 Komisija suderino UAB Ignalinos šilumos tinklų atliktą Dūkšto miestelio katilinės rekonstrukciją


2014-01-09 Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ biokuro katilo statybų faktinę sumą

2013-11-21 Komisija pritarė Radviliškio katilinės rekonstrukcijai, įrengiant biokuro katilą

2013-11-14 Komisija suderino UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ investiciją į biokuro katilų statybą


2013-10-24 Komisija suderino VĮ „Visagino energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2013-10-03 Komisija suderino šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-26 Komisija suderino šilumos tiekėjų investicijas į šilumos perdavimo tinklus, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-26 Komisija pritarė UAB „Vilniaus energija“ monitoringo sistemų įrengimui ir išplėtimui

2013-09-20 Komisija pritarė centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijoms, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-20 Komisija suderino UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2013-09-12 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-09-12 Komisija pritarė Druskininkų katilinės rekonstrukcijai, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą


2013-08-27 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-08-27 Komisija nesuderino UAB ,,Radviliškio šiluma“ investicijos į biokuro katilo statybą

2013-08-27 Komisija pritarė UAB „Varėnos šiluma“ kvartalinių šilumos tiekimo tinklų renovacijai

2013-07-18 Komisija pritarė centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijoms, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama

2013-07-04 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą

2013-06-27 Komisija suderino AB „Jonavos šilumos tinklai“ investicijų projektų faktinę sumą

2013-06-20 Komisija suderino šilumos tiekimo įmonių investicijas į šilumos perdavimo tinklus

2013-06-14 Komisija suderino AB „Šiaulių energija“ investiciją į biokuro katinės įrengimą

2013-05-14 Komisija suderino UAB Kauno termofikacijos elektrinės investiciją į vandens šildymo katilo rekonstrukciją

2013-04-11 Komisija suderino UAB „Kaišiadorių šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2013-02-22 Komisija suderino UAB „Fortum Joniškio energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą

2013-02-13 Komisija suderino AB „Kauno energija“ turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą 2013–2016 metams


Dėl viešųjų konsultacijų

2014-01-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo


2013 12 16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Sankcijų skyrimo taisyklių

2013-12-06 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto


2013-12-13 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

2013-11-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo

2013-11-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto

2013-10-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo

2013-09-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų bei Apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinio modelio

2013-09-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto


2013-09-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimo projekto

2013-08-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl nauja redakcija išdėstyto Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo projekto

2013-08-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų pakeitimo projekto

2013-06-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

2013-06-03 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujo Energijos išteklių biržos reglamento derinimo

2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, įsigaliosiančios nuo 2014 m. sausio 1 d., pakeitimo

2013 05 20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, galiosiančios iki 2013 m. gruodžio 31 d., pakeitimo

2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo pakeitimo projekto

2013-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių

2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo pakeitimo projekto

2013-05-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo

2013-04-30 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo

2013-04-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

2013-02-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto

2013-02-01 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

2013-02-01 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto

2013-01-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 pakeitimoPaskutinis atnaujinimas: 2014-04-17 16:42