Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Šilumos kainų žemėlapis
Šilumos kainos sandara
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Šilumos kainos sandara

Energetikos kainų reguliuotojo pagrindinis uždavinys – stebėti, kad nedidėtų reguliuojamų įmonių išlaidos kitoms su kuru nesusijusioms reikmėms. Iš Rusijos perkamų dujų kainoms bei rinkoje parduodamų kitų kuro rūšių kainoms reguliavimas, taip pat ir Komisija, įtakos neturi.

Šilumos tiekėjų sąnaudas sąlyginai galima skirstyti į kintamąsias ir pastoviąsias.

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios

2013 m. rugsėjo mėn. šilumos kainos

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 35 iki 80 proc. visos kainos, priklausomai nuo deginamos kuro rūšies. Biokurą deginančių įmonių kuro dedamoji yra mažesnė nei šilumą gaminant dujomis. Tačiau, deginant biokurą, yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro nusidėvėjimas (amortizacija), darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos, remonto ir kitos paslaugos, mokesčiai, palūkanos ir t. t. Būtent šias sąnaudas Komisija kontroliuoja ir prižiūri, kad į šilumos kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos.


Baltijos šalių sostinių gyventojams taikomų šilumos kainų palyginimas rodo, kad Vilniuje 2013 m. sausio mėn. šilumos kaina vilniečiams buvo 27,20 ct/kWh be PVM, o Rygoje ir Taline – atitinkamai 18,3 proc. ir 20,7 proc. mažesnė. Liepos mėn. šilumos kainų skirtumai išliko gana žymūs – Vilniaus gyventojams buvo taikoma 25,34 ct/kWh be PVM šilumos kaina, o Rygos ir Talino atitinkamai – o 20,5 proc., 14,8 proc. mažesnė.

2013 m. liepos mėn. šilumos kaina Vilniuje, palyginus su sausio mėn., buvo 6,8 proc. mažesnė, Rygoje – 9,3 proc. mažesnė, o Taline – beveik nekito.

Šilumos kainos Baltijos valstybių sostinėse 2013 m. sausio ir liepos mėn., ct/kWh (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

Šilumos kainų skirtumus Baltijos šalių sostinėse labiausiai lemia naudojamo kuro kainų skirtumai. Svarbu akcentuoti, kad tarp minėtų šalių Lietuvoje importuojamų gamtinių dujų kaina yra didžiausia, t. y. apie 20 proc. didesnė nei Latvijoje.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:34