Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Vygantas Vaitkus

 • Kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo bei gamtinių dujų sektoriaus klausimus.
 • Formuoja kuruojamos srities strateginį veiklos planą, taip pat dalyvauja svarstant kuruojamos srities teisės aktų projektus.
 • Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamos srities problemų sprendimo.
 • Dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus Komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais.
 • Teikia kuruojamais klausimais parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Komisijos posėdžiams.
 • Susipažįsta su kuruojamos srities raštais, kuriuos gauna Komisija, teikia savo pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjams ir darbuotojams dėl parengto atsakymo.
 • Prireikus dalyvauja pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, informuoja visuomenę apie aktualius pasikeitimus jo kuruojamoje srityje.
 • Stebi, analizuoja ir vertina su jo kuruojama sritimi susijusius pokyčius Lietuvoje ir užsienyje bei teikia informaciją apie pasikeitimus Komisijos pirmininkui ir kitiems Komisijos nariams.
 • Dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, kuriose nagrinėjami su Komisijos kompetencija susiję klausimai.
 • Prižiūri, kad Komisijos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojama sritimi.
 • Dalyvauja Komisijos pirmininko rengiamuose Komisijos skyrių vedėjų pasitarimuose.
 • Gali vadovauti Komisijos pirmininko sudarytoms darbo grupėms teisės aktų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams spręsti.
 • Nesant Komisijos pirmininkui ir jo pavaduotojui, gali laikinai atlikti Komisijos pirmininko pareigas; prireikus pavaduoja kitus Komisijos narius.Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-31 09:08