Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elektra

    
PavadinimasPriimtasNumeris
DĖL UAB ,,SAURAMA“ (BUVUSIOS SKY ENERGY GROUP, UAB) NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO LICENCIJOS NR. L1-NET-50 IR GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LICENCIJOS NR. L2-21(GDT) GALIOJIMO PANAIKINIMO
2014-02-03O3-40
NUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS RINKOS TYRIMO TERMINO PRATĘSIMO
2014-01-27O3-28
NUTARIMAS DĖL ECO ENERGY SYSTEMS, UAB REGULIUOJAMOS NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLOS SĄLYGŲ VYKDYMO
2014-01-17O3-17
NUTARIMAS DĖL UAB ,,ENERGO LIFE“ NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO LICENCIJOS NR. L1-73 (NET) GALIOJIMO PANAIKINIMO
2014-01-17O3-18
NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. LAPKRIČIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-665 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONO GAMINTOJAMS, NAUDOJANTIEMS HIDROENERGIJĄ, KURIŲ ELEKTRINIŲ ĮRENGTOJI GALIA DIDESNĖ NEI 10 kW IR NE DID
2014-01-09O3-13
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ OPERATORIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ILGO LAIKOTARPIO VIDUTINIŲ PADIDĖJIMO SĄNAUDŲ (LRAIC) TECHNINIO-TECHNOLOGINIO IR EKONOMINIO MODELIO TINKLUOSE
2013-12-27O3-755
NUTARIMAS DĖL UAB ,,ELEKTRA VISIEMS“ NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO LICENCIJOS NR. L1-62 (NET) GALIOJIMO SUSTABDYMO
2013-12-27O3-757
NUTARIMAS DĖL AB LESTO NEPLANINIO VEIKLOS PATIKRINIMO
2013-12-18O3-746
NUTARIMAS DĖL UAB ,,ELEKTRA VISIEMS“ REGULIUOJAMOS NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLOS SĄLYGŲ VYKDYMO
2013-12-10O3-734
NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. O3-706 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO KAINŲ IŠ BENDRŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ 2014 METAMS NUSTATYMO“ KOREKTŪROS KLAIDŲ IŠTAISYMO
2013-12-09O3-732
NUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METŲ I KETVIRČIUI
2013-11-28O3-714
NUTARIMAS DĖL AB LESTO ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS BEI VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO
2013-11-27O3-707
NUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „LIFOSA“ 2014 METŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PERSIUNTIMO PASLAUGŲ IR TARIFŲ BEI JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO
2013-11-27O3-708
NUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KORELITA“ 2014 METŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR TARIFŲ BEI JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO
2013-11-27O3-709
NUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „E TINKLAS“ 2014 METŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR TARIFŲ BEI JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO
2013-11-27O3-710
NUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS CEMENTAS“ 2014 METŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ BEI JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO
2013-11-27O3-711
NUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ACHEMA“ 2014 METŲ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ BEI JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO
2013-11-27O3-712
N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA, AB LIETUVOS ELEKTRINĖJE PAGAMINTOS ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO KAINOS 2014 METAMS NUSTATYMO
2013-11-22O3-703
NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. SPALIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-442 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ IR KAINŲ 2014 METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2013-11-22O3-704
NUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO KAINŲ IŠ BENDRŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ 2014 METAMS NUSTATYMO
2013-11-22O3-706
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45