Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Tyrimai ir analizės
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Tyrimai ir analizės

Komisija, siekdama išsiaiškinti besikreipiančių asmenų poreikius ir pageidavimus, du kartus per metus atlieka anonimines interesantų apklausas. Antrą kartą šiais metais, rugsėjo 23 d.– spalio 31 d., organizuotos apklausos metu anketas interneto svetainėje www.regula.lt arba atvykę į Komisiją užpildė 642 asmenys.

Komisijos organizuojamos interesantų apklausos yra anoniminės, gauta informacija naudojama Komisijos veiklos efektyvumui gerinti. Apibendrinti anketų duomenis skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

Daugėja žmonių, kuriems patogus priėmimo laikas Komisijoje 99 proc. Galima pasidžiaugti, jog į interesantams rūpimus klausimus net 92 proc. interesantų buvo atsakyta kvalifikuotai, net 83 proc. interesantų nurodė, kad jų klausimų sprendimas Komisijoje nebuvo atidėliojamas.

Daug daugiau žmonių palankiau vertina svetainėje pateikiamos informacijos prieinamumą ir paprastumą net 97 proc. įvertino gerai ar labai gerai. Palyginti su praėjusios apklausos duomenimis, šiek tiek didėja interesantų dalis, žinanti apie alternatyvų ginčų nagrinėjimą. Šiek tiek daugiau nei pusė -  59 proc. interesantų žino apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu.

Detalesnė informacija apie interesantų pateiktus atsakymus pateikiama žemiau.

1. Ar jums patogus interesantų priėmimo laikas Komisijoje?


2013 m. II pusmetį vykusios apklausos metu 633 (99 proc.) dalyviai nurodė, kad jiems yra patogus priėmimo laikas Komisijoje, 8 (1 proc.) atsakė, kad nepatogus, ir tik 1 interesantas nežinojo tikslaus interesantų aptarnavimo laiko. Palyginimui, iš 2013 m. I pusmečio apklausoje dalyvavusių asmenų 586 (97 proc.) nurodė, kad jiems patogus priėmimo laikas Komisijoje, 4 (1 proc.) – priėmimo laikas nepatogus, o 12 (2 proc.) nežinojo tikslaus interesantų aptarnavimo laiko.

2. Kaip vertinate iš Komisijos gautos informacijos aiškumą Jums rūpimais klausimais?


Komisijos pateiktos informacijos aiškumą jiems rūpimais klausimais 610 (95 proc.) interesantų įvertino gerai, 21 (3 proc.) gautos informacijos aiškumą vertina labai gerai, 8 (1 proc.) –vidutiniškai, o 3 (1 proc.) interesantams pateikta informacija nebuvo aiški. 2013 m. I pusmečio duomenimis, 550 (92 proc.) interesantų pateikiamą informaciją vertino gerai, labai gerai – 25 (4 proc.), 26 (4 proc.) – vidutiniškai, ir tik vienam apklausos dalyviui Komisijos pateikta informacija buvo neaiški.

3. Ar buvote informuotas apie veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, spręsdama Jūsų klausimus?


Interesantų buvo teiraujamasi apie veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, sprendžiant jiems aktualius klausimus. 608 (95 proc.) interesantai atsakė, kad buvo informuoti apie Komisijos veiksmus, 27 (4 proc.) – nepakankamai informuoti ir tik 7 (1 proc.) interesantai nurodė, kad nebuvo informuoti apie Komisijos veiksmus. 2013 m. I pusmečio vykdytos apklausos duomenimis, 583 (97 proc.) apklausos dalyviai atsakė, kad buvo informuoti apie veiksmus, kurių Komisija ėmėsi, spręsdama jų klausimą, 18 (3 proc.) nurodė, kad buvo nepakankamai informuoti ir tik 1 interesantas nurodė nebuvęs informuotas.

4. Ar į Jums rūpimus klausimus buvo atsakyta kvalifikuotai?


Interesantų buvo prašoma įvertinti Komisijos atsakymus į jų pateiktus klausimus. 590 (92 proc.) interesantų atsakė, kad pateikti Komisijos atsakymai buvo pakankamai kvalifikuoti, 34 (5 proc.) – kvalifikuoti, o 18 (3 proc.) interesantų nuomone, pateikti atsakymai buvo nepakankamai kvalifikuoti.2013 m. I pusmečio vykusios apklausos duomenimis, Komisijos pateiktus atsakymus kaip pakankamai kvalifikuotus įvertino 514 (85 proc.) interesantų, 81 (14 proc.) interesantui informacija buvo kvalifikuota, 7 (1 proc.) – nepakankamai kvalifikuoti.

5. Ar Jūsų klausimų sprendimas Komisijoje buvo atidėliojamas (nagrinėjamas ilgiau nei 30 d.)?


Apklausos dalyvių buvo teiraujamasi ar Komisijai pateikto klausimo sprendimas nebuvo atidėliojamas t.y. klausimas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų. 531 (83 proc.) interesantas pažymėjo, kad sprendimo priėmimas nebuvo atidėliojamas, 58 (9 proc.) – sprendimas buvo atidėliojamas, 53 (8 proc.) neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Palyginimui, 2013 m. I pusmečio duomenimis,472 (78 proc.) interesantai atsakė, kad Komisija priėmė sprendimą greičiau nei per 30 dienų laikotarpį, 65 (11 proc.) teigė, kad sprendimai buvo atidėliojami, 65 (11 proc.) interesantai neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

6. Kaip vertinate Komisijos interneto tinklapyje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?


Komisijos interneto tinklapyje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą dauguma dalyvių, 11 (2 proc.) informacijos paprastumą ir aiškumą vertina labai gerai 608 (95 proc.) įvertino gerai, 23 (3 proc.) – vidutiniškai, 2013 m. I pusmetį, 529 (88 proc.) apklausoje dalyvavę interesantai atsakė, kad Komisijos interneto svetainėje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą vertina gerai, 43 (7 proc.) – labai gerai, vidutiniškai – 27 (4 proc.). Tik 3 (1 proc.) interesantai skelbiamą informaciją įvertino blogai.

7. Ar žinote apie prašymų/dokumentų pateikimo galimybę Komisijai elektroniniu būdu?


Apklausos dalyvių buvo teiraujamasi kiek jie žino apie galimybę prašymus / dokumentus Komisijai pateikti elektroniniu būdu. Iš 642 apklausoje dalyvavusių interesantų net 520 (81 proc.) tuo naudojasi, 122 (19 proc.) interesantai žino, kad yra tokia galimybė pateikti prašymus / dokumentus. 2013 m. I pusmetį, iš 602 apklausos dalyvių, 531 (88 proc.) nurodė, kad naudojasi šia prašymų / skundų pateikimo galimybe, 71 (12 proc.) žino apie šią galimybę, bet kol kas nesinaudoja.

8. Ar planuojate ateityje pasinaudoti elektronine dokumentų pateikimo sistema?


560 (87 proc.) apklausos dalyvių ir ateityje planuoja naudotis elektronine dokumentų pateikimo sistema, o 82 (13 proc.) to daryti neketina. 2013 m. I pusmetį vykdytos apklausos duomenimis, 553 (92 proc.) interesantai nurodė, jog pasinaudos elektronine dokumentų pateikimo sistema, 49 (8 proc.) – neplanavo to daryti. 2013 m. I pusmetį vykdytos apklausos duomenimis, 553 (92 proc.) interesantai ateityje ketino naudotis elektronine dokumentų pateikimo sistema, 49 (8 proc.) neplanavo pasinaudot šia dokumentų pateikimo sistema.

9. Ar žinote apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu?


Iš 642 apklausoje dalyvavusių interesantų 381 (59 proc.) žino apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu, 261 (41 proc.) apklausos dalyvis teigė negirdėjęs apie šią tvarką. 2013 m. I pusmečio duomenimis, apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu, žinojo daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių interesantų – 332 (55 proc.), 270 (45 proc.) interesantų pasisakė, kad apie tai nieko nežino.

10. Kaip manote, ar asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas galėtų turėti įtakos Komisijos sprendimams Jūsų pateiktais klausimais?


Buvo teiraujamasi apklausos dalyvių nuomonės, ar asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas galėtų turėti įtakos Komisijos sprendimams jų pateiktais klausimais. 433 (67 proc.) interesantai nurodė, kad tai neturėtų įtakos, 178 (28 proc.) apklausos dalyviai teigė, kad tai galėtų turėti įtakos, 31 (5 proc.) neturėjo nuomonės šiuo klausimu. 2013 m. I pusmetį vykusios apklausos duomenimis, 385 (64 proc.) apklausoje dalyvavę interesantai nurodė, kad asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas neturėtų įtakos Komisijos sprendimams jų pateiktais klausimais, 70 (12 proc.) apklauso dalyvių teigė, kad tai galėtų turėti įtakos, ir 147 (24 proc.) neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa dėl Komisijos veiklos žinomumo ir vertinimo (atliko „Spinter tyrimai“)

2013 m. I pusm. interesantų apklausa

2012 m. interesantų apklausa
Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-19 15:13