Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svetainės žemėlapis

Elektra
Svarbesni sprendimai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
Licencijos/leidimai
Nepriklausomi tiekėjai
Finansinis pajėgumas
Gamintojų sąrašas
Nepateikę ataskaitų gamintojai
Pasinaudojimo elektros tinklais aprašai
LITGRID AB
AB LESTO
Tarifai
Visuomeniniai tarifai LESTO nuo 2014 m. sausio 1 d.
Visuomeniniai tarifai LESTO nuo 2013 m. sausio 1 d.
Visuomeniniai tarifai LESTO nuo 2012 m. sausio 1 d.
Visuomeniniai tarifai LESTO nuo 2011 m. sausio 1 d.
Persiuntimo tarifai LESTO nuo 2014 m. sausio 1 d.
Persiuntimo tarifai LESTO nuo 2013 m. sausio 1 d.
Persiuntimo tarifai LESTO nuo 2012 m. sausio 1 d.
Persiuntimo tarifai LESTO nuo 2011 m. sausio 1 d.
Galios rezervų kainos
Perdavimo paslaugos kainos
Elektros energijos transportavimo paslaugų ir visuomeninių kainų viršutinės ribos
Rinkos kaina
Prijungimo įkainiai
Laisvų galių skelbimas
Elektros rinkos apžvalga
Rinkos stebėsena
Ataskaitos Europos Komisijai
Ataskaitos
Dujos
Svarbesni sprendimai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
Licencijavimas
Reikalavimai įmonėms
Finansinis pajėgumas
Licencijų turėtojai
WACC skaičiavimo duomenys
Dujų kainos
AB „Lietuvos dujos“
AB „Amber Grid“
UAB „Druskininkų dujos“
UAB „Fortum Heat Lietuva“
AB agrofirma „Josvainiai“
UAB „Intergas“
UAB „Dujotekana“
UAB „HAUPAS“
Gamtinių dujų kainų viršutinės ribos
Centralizuotai tiekiamos suskystintos naftos dujos
Prijungimo įkainiai
Dujų rinkos apžvalga
Rinkos stebėsena
Ataskaitos Europos Komisijai
ES reglamento įgyvendinimas
Ataskaitos
Šiluma
Svarbesni sprendimai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
Licencijavimas
Reikalavimai įmonėms
Finansinis pajėgumas
Licencijų turėtojai
Informacija apie licencijų išdavimą-pakeitimą
Nepriklausomi šilumos gamintojai
Gamintojų sąrašas
Ataskaitos
NŠG rinkos apžvalga
Šilumos kainų žemėlapis
Šilumos kainos sandara
Šilumos kainų statistika
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
Šilumos sektoriaus rodikliai
Informacija apie nepadengtų sąnaudų dedamąsias
Kuro ir perkamos šilumos kainos
Vidutinės šalies kuro kainos
Perkamos šilumos kainų vidurkis
Vidutinės kuro rinkos kainos iki 2009 m. II ketv.
Kuro duomenų surinkimas
Ataskaitos
Apskaitos atskyrimas
Vanduo
Svarbesni sprendimai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
Tarifai
Vandens sektoriaus rodikliai
Atsinaujinantys ištekliai
Svarbesni sprendimai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
Gamintojų sąrašai
Pasinaudojimo elektros tinklais aprašai
LITGRID AB
AB LESTO
Vidutinės kuro kainos
Vidutinės šalies kuro kainos
Perkamos šilumos kainų vidurkis
Vidutinės kuro rinkos kainos iki 2009 m. II ketv.
Ataskaitos
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Komisijos pirmininkė
Komisijos nariai
Kontaktai
Komisijos ir darbo grupės
Asmenų aptarnavimas
Teisinė informacija
Teisės aktai
Paieška
Komisijos nutarimai
Elektra
Dujos
Šaltas vanduo
Transportas
Šiluma
Kiti
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Komisijos protokolai
Konsultacijos teisės aktų klausimais
Teisinio reguliavimo stebėsena
Veikla
Nuostatai
Darbo reglamentas
Korupcijos prevencija
Interesų konfliktų prevencija
Veiklos sritys
Elektra
Dujos
Šiluma
Vanduo
Transportas
Veiklos rezultatai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės
Planuojami viešieji pirkimai
Vykdomi viešieji pirkimai
Mažos vertės pirkimai
CPO pirkimai
Techninių specifikacijų projektai
Viešųjų pirkimų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Vadovų darbotvarkės
Ūkio subjektų priežiūra
Paslaugos
Informacijos rinkmenos
Bendrosios rinkmenos
Elektra
Gamtinės dujos
Atsinaujinatys ištekliai
Šiluma
Vanduo
Prašymai
Parašykite mums
Atsiliepimai arba klausimai apie Komisijos teikiamas paslaugas
Kur kreiptis vartotojui dėl iškilusių problemų energetikos sektoriuje?
Reikalavimai įmonėms
Viešosios ar administracinės paslaugos
Energetikos įmonių veiklos licencijavimas
Skundų ir pranešimų nagrinėjimas
Informacijos teikimas ir konsultavimas
Prašymų išspręsti ginčą nagrinėjimas
Pažymos apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas
Elektroniniai valdžios vartai
Nuorodos
Giminingi puslapiai
Elektroniniai valdžios vartai
Posėdžiai
Teisminiai ginčai
Vykstantys teisminiai ginčai
Pasibaigę teisminiai ginčai
Bendradarbiavimas
Svarbesni įvykiai
Viešosios konsultacijos
Vykstančios viešosios konsultacijos
Pasibaigusios viešosios konsultacijos
2012 metai
Vartotojams
Informacija vartotojui
Kainos/tarifai
DUK
Laisva rinka
Geroji patirtis
Vartotojų skundai ir prašymai
Skundų ir prašymų ataskaitos
Karjera