Svarbesni sprendimai vandens sektoriuje 2010 metais


Dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų

2011-11-23 Komisija sumažino UAB „Šilutės vandenys“ pateiktas derinti kainas

2011-11-23 Komisija sumažino UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ pateiktas derinti kainas

2011-11-23 Komisija sumažino UAB „Krekenavos komunalinis ūkis“ pateiktas derinti kainas

2011-10-26 Komisija sumažino UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ pateiktas derinti kainas

2011-10-26 Komisija sumažino UAB „Zarasų vandenys“ pateiktas derinti kainas

2011-09-30 Komisija sumažino VšĮ Velžio komunalinio ūkio pateiktas derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

2011-09-27 Komisija sumažino UAB „Druskininkų vandenys“ pateiktas derinti kainas

2011-07-14 Komisija sumažino UAB „Skuodo vandenys“ pateiktas derinti kainas

2011-05-05 Komisija suderino UAB „Jurbarko vandenys“ paslaugų kainas

2011-04-21 Komisija suderino UAB „Molėtų vanduo“ šalto vandens kainas


Dėl teisės aktų

2011-10-27 Komisija patvirtino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles

2011-10-25 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-08-11 Komisija skelbia 2010 metų vandens tiekėjų lyginamosios analizės rodiklius

2011-07-28 Komisija mažina ūkio subjektams administravimo naštą dėl prievolės energetikos įmonėms derinti investicijas

2011-07-28 Komisija patvirtino Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą

2011-07-28 Komisija patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašą

2011-07-21 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarką

2011-07-07 Nustatyti griežtesni reikalavimai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodarai

2011-06-30 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką

2011-06-09 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-04-14 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką

Dėl energetikos įmonių kontrolės

2011-07-28 Komisija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl UAB „Vilniaus vandenys“ veiksmų

2011-07-12 Komisijos įgalioti pareigūnai UAB „Vilniaus vandenys“ vadovui surašė protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir perdavė bylą nagrinėti teismui

2011-06-16 Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus vandenys“ priimti UAB „Vilniaus energija“ surinktas iš vartotojų įmokas už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti

2011-05-12 Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ bei UAB „Vilniaus vandenys“ susitarti ir sudaryti sąlygas vilniečiams atsiskaityti už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti

2011-05-03 Komisija informavo Vyriausybės atstovus, kad nėra užtikrinamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatų įgyvendinimas


Dėl viešųjų konsultacijų

2011-12-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo sąlygų

2011-07-15 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo projekto

2011-07-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo pakeitimo

2011-07-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl geriamojo vandens ir šilumos tiekimo lyginamosios analizės aprašų projektų

2011-05-30 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl teisės aktų, reglamentuojančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodarą

2011-05-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2011-03-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo projekto
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-06 10:37