Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Veiklos sritys
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai elektros energetikos sektoriuje


Dėl elektros energijos kainų

2011-12-29 Komisija priėmė sprendimą dėl VIAP kainos diferenciacijos 2012 metams

2011-11-25 Komisija paskelbė Elektros energijos kainas reguliuojamiems vartotojams 2012 metams

2011-11-22 AB LESTO pateikė kainas ir jų taikymo tvarkas 2012 metams

2011-10-27 Komisija suformavo galutinį 2012 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą

2011-10-27 Komisija patvirtino elektros energijos kainų dedamąsias 2012 metams

2011-10-24 Komisija patvirtino termofikacinėse jėgainėse pagamintos ir į tinklus tiekiamos elektros energijos supirkimo kainas 2012 metams

2011-10-24 Komisija nustatė AB LESTO elektros energijos skirstymo kainos viršutines ribas 2012 metams

2011-09-30 Komisija atsiriboja nuo pareiškimų apie 5 ct brangsiančią elektros energiją

2011-09-30 Elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba nesikeičia

2011-09-29 Komisija patvirtino 2012 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą

2011-09-26 Komisija priėmė tarpinį sprendimą dėl fiksuoto tarifo didžiausio galimo dydžio

2011-09-26 Komisija prognozuoja, kad elektros rinkos kaina neaugs

2011-09-26 Komisija skelbia elektros energijos gamintojų sąrašus, siekiant užtikrinti skaidrų VIAP fondo formavimą

2011-09-15 Komisija pradeda formuoti kitų metų VIAP lėšų fondą elektros energetikos sektoriuje

2011-07-22 Komisija 10 - 25 proc. sumažino vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius


Dėl teisės aktų

2011-12-30 Įsigaliojo Reglamentas dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo

2011-12-29 Komisija pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašą

2011-12-16 Komisija patikslino Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

2011 12 09 Komisija pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką

2011-11-25 Komisija sustabdė sprendimo priėmimą dėl elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių darbui, lengvatinio tarifo nustatymo

2011-10-27 Komisija patvirtino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles

2011-10-25 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-07-29 Komisija patvirtino visus teisės aktus, įgyvendinančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas

2011-07-28 Komisija mažina ūkio subjektams administravimo naštą dėl prievolės energetikos įmonėms derinti investicijas

2011-07-27 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus

2011-07-22 Balansavimo elektros energijos tiekėjai įpareigoti reguliariai pateikti informaciją

2011-07-22 Komisija patvirtino Reikalavimus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui

2011-07-22 Komisija patvirtino naujus informacinius reikalavimus elektros energetikos srityje veikiančioms įmonėms

2011-07-22 Komisija papildė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašą

2011-07-21 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarką

2011-07-07 Patvirtino aiškesnę Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos srityje kainos nustatymo metodiką

2011-07-07 Komisija patvirtino naują Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką

2011-06-30 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką

2011-06-30 Komisija patvirtino Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą

2011-06-09 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-05-27 Komisija sugriežtino reikalavimus elektros energijos tiekimo paslaugų kokybei

2011-05-27 Daugiau skaidrumo elektros energijos kainodaroje

2011-04-14 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką

2011-02-24 Pakeistas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašas


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2011-12-16 Komisija sustabdė UAB „BE GREEN ENERGY“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licenciją

2011-09-27 Komisija skyrė pinigines baudas informacijos neteikiantiems nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams

2011-07-01 Komisija atliko energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2011-06-30 Komisija pritarė AB LESTO patikrinimo ataskaitai

2011-04-05 Komisija patvirtino elektros energijos persiuntimo paslaugų patikimumo minimalius reikalavimus


Dėl investicijų derinimo

2011-09-29 Komisija suderino AB „Achema“ investicijų projektą „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas“

2011-09-29 Komisija suderino AB LESTO Rietavo transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projektą

2011-07-29 Komisija suderino strateginio investicijų projekto „Tarpsisteminė jungtis Lietuva – Švedija“ finansavimo modelį

2011-07-22 Komisija suderino AB LESTO investicijas Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje

Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-15 08:36