Konsultacija dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-12-18 iki 2012-12-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
tel. (8~5) 239 7821,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti veiksmingą konkurenciją ir plėtrą atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. O3-455 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ”.


Konsultacija dėl UAB GET Baltic parengto Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento suderinimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-12-07 iki 2012-12-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
tel. (8~5) 2139226,
el. p. egle.ezerskyte @regula.lt

Tikslas – siekti, kad gamtinių dujų rinkos operatorius nustatytų skaidrią ir aiškią elektroninės prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarką ir taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba, 2012 12 14
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 12 13
Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 12 13
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 12 12

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. O3-425 „Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo ”.


Konsultacija dėl Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2012-12-06 iki 2012-12-13

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8 5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 213 9226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti gamtinių dujų vartotojams galimybę pasinaudoti gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis skaidriu, nediskriminaciniu būdu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB "Lietuvos dujos", 2012 12 14
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 12 14
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 12 12
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 12 12

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. O3-432 „Dėl Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašo patvirtinimo ”.


Konsultacija dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-12-04 iki 2012-12-12

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8 5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 213 9226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – sudaryti nediskriminuojančias, objektyvias ir skaidrias galimybes bei sąlygas norintiems pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 12 13
AB "Klaipėdos nafta", 2012 12 12
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 12 11
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba, 2012 12 11

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. O3-433 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo ”.


Konsultacija dėl Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2012-12-04 iki 2012-12-07

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8 5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 213 9226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos pasinaudoti gamtinių dujų gavybos tinklais, skatinama konkurencija gamtinių dujų rinkoje, išvengiant piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 12 11
AB "Lietuvos dujos", 2012 12 07
Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, 2012 12 07

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. O3-431 „Dėl Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo patvirtinimo”.


Konsultacija dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-10-15 iki 2012-10-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus vedėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8~5) 213 9268,
el. p. vilma.skinderyte @regula.lt

Tikslas – tobulinti karšto vandens kainų skaičiavimo reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
UAB "Vilniaus energija", 2012 10 26
UAB "Litesko", 2012 10 26
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 10 22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 10 19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 10 19
UAB "Vilniaus energija", 2012 10 17
UAB "Litesko", 2012 10 17

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. O3-353 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-17 iki 2012-10-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus vyr. specialistas
Juozas Mockevičius
Tel. (8~5) 213 3430,
el. p. juozas.mockevicius@regula.lt

Tikslas – suvienodinti šilumos paskirstymui ir piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms bei vieniems gyvenantiems asmenims skyrimui taikomus vidutinius energijos sąnaudų karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) normatyvus.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. O3-329 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-14 iki 2012-09-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – supaprastinti vartotojų ir energetikos įmonių ginčų sprendimą bei skatinti alternatyvius ginčų sprendimo būdus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 10 02
AB LESTO, 2012 10 02
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 10 01
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 09 28
AB "Lietuvos dujos", 2012 09 28

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. O3-308 „Dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo“.Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo projekto ( pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-07-03 iki 2012-07-13)

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-05 iki 2012-09-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus vyr. specialistas
Juozas Mockevičius
Tel. (8~5) 213 3430,
el. p. juozas.mockevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti teisėtus vartotojų interesus.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. O3-316 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 „Dėl Komisijos Rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Konsultacija dėl nauja redakcija išdėstyto rekomenduojamo Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-03 iki 2012-07-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus vyr. specialistas
Juozas Mockevičius
Tel. (8~5) 213 3430,
el. p. juozas.mockevicius@regula.lt

Tikslas – įvertinus praktinį Šilumos šildymo paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 pritaikymą, patikslinti ir supaprastinti jo taikymą.


Konsultacija dėl elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Achema“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-03-22 iki 2012-04-23

Kontaktinių asmenų duomenys:
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
L. e. vedėjos pareigas
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8~5) 213 9810,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8~5) 2133437,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – elektros tinklo operatorius pasinaudojimo tinklais tvarkos apraše privalo aiškiai ir iš anksto atskleisti visą informaciją, kuri reikšminga priimant sprendimą elektros energijos gamintojui norint prisijungti prie operatoriaus tinklų ir jau vykdant prijungimo darbus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2012 04 24

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. O3-301 „Dėl AB „Achema“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo derinimo (pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-07-27 iki 2012-08-13)

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-05 iki 2012-09-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškią ir skaidrią suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų, skirtų jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudų ar jų dalies kompensavimui, surinkimo ir mokėjimo tvarką gamtinių dujų sektoriuje, įtvirtinti reikalavimus terminalo lėšų apskaitai, ataskaitoms ir skaidrumu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 09 14
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 09 14
AB "Lietuvos dujos", 2012 09 12
AB "Klaipėdos nafta", 2012 09 12
AB "Achema", 2012 09 11
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 09 11

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė, 2012 09 05
Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė, 2012 09 26


Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimas Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-27 iki 2012-08-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškius ir skaidrius reikalavimus suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų apskaitai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 08 16
AB Lietuvos dujos, 2012 08 14
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012 08 13
AB Klaipėdos nafta, 2012 08 13
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 10
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 08 06


Konsultacija dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-27 iki 2012-08-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. jurga.barsauskiene@regula.lt

Tikslas – nustatyti lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudų ar jų dalies kompensavimui, įtraukimo į gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinę ribą tvarką ir principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB Lietuvos dujos, 2012 08 14
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 08 14
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012 08 13
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 08 13
AB Klaipėdos nafta, 2012 08 13
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 10

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė 1
Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė 2

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. O3-275 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr.O3-106 „Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.Konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-199 „Dėl visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“ pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-27 iki 2012-08-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Elektros skyriaus patarėja
Aistija Zubavičiūtė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. aistija.zubaviciute@regula.lt

Tikslas – siekti, kad visuomeninės elektros energijos kainos, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugų kainos ir jų viršutinės ribos būtų nustatomos pagal skaidrius, aiškius ir objektyvius principus.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. O3-280 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-199 „Dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-14 iki 2012-09-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento
direktorius
Renatas Pocius
(8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Elektros skyriaus vyr. specialistas
Tomas Milašauskas
(8~5) 213 5342,
el. p. tomas.milasauskas@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos ir biudžeto nustatymui.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LITGRID AB, 2012 09 20
BALTPOOL UAB, 2012 09 18
AB LESTO, 2012 09 18
Lietuvos energija, AB, 2012 09 18


Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-14 iki 2012-09-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vedėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8~5) 233 3389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir nediskriminacinę konkurencinę aplinką elektros energijos rezervinės galios rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 09 21
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 09 20
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 09 18

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė


Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. O3-274 „Dėl Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų“.

Konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo (Nutarimo projektas atnaujintas 2012-09-18)

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-17 iki 2012-09-19

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento
direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. irena.burdulyte @regula.lt

Tikslas – patvirtinti energijos išteklių biržos reglamentą, kuris nustato biržos dalyvių ir rinkos operatoriaus santykius, teises ir pareigas, vykdant prekybą energijos ištekliais ir atsiskaitymą už biržoje sudarytų sandorių tvarką.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 09 20
Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 09 19
Lietuvos dujų asociacija, 2012 09 19
Lietuvos biomasės energetikos asociacija "Litbioma", 2012 09 18


Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. O3-270 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-06-07 iki 2012-06-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas. pocius@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Aistija Zubavičiūtė
Tel. (8~5) 213 5342,
el. p. aistija.zubaviciute@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymui.


Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. O3-255 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3-139 „Dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ pakeitimo“.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodikos derinimo (pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-07-27 iki 2012-08-13)

Konsultacija vyksta nuo 2012-09-05 iki 2012-09-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8~5) 213 9226,
el. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškius ir ekonomiškai pagrįstus naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų įkainių skaičiavimo principus.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė, 2012 09 11
Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė, 2012 08 31

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. O3-256 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainių nustatymo metodikos derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-27 iki 2012-08-13

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. jurga.barsauskiene @regula.lt

Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų įkainių skaičiavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 10
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012 08 13
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 08 13
Lietuvos biodujų asociacija, 2012 08 13
AB Klaipėdos nafta, 2012 08 13
AB Lietuvos dujos, 2012 08 14


Konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-27 iki 2012-08-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
tel. (8~5) 239 7821,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – siekti fiksuotų tarifų nustatymo ir skatinimo kvotų paskirstymo procedūros skaidrumo, objektyvumo bei efektyvumo, kartu užtikrinant veiksmingą konkurenciją ir plėtrą atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2012 08 27
Advokatų profesinė bendrija "Baltic Legal Solutions Lietuva", 2012 08 27
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2012 08 24
AB LESTO, 2012 08 24
UAB "Baltijos vėjas", 2012 08 24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 23
Atsinaujinančių energijos gamintojų asociacija, 2012 08 23
LITGRID AB, 2012 08 23
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 08 22
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija, 2012 08 16
Audrius Niedvaras, 2012 08 14
Arūnas Liškus, 2012 07 31


Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė


Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. O3-263 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.Konsultacija dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-08-27 iki 2012-09-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – išplėsti aprašo taikymo sritį, numatant nuostatas taikyti atliekant suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus ir energijos išteklių biržos operatoriaus reguliuojamos veiklos priežiūrą bei papildyti aprašą blanketinėmis nuostatomis.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. O3-253 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. O3-155 ,,Dėl energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.Konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-05 iki 2012-08-03

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas. pocius@regula.lt

Elektros skyriaus patarėja
Aistija Zubavičiūtė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. aistija.zubaviciute@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos energetikos institutas, 2012 08 03
AB LESTO, 2012 08 03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 03
AB "ORLEN Lietuva", 2012 07 12

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. O3-252 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.Konsultacija dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-04 iki 2012-08-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas. pocius@regula.lt

Elektros skyriaus patarėja
Aistija Zubavičiūtė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. aistija.zubaviciute@regula.lt

Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
tel. (8~5) 213 9226,
el. p. jurga.barsauskiene@regula.lt

Kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė
Ramunė Zailskienė
tel. (8~5) 216 3732,
el. p. ramune.zailskiene@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistė
Milda Udraitė
Tel. (8~5) 239 7821,
el. p. milda.udraite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrumą energetikos sektoriuje ir sudaryti prielaidas sąžiningai konkurencijai, taip įgyvendinant vartotojų teisę pasirinkti tiekėją ar gamintoją.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 08 03
Europos teisės departamentas, 2012 07 10


Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. O3-251 „Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“.Konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-27 iki 2012-08-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Elektros skyriaus vyr. specialistė
Zita Adomaitienė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. zita.adomaitiene@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius elektros energijos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainodaros principus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos energija, AB, 2012 08 24
LITGRID AB, 2012 08 23
AB LESTO, 2012 08 23

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. O3-229 "Dėl elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo".


Konsultacija dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-26 iki 2012-08-17

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento
direktorius
Renatas Pocius
(8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Tomas Milašauskas
(8~5) 213 5342,
el. p. tomas.milasauskas@regula.lt

Tikslas – supaprastinti prijungimo prie elektros tinklų sąlygas ir teisingai paskirstyti atliktų darbų sąnaudas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB LESTO, 2012 08 17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 20102 08 17
LITGRID AB, 2012 08 17

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. O3-248 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo".


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo (pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-04-17 iki 2012-05-16)

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-24 iki 2012-08-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
(8~5) 213 9226,
el. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – parengti perdavimo sistemos balansavimo taisykles, užtikrinančias saugų ir efektyvų perdavimo sistemos funkcionavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 08 08
Lietuvos energija, AB, 2012 08 06
BALTPOOL UAB, 2012 08 06
AB "Achema", 20102 08 06
Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 08 03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 03
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 08 02

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. O3-250 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo“.


Konsultacija dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-17 iki 2012-05-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8~5) 213 9226,
el. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – parengti perdavimo sistemos balansavimo taisykles, užtikrinančias saugų ir efektyvų perdavimo sistemos funkcionavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Konkurencijos taryba, 2012 05 16
AB „Achema“, 2012 05 16
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2012 05 16
Energetikos ministerija, 2012 05 16
UAB „Intergas“, 2012 05 15
Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012 05 14
Baltpool UAB, 2012 05 11
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2012 05 10
Lietuvos energija, AB, 2012 05 10
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 04 25


Konsultacija dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-08-17 iki 2012-08-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – skaidri ir objektyvi rinkos dalyvių skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme privaloma procedūra.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 08 30
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 08 27
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 23

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. O3-218 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 ,,Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto
Konsultacija vyksta nuo 2012-08-17 iki 2012-08-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Raimonda Ragelytė
Tel. (8~5) 213 6454,
el. p. raimonda.ragelyte@regula.lt

Tikslas – reglamentuoti piniginių baudų skyrimą energijos išteklių rinkos dalyviams už draudimo naudotis viešai neatskleista prekybos energijos ištekliais informacija ir užsiimti arba bandyti užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 08 28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 08 27


Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. O3-217 „Dėl Komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3-132 „Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Konsultacija dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo projekto derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-19 iki 2012-07-27

Kontaktinių asmenų duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus
vyresn. specialistas
Paulius Lapėnas
Tel. (8~5) 2333389,
el. p. paulius.lapenas@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
tel. (8~5) 2136454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis ir palengvinti konkurencines šilumos ūkio sektoriaus veiklos sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2012 07 27
AB „Grigiškės“, 2012 07 27
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 07 27
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 07 25
UAB „Pramonės energija“, 2012 07 19

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. O3-219 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.


Konsultacija dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-05 iki 2012-07-16

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas. pocius@regula.lt

Elektros skyriaus patarėja
Aistija Zubavičiūtė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. aistija.zubaviciute@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Alfonsas Morkvėnas, 2012 07 13
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2012 07 11

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimas Nr. O3-200 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.


Pakartotinė konsultacija dėl skirstomojo tinklo operatoriaus AB LESTO parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo (pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-01-27 iki 2012-02-27)

Konsultacija vyksta nuo 2012-05-14 iki 2012-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
L. e. vedėjos pareigas
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8~5) 213 9810,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8~5) 2133437,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – elektros tinklo operatorius pasinaudojimo tinklais tvarkos apraše privalo aiškiai ir iš anksto atskleisti visą informaciją, kuri reikšminga priimant sprendimą elektros energijos gamintojui norint prisijungti prie operatoriaus tinklų ir jau vykdant prijungimo darbus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2012 05 21


Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimas Nr. O3-201 „Dėl AB LESTO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“.
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto (pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2012-04-17 iki 2012-05-16)

Konsultacija vyksta nuo 2012-06-18 iki 2012-06-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8 5) 239 7826,
el. p. renatas. pocius@regula.lt

Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 213 9226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5) 213 6454
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad Sistemų operatorių rengiamos Naudojimosi gamtinių dujų Sistemomis taisyklės nediskriminuotų esamų, potencialių Sistemų naudotojų ir suteiktų jiems lygias, sąžiningas, objektyvias ir skaidrias galimybes bei sąlygas naudotis Sistemomis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 06 22
AB "Lietuvos dujos", 2012 06 21
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 06 21
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 06 21
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 06 20

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. O3-178 "Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo".


Konsultacija dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, sistema taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-17 iki 2012-05-16

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8~5) 213 9226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – nustatyti reikalavimus gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriams, rengiant naudojimosi gamtinių dujų sistemomis taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Konkurencijos taryba, 2012 05 16
AB „Lietuvos dujos“, 2012 05 16
Energetikos ministerija, 2012 05 15
Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012 05 14
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 04 27


Pakartotinė konsultacija paskelbta nuo 2012-06-18 iki 2012-06-21.


Konsultacija dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-05-31 iki 2012-06-08

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
L. e. Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėjo pareigas
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8~5) 213 9810,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Tikslas – skaidriais ir nediskriminaciniais principais nustatyti fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, ir fiksuotus tarifus didžiausio galimo dydžio aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams, atsižvelgiant į kitų šalių gerąją praktiką, ekonominio efektyvumo, technologinio atnaujinimo ir mažiausios finansinės naštos generavimo vartotojams principus.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. O3-174 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo".


Konsultacija dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-17 iki 2012-05-16

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Černiauskas
Tel. (8~5) 213 9226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams sudaryti vienodas, nediskriminacines prieigos ir naudojimosi sistema sąlygas bei įgyvendinti skirstymo operatoriaus veiklos efektyvumo ir viešumo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2012 05 17
Konkurencijos taryba, 2012 05 16
Energetikos ministerija, 2012 05 16
AB „Lietuvos dujos“ 2012 05 15
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2012 05 02
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 04 25

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. O3-149 „Dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai patvirtinimo“.


Pakartotinė konsultacija dėl perdavimo tinklo LITGRID AB parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo (pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-01-27 iki 2012-02-27)

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-25 iki 2012-05-04

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
L. e. vedėjos pareigas
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8~5) 213 9810,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8~5) 2133437,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – elektros tinklo operatorius pasinaudojimo tinklais tvarkos apraše privalo aiškiai ir iš anksto atskleisti visą informaciją, kuri reikšminga priimant sprendimą elektros energijos gamintojui norint prisijungti prie operatoriaus tinklų ir jau vykdant prijungimo darbus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2012 05 08
RAIDLA LEJINS & NORCOUS, 2012 05 04


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. O3-159 „Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo”.Pakartotinė konsultacija dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto (pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2012-03-21 iki 2012-04-19)

Konsultacija vyksta nuo 2012-05-22 iki 2012-06-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 213 6454
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – optimizuoti Komisijos vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, užtikrinant, kad Komisijos atliekama priežiūra būtų efektyvi, koordinuota, pagrįsta mažiausiomis sąnaudomis bei kuo mažiau trikdant prižiūrimų ūkio subjektų veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 06 05
AB „Lietuvos dujos“, 2012 06 04
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 06 01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 05 30
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 05 30

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. O3-155 „Dėl energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-03-21 iki 2012-04-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 2136454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – optimizuoti Komisijos vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, užtikrinant, kad Komisijos atliekama priežiūra būtų efektyvi, koordinuota, pagrįsta mažiausiomis sąnaudomis bei kuo mažiau trikdant prižiūrimų ūkio subjektų veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos misterija, 2012 04 24
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 04 24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 04 18
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 04 17
AB „Lietuvos dujos“, 2012 04 17

Pakartotinė konsultacija paskelbta nuo 2012-05-22 iki 2012-06-01.


Pakartotinė konsultacija dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto (pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-01-26 iki 2012-02-10)

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-05 iki 2012-04-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Komunalinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas
Juozas Mockevičius

Tel. (8~5) 2133430,
el. p. juozas.mockevicius@regula.lt

Tikslas – įtvirtinti tris šilumos paskirstymo variantus ir jų taikymo tvarką, kai šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto „keturvamzde“ arba kolektorine sistema.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Aplinkos ministerija, 2012 04 19
Vida Jakiūnaitė, 2012 04 17
Energetikos ministerija, 2012 04 13
Augys Šuliūnas, 2012 04 13
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012 04 10


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. O3-158 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų pakeitimų

Konsultacija vyksta nuo 2012-02-17 iki 2012-03-05

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus
patarėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8~5) 2139268,
el. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Teisės skyriaus
vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas

Tel. (8~5) 2136454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – didinti konkurenciją šilumos gamyboje, skatinant atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių šilumai gaminti naudojimą, užtikrinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, o taip pat įgyvendinti naujuoju Energetikos įstatymu nustatytą uždavinį – sudaryti palankesnes sąlygas naujų gamybos pajėgumų prieigai prie tinklų (sistemų), pirmiausia pašalinant kliūtis, trukdančias naujų rinkos dalyvių prieigą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas Valdas Lukoševičius, 2012 03 05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2012 03 05
Šarūnas Prieskienis, 2012 03 05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 03 02
Advokatas Stasys Drazdauskas, 2012 03 01
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2012 02 29
UAB „Litesko“, 2012 02 27
UAB „Vilniaus energija“, 2012 02 27
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 02 23

*******
2012 m. balandžio 13 d., 12.00 val. Vilniuje, Algirdo g. 27 posėdžių salėje I aukšte vyks viešasis svarstymas.
Viešojo svarstymo medžiaga: Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo lyginamasis variantas, derinimo pažyma.

Komisijos 2012 m. balandžio 13 d. viešojo svarstymo protokolas Nr. O6-2 (atsisiųskite).

Informaciją apie nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų atsipirkimą (prognozuojamą pagal naują tvarką), rasite čia.

Po viešojo svarstymo gautos pastabos ir pasiūlymai

AB „Grigiškės“, 2012 04 27
UAB „Lorizon energy“, 2012 04 27
UAB „Geko Investicijos“, 2012 04 26
UAB „Pramonės energija“, 2012 04 16

*******
2012 m. gegužės 23 d., 10.00 val. Vilniuje, Algirdo g. 27 posėdžių salėje I aukšte vyks viešasis svarstymas.
Viešojo svarstymo medžiaga: Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo lyginamasis variantas, derinimo pažyma.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. O3-142 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-26 iki 2012-05-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Zita Adomaitienė
Tel. (8~5) 2135342,
el. p. zita.adomaitienė@regula.lt

Tikslas – aiškiai nustatyti, kokie yra persiuntimo patikimumo bei teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai, kaip nustatomi jų minimalūs lygiai ir vertinimo tvarka.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 05 25
AB LESTO, 2012 05 25
LITGRID AB, 2012 05 25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 05 24

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. O3-134 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-05-18 iki 2012-05-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus
Vyresn. specialistė
Laura Sinkevičienė
Tel. (8~5) 213 9449,
el. p. laura.sinkeviciene@regula.lt

Tikslas – kad karšto vandens kainos būtų koreguojamos, įvertinant karšto vandens tiekėjo investicijų plano įgyvendinimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 05 25
UAB „Kretingos šilumos tinklai“, 2012 05 25
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 05 25
UAB „Vilniaus energija“, 2012 05 24
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012 05 22

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. O3-132 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl karšto vandens kainos nustatymo metodikos“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-05-18 iki 2012-05-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Raimonda Ragelytė
Tel. (8~5) 239 7821,
el. p. raimonda.ragelyte@regula.lt

Tikslas – teisinis suderinamumas pagal dabar galiojančius teisės aktus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 06 01
Valstybinė energetikos ministerija, 2012 05 31
Konkurencijos taryba, 2012 05 31

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. O3-143 „Dėl Komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3-132 „Dėl piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos naujos redakcijos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-05-22 iki 2012-05-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento
direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Dovilė Šabūnaitė
Tel. (8~5) 213 5342,
el. p. dovile.sabunaite@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius elektros energijos rinkos kainos apskaičiavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
LITGRID AB, 2012 05 31
Lietuvos energija, AB, 2012 05 30
AB Lesto, 2012 05 30
BALTPOOL UAB, 2012 05 29
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 05 29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 05 28

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. O3-138 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.


Pakartotinė konsultacija dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto (pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-03-06 iki 2012-04-04)

Konsultacija vyksta nuo 2012-05-23 iki 2012-05-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vedėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8~5) 233 3389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826
El. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – sudaryti prielaidas susiformuoti veiksmingai konkurencijai gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkose bei užkirsti kelią asmenims piktnaudžiauti didele įtaka gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkose.

Pakartotinei konsultacijai teikiami dokumentai:
Rinkų tyrimo taisyklių projekto lyginamasis variantas, pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos dujų asociacija, 2012 05 31
Baltpool UAB , 2012 05 30
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 05 29
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 05 29

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. O3-135 „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-03-06 iki 2012-04-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus
vedėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8~5) 233 3389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – sukurti gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose konkurencingas ekonomiškai pagrįstas ir patikimas gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkas bei užkirsti kelią asmenims piktnaudžiauti didele įtaka gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 04 10
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2012 04 06
AB LESTO, 2012 04 04
Aušra Pažėraitė, 2012 04 04
Lietuvos energija, AB, 2012 04 04
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 04 04
Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, 2012 04 03
Lietuvos dujų asociacija, 2012 04 02
AB „Achema“, 2012-03-30

Pakartotinė konsultacija paskelbta nuo 2012-05-23 iki 2012-05-30.


Konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-13 iki 2012-05-01

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
L. e. Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėjo pareigas
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8~5) 213 5342,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Tikslas – skaidriais ir nediskriminuojančiais principais nustatyti bei įvertinti ūkio subjektų technologinius, vadybinius ir finansinius pajėgumus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Konkurencijos taryba, 2012 04 30
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 04 30
Energetikos ministerija, 2012 04 24


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. O3-120 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų derinimo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-03-02 iki 2012-03-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė
Ramunė Zailskienė
Tel. (8~5) 216 3732,
el. p. ramune.zailskiene@regula.lt

Tikslas – nustatyti bendruosius keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo principus, pateikimo derinti bei derinimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, 2012 04 05
AB „Smiltynės perkėla“, 2012 03 30
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 03 13

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. O3-106 „Dėl keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyko nuo 2012-02-09 iki 2012-03-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius

Tel. (8~5) 2397826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – nustatyti gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių bei tiekimo įmonių teikiamų paslaugų, tiesiogiai susijusių su jų licencijose nustatyta veikla, kokybės, įskaitant patikimumo, rodiklius ir jų vertinimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lietuvos dujos“, 2012 03 09
Energetikos ministerija, 2012 03 05

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimas Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyko nuo 2012-03-12 iki 2012-03-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8~5) 2136454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – skaidri ir objektyvi rinkos dalyvių skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme privaloma procedūra.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 03 27
AB LESTO, 2012 03 26
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 03 26
AB „Lietuvos dujos“, 2012 03 23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 03 22
Šilalės rajono savivaldybės administracija, 2012 03 22

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimas Nr. O3-85 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių pakeitimo projekto

Konsultacija vyko nuo 2012-03-08 iki 2012-03-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Audronė Činčiutė
Tel. (8~5) 239 7825,
el. p. audrone.cinciute@regula.lt

Tikslas – teisinis suderinamumas pagal dabar galiojančius teisės aktus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 03 19
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 03 14
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 03 14
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 03 13

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. O3-79 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyko nuo 2012-02-28 iki 2012-03-05

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vedėjas
Edvardas Norkeliūnas
Tel. (8~5) 2135241,
el. p. edvardas.norkeliunas@regula.lt

Tikslas – nustatyti objektyvią ataskaitinio laikotarpio elektros energijos rinkos kainą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
LITGRID AB, 2012 03 08
BALTPOOL UAB, 2012 03 05
AB LESTO, 2012 03 05

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimas O3-69 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.


Pakartotinė konsultacija dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto (pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2012-01-19 iki 2012-02-03)

Konsultacija vyko nuo 2012-03-07 iki 2012-03-12

Kontaktinių asmenų duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus
vedėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8~5) 233 3389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
direktorius
Renatas Pocius

Tel. (8~5) 2397826, el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti tinkamą prekybos gamtinėmis dujomis rinkoje priežiūrą ir stebėseną, sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai gamtinių dujų rinkoje, taip pat užtikrinti skaidrumą, patikimumą, atsiskaitymą tarp gamtinių dujų rinkos dalyvių, jų lygiateisiškumą ir informacijos skaidrumą, išvengti kainų ir tiekimo sąlygų iškraipymo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012-03-13
Lietuvos dujų asociacija, 2012-03-12
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2012-03-12
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012-03-12
UAB „Intergas“, 2012-03-12
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012-03-09

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. O3-66 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto

Konsultacija vyko nuo 2012-01-19 iki 2012-02-03

Kontaktinio asmens duomenys:

Patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8~5) 2333389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti tinkamą prekybos gamtinėmis dujomis rinkoje priežiūrą ir stebėseną, sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai gamtinių dujų rinkoje, taip pat užtikrinti skaidrumą, patikimumą, atsiskaitymą tarp gamtinių dujų rinkos dalyvių, jų lygiateisiškumą ir informacijos skaidrumą, išvengti kainų ir tiekimo sąlygų iškraipymo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Baltpool UAB, 2012 02 03
Lietuvos dujų asociacija, 2012 02 03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 02 03
Konkurencijos taryba, 2012 02 02
Energetikos inspekcija, 2012 01 24
Pastabų ir pasiūlymų, pateiktų viešajai konsultacijai dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo, derinimo pažyma

Pakartotinė konsultacija paskelbta nuo 2012-03-07 iki 2012-03-12.Konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto

Konsultacija vyko nuo 2012-03-07 iki 2012-03-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8~5) 213 3437,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – surinkti ir apibendrinti reikiamą informaciją, siekiant nustatyti, ar elektros energijos perdavimo sistemos operatorius atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl perdavimo veiklos atskyrimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
LITGRID AB, 2012 03 13
Energetikos ministerija, 2012 03 12
Konkurencijos taryba, 2012 03 12

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. O3-51 „Dėl elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo".


Konsultacija dėl elektros energijos tinklų operatorių parengtų pasinaudojimo tinklais tvarkų aprašų

Konsultacija vyko nuo 2012-01-27 iki 2012-02-27

Kontaktinių asmenų duomenys:

Elektros skyriaus vyr. specialistė
Jūratė Pravalackaitė

Tel. (8~5) 2135342,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė

Tel. (8~5) 2133437,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – elektros tinklo operatorius pasinaudojimo tinklais tvarkos apraše privalo aiškiai ir iš anksto atskleisti visą informaciją, kuri reikšminga priimant sprendimą elektros energijos gamintojui norint prisijungti prie operatoriaus tinklų ir jau vykdant prijungimo darbus.

Viešajai konsultacijai teikiami dokumentai:
LITGRID AB Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo projektas.
AB LESTO Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais prijungimui tvarkos aprašo projektas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Konsultacijos metu gautos pastabos ir pasiūlymai

Pakartotinė konsultacija dėl LITGRID AB parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo paskelbta nuo 2012-04-25 iki 2012-05-04 (žiūrėti „Vykstančios konsultacijos“).


Konsultacija dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų tarifų

Konsultacija vyko nuo 2011-12-20 iki 2011-12-30

Kontaktinių asmenų duomenys:

Dujų skyriaus vedėjas
Renatas Pocius

Tel. (8~5) 2397826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Elektros skyriaus vyr. specialistė
Jūratė Pravalackaitė

Tel. (8~5) 2135342,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Tikslas – energijai, pagamintai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, Supirkimo tarifai ir Maksimalūs tarifai turi būti nustatomi vadovaujantis ekonominio efektyvumo, technologinio atnaujinimo ir mažiausios finansinės naštos generavimo vartotojams principais.

Viešajai konsultacijai teikiami dokumentai:
• Ataskaita „Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų supirkimo tarifų nustatymui reikalingos informacijos surinkimas, efektyviausios technologijos nustatymas ir tarifų apskaičiavimas“.
• Atnaujinta ataskaita „Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų supirkimo tarifų nustatymui reikalingos informacijos surinkimas, efektyviausios technologijos nustatymas ir tarifų apskaičiavimas“.
Ernst & Young Baltic UAB parengtas elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų supirkimo tarifų apskaičiavimo modelis.
• Patikslinta ataskaita „Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų supirkimo tarifų nustatymui reikalingos informacijos surinkimas, efektyviausios technologijos nustatymas ir tarifų apskaičiavimas“, atsižvelgiant į viešojo svarstymo metu ir po viešojo svarstymo gautas pastabas ir pasiūlymus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Pirmosios konsultacijos metu gautos pastabos
Pastabų įvertinimo lentelė

• Viešojo svarstymo protokolas

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. O3-23 „Dėl elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2012 metams“.


Konsultacija dėl vidutinės svertinės kapitalo kainos energetikos sektoriuje skaičiavimo

Konsultacija vyko nuo 2011-12-20 iki 2011-12-30

Kontaktinio asmens duomenys:

Patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8~5) 2333389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti vidutinę svertinę kapitalo kainą, naudojamą Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 (Žin., 2011, Nr. 101-4776) ir Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230 (Žin., 2011, Nr. 101-4775) numatytiems Supirkimo tarifams ir Fiksuotiems tarifams skaičiuoti pagal šiose metodikose numatytą skaičiavimo eigą, siūlant taikyti šį vidutinės svertinės kapitalo kainos nustatymo modelį ne tik atsinaujinančių energijos išteklių, bet visame Lietuvos energetikos sektoriuje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Pastabų įvertinimo lentelė


Pakartotinė konsultacija dėl Reikalavimų gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projekto (pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2012-01-12 iki 2012-01-24)

Konsultacija vyko nuo 2012-02-10 iki 2012-02-17

Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų skyriaus vedėjas
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 2397826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – nustatyti principus ir reikalavimus perdavimo sistemos balansavimui, užtikrinant, kad asmenys, besinaudojantys gamtinių dujų perdavimo sistema, nebūtų diskriminuojami ir turėtų lygias galimybes sąžiningomis, objektyviomis ir skaidriomis sąlygomis vykdyti gamtinių dujų srautų balansavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. O3-48 „Dėl reikalavimų gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Reikalavimų gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projekto

Konsultacija vyko nuo 2012-01-12 iki 2012-01-24

Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų skyriaus vedėjas
Renatas Pocius

Tel. (8~5) 2397826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – nustatyti principus ir reikalavimus perdavimo sistemos balansavimui, užtikrinant, kad asmenys, besinaudojantys gamtinių dujų perdavimo sistema, nebūtų diskriminuojami ir turėtų lygias galimybes sąžiningomis, objektyviomis ir skaidriomis sąlygomis vykdyti gamtinių dujų srautų balansavimą.

Pakartotinė konsultacija paskelbta nuo 2012-02-10 iki 2012-02-17.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto (pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2011-12-20 iki 2011-12-30)

Konsultacija vyko nuo 2012-02-07 iki 2012-02-10

Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų skyriaus vedėjas
Renatas Pocius

Tel. (8~5) 2397826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – nustatyti elektroninės prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarką ir sąlygas.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. O3-46 „Dėl BALTPOOL UAB Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“.


Konsultacija dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo

Konsultacija vyko nuo 2012-01-26 iki 2012-02-10

Kontaktinio asmens duomenys:

Komunalinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas
Juozas Mockevičius

Tel. (8~5) 2133430,
el. p. juozas.mockevicius@regula.lt

Tikslas – įtvirtinti du šilumos paskirstymo variantus ir jų taikymo tvarką, kai šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto „keturvamzde“ arba kolektorine sistema.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Gautų pastabų ir pasiūlymų dėl šilumos paskirstymo metodo suvestinė

Pakartotinė konsultacija paskelbta nuo 2012-04-05 iki 2012-04-20.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-03-08 13:49