Viešoji konsultacija dėl Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų bei Apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinio modelio

Konsultacija vyksta nuo 2013-09-26 iki 2013-10-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
(8~5) 2139 268,
el. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į rinkos dalyvių pastabas dėl 2014 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodikos praktinio taikymo sudėtingumo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2013 10 11
• AB "Šiaulių energija", 2013 10 11
• AB "Vilniaus energija", 2013 10 11
• AB "Akmenės energija", 2013 10 11
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 10 10
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 10 08
• AB "Panevėžio energija", 2013 10 08
• AB "Akmenės energija", 2013 10 07

Priimtas teisės aktas


Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-12-13 iki 2013-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
(8~5) 2139 268,
el. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas - didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 12 16
• „Fortum Heat Lietuva", 2013, 12 18
• UAB „Litesko", 2013 12 18
• UAB „Vilniaus energija", 2013 12 18
• Advokatų kontora „Borenius"
• UAB „E-energija", 2013 12 18

Priimtas teisės aktas


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo iki 2013-12-06 iki 2013-12-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Skundų skyriaus
Vyr.specialistas Tautvydas Puidokas
(8 5) 213 9324;
el. p. tautvydas.puidokas@regula.lt

Tikslas - skatinti gyventojus atsiskaityti pagal butuose įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. 


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-760 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo".


Viešoji konsultacija dėl akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo iki 2013-12-06 iki 2013-12-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus
Patarėja Irena Burdulytė
(8 5) 213 9226;
el. p. irena.burdulyte.lt

Tikslas - sudaryti sąžiningas ir konkurencingas sąlygas gamtinių dujų sektoriuje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB „Achema", 2013 12 13
• UAB LITGAS, 2013 12 13
• AB „Lietuvos dujos", 2013 12 13
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 12 16
• AB „Klaipėdos nafta", 2013 12 16
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 12 16
• Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2013 12 18 


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-758 „Dėl akcinės bendrovės „AMBER GRID" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo".


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto (papildomą informaciją atsisiųskite: LRAIC skaičiuoklė ir Projektas su pakeitimais).

Konsultacija vyksta nuo iki 2013-12-05 iki 2013-12-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir eletros departamento
Direktorius Renatas Pocius
(8 5) 239 7826;
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas - užtikrinti, kad elektros energijos perdavimo ir skirstymo tarifai atspindėtų efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje operatoriaus sąnaudas. 


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-755 „Dėl elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio".Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2013-11-28 iki 2013-12-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus
Vedėja Ramutė Cirulytė
(8 5) 233 3389;
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės biokuro kainos nustatymo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 12 06
 

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-759 „Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo".


Viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-11-25 iki 2013-12-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
(8 5) 250 6183;
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt.

Tikslas – įgyvendinti Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5, 10 ir 11 straipsnio pakeitimo įstatymą.


Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. O3-750 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".


Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-11-11 iki 2013-12-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valangevičius
(8~5) 250 6185
el. p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• UAB LITGAS, 2013 12 05
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 12 05
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 12 06
• AB „Lietuvos dujos", 2013 12 06
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2013 12 06
• SKY ENERGY GROUP, UAB, 2013 12 06, priedas, 2013 12 06
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 12 06
• AB „Klaipėdos nafta", 2013 12 09
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 12 06

Priimtas teisės aktas


Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-11-11 iki 2013-12-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos
skyriaus vedėja
Ramutė Cirulytė
(8~5) 233 3389
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškų ir konkretų sąrašą informacijos, kuri privalo būti skelbiama viešai atitinkamų subjektų – Komisijos ir asmenų, kurių veikla yra reguliuojama.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB „Amber Grid“ 2013 12 09
• UAB „Vilniaus energija“, 2013 12 11 (nutarimas su pastabomis)
• LITGRID AB, 2013 12 16
• Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 2013 11 19
• Lietuvos verslo konfederacija, 2013 12 04
• AB „Lietuvos dujos", 2013 12 05
• UAB „Fortum Heat Lietuva", 2013 12 05
• „Lietuvos energijos gamyba", AB, 2013 12 06
• UAB „Imlitex", 2013 12 09
• AB „Panevėžio energija", 2013 12 09
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 12 09
• AB LESTO, 2013 12 10
• Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2013 12 11
• UAB GET Baltic, 2013 12 11 


Pastabų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-761 „Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo".


Viešoji konsultacija dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-11-08 iki 2013-11-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Skundų skyriaus vyr. specialistas
Tautvydas Puidokas
(8~5) 213 9324
el. p. tautvydas.puidokas@regula.lt

Tikslas – skatinti gyventojus atsiskaityti pagal butuose įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.


2013 12 06 paskelba pakartotinė viešoji konsultacija


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto
2013-10-25 Papildomai pateikiamas LRAIC apskaitos modelio skaičiuoklės projektas (dėl didelės apimties Projekto nėra galimybės paskelbti Komisijos tinklalapyje, todėl norinčiųjų su juo susipažinti Projektą prašome atsisiųsti kreiptis į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistę Viktoriją Petkutę tel. (8 5) 2135241 arba el. paštu viktorija.petkute@regula.lt.)

Konsultacija vyksta nuo 2013-10-07 iki 2013-10-28

Konsultacija pratęsiama iki 2013-11-04


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Viktorija Petkutė
(8~5) 239 7821,
el. p. viktorija.petkute @regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad elektros energijos perdavimo ir skirstymo tarifai atspindėtų efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje operatoriaus sąnaudas.

Dėmesio! Pastabas ir pasiūlymus dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto ir LRAIC apskaitos modelio skaičiuoklės projekto galite pateikti iki 2013-11-04.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB LESTO, 2013 11 05
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 11 04
• LITGRID AB, 2013 11 04
• Nacionalinė elektros tinklų valdytojų asociacija, 2013 10 29
• Lietuvos energetikos institutas, 2013 10 18
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 10 10 

Priimtas teisės aktas


Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių

Konsultacija vyksta nuo 2013-11-29 iki 2013-12-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus
Vedėja Ramutė Cirulytė
(8 5) 233 3389;
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt.

Tikslas – sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai energijos išteklių rinkoje, užtikrinant tinkamą prekybos energijos išteklių rinkoje priežiūrą, atsiskaitymą tarp energijos išteklių biržos dalyvių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 12 11
• Lietuvos biomasės energetikos asociacija, 2013 12 12
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 12 12
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 12 13
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2013 12 13
• BALTPOOL UAB, 2013 12 16
• Pastabų ir pasiūlymo derinimo lentelė

Priimtas teisės aktas


Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-10-14 iki 2013-11-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
(8~5) 213 9226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Lietuvos dujos“ valdoma skirstymo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 11 13
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 11 13
• AB „Amber Grid“, 2013 11 13
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 11 13
• SKY ENERGY GROUP UAB, 2013 11 13, priedas, 2013 11 13

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. O3-723 "Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo".


Viešoji konsultacija dėl Reikalavimų elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai

Konsultacija vyksta nuo 2013-10-02 iki 2013-11-01

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
(8~5) 239 7821,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt
Teisės skyriaus vyresn. specialistė
Laura Subačiūtė
(8~5) 213 3441,
el. p. laura.subaciute@regula.lt

Tikslas – sudaryti vienodas nediskriminacines prieigos ir pasinaudojimo elektros energijos skirstomųjų tinklų sistema sąlygas, užtikrinti skirstomųjų tinklų operatoriaus veiklos nepriklausomumą nuo gamybos ir tiekimo veiklos interesų bei išvengti šių veiklos rūšių kryžminio subsidijavimo.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. O3-694 „Dėl Reikalavimų elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai patvirtinimo".


Viešoji konsultacija dėl Rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-10-17 iki 2013-10-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Skundų skyriaus vyr. specialistas
Tautvydas Puidokas
(8~5) 213 9324,
el. p. tautvydas.puidokas@regula.lt

Tikslas – supaprastinti individualios apskaitos dalikliais įsirengimo galimybes.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. O3-697 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo nr. O3-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Viešoji konsultacija dėl Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą formos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-10-31 iki 2013-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Raimonda Ragelytė
(8~5) 213 6454
el. p. raimonda.ragelyte@regula.lt

Tikslas – mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, norintiems vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. O3-695 „Dėl leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą formos patvirtinimo“.


Viešoji konsultacija dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-09-17 iki 2013-10-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas
Skirmantas Matelis
(8~5) 250 6184,
el. p. skirmantas.matelis@regula.lt

Tikslas – skatinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą bei užtikrinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 10 18
• UAB "Vilniaus energija", 2013 10 17
• UAB "Geco Vilnius", 2013 10 16
• UAB "Šiaulių energija", 2013 10 16
• UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2013 10 16
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 10 15
• AB Klaipėdos energija, 2013 10 14
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 10 11
• AB "Kauno energija", 2013 10 11
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 10 10
• UAB "Pramonės energija", 2013 10 10
• UAB "Fortum Klaipėda", 2013 10 09
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 10 07
• UAB "Lorizon Energy", 2013 10 03 

Viešas išaiškinimas, 2013 10 24


Viešoji konsultacija dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-09-06 iki 2013-09-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Skundų skyriaus vyr. specialistė
Sandra Grabauskaitė
(8~5) 213 9324,
el. p. sandra.grabauskaite @regula.lt

Tikslas – užtikrinti aiškią šilumos paskirstymo tvarką ir skatindama vartotojus aktyviau rengti šilumos paskirstymo metodus.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. O3-628 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”.


Viešoji konsultacija dėl nauja redakcija išdėstyto Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-08-28 iki 2013-09-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
(8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – skatinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą bei užtikrinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. O3-437 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 ,,Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.


Viešoji konsultacija dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-08-16 iki 2013-09-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Rimgailė Baliūnaitė
(8~5) 239 7821,
el. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – tobulinti esamą skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sistemą, pagal turimą praktinę patirtį optimizuojant procedūras ir jų terminus, taip pat užtikrinti veiksmingą konkurenciją bei plėtrą atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 09 09
• Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2013 09 06
• UAB "Baltijos vėjas", 2013 09 06
• UAB "Baltijos vėjas", 2013 09 06
• UAB "Vejinta", UAB "Vejerga", UAB "Jėgainių parkas", UAB "PG Food", 2013 09 06
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 08 23 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. O3-628 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo”.


Viešoji konsultacija dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-08-09 iki 2013-09-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
(8~5) 250 6185,
el. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus bei konkrečius skaičiavimo metodus centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainoms nustatyti.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Suskystintos dujos", 2013 09 09
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 09 09
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 09 05
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 09 02
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 08 27 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo”.


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-08-23 iki 2013-09-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Tomas Milašauskas
(8~5) 213 5342,
el. p. tomas.milasauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų biudžeto remiamų elektrinių, gaminančių elektros energiją termofikaciniu režimu, patiriamų būtinųjų elektros energijos gamybos sąnaudų, gaminant nustatytą remtiną elektros energijos gamybos apimtį, padengimą.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. O3-418 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3-123 „Dėl Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos” pakeitimo”.


Viešoji konsultacija dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-08-08 iki 2013-08-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Skundų skyriaus
vyr. specialistas
Tautvydas Puidokas
(8~5) 213 9324,
el. p. tautvydas.puidokas@regula.lt

Tikslas – pakeisti maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. O3-402 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti” pakeitimo”.


Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-07-26 iki 2013-08-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
Vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
(8~5) 250 6183,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – įtvirtinti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus bei konkrečius skaičiavimo metodus gamtinių dujų kainų viršutinėms riboms ir konkrečioms kainoms nustatyti.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 08 13
• AB "Amber Grid", 2013 08 13
• AB "Lietuvos dujos", 2013 08 13
• AB "Klaipėdos nafta", 2013 08 13
• Lietuvos energija, AB, 2013 08 12
• E.ON Ruhrgas International GmbH, 2013 08 09
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 08 09 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3-367 „Dėl Valstybinės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo
(pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2013-06-07)

Konsultacija vyksta nuo 2013-07-24 iki 2013-08-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Zita Adomaitienė
tel. (8~5) 213 5341,
el. p. zita.adomaitiene@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrias ir aiškias elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo taisykles bei su apskaitų atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus, kurie leistų atskleisti kiekvieno verslo vieneto, kaip santykinai atskiros elektros energetikos įmonės verslo (veiklos) dalies rezultatus.Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-07 iki 2013-07-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Zita Adomaitienė
tel. (8~5) 213 5341,
el. p. zita.adomaitiene@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškias ir skaidrias elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo taisykles bei su apskaitų atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus, kurie leistų atskleisti kiekvieno verslo vieneto, kaip santykinai atskiros elektros energetikos įmonės verslo (veiklos) dalies rezultatus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Achema", 2013 07 08
• Lietuvos energija, AB, 2013 07 08
• AB LESTO, 2013 07 05
• LITGRID AB, 2013 07 05
• AB "Panevėžio energija", 2013 07 05
• Lietuvos energetikos institutas, 2013 06 13


Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros plano 2013–2022 metais

Konsultacija vyksta nuo 2013-07-05 iki 2013-08-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
Vyr. specialistė
Dovilė Šabūnaitė
(8~5) 213 5341,
el. p. dovile.sabunaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB LESTO, 2013 08 07
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 07 30


Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo projekto derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-08-23 iki 2013-08-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Giedrė Devetinaitė
(8~5) 213 6454,
el. p. giedre.devetinaite@regula.lt

Tikslas – nustatyti visiems ūkio subjektams skaidrias ir nediskriminacines sąlygas.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3-376 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo“.


Konsultacija dėl Rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-20 iki 2013-05-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Skundų skyriaus vyr. specialistas
Tautvydas Puidokas
tel. (8~5) 239 7824,
el. p. tautvydas.puidokas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad skirtingo aukštingumo pastatuose, kur įrengtos skirtingos karšto vandens tiekimo sistemos, šiluma būtų paskirstoma teisingai.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. O3-349 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. O3-97 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-15 iki 2013-06-14

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
tel. (8~5) 2139226,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškias ir skaidrias gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo bei sąnaudų paskirstymo taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Lietuvos dujos", 2013 06 14
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 06 13  

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.


Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-31 iki 2013-06-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Giedrė Devetinaitė
tel. (8~5) 213 6454,
el. p. giedre.devetinaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrumą energetikos sektoriuje, gaunant išsamius ir aiškius duomenis apie vykdomą veiklą iš energetikos įmonių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• LITGRID AB, 2013 07 02
• AB LESTO, 2013 06 28
• Lietuvos energija, AB, 2013 06 28
• AB „Lietuvos dujos“, 2013 06 28
• UAB „Intergas“, 2013 06 28
• UAB GET Baltic, 2013 06 26
• AB „INTER RAO Lietuva“, 2013 06 14
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 06 12

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-316 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių” pakeitimo“.


Viešoji konsultacija dėl Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-07 iki 2013-07-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vedėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8~5) 233 3389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – apibrėžti aiškius ekonominio vertinimo kriterijus, reikalingus nustatyti gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai santykį, padėsiantį priimti sprendimus dėl pažangiųjų matavimo sistemų, kuriomis būtų padedama vartotojams aktyviai dalyvauti gamtinių dujų tiekimo rinkoje, įdiegimo darbotvarkės.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 07 02
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 06 27
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 06 25
• Lietuvos energetikos institutas, 2013 06 13 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-307 „Dėl Gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ “.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengto Energijos išteklių biržos reglamento projekto
(pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2013-06-03)

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-27 iki 2013-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Giedrė Devetinaitė
Tel. (8~5) 213 6454
el. p. giedre.devetinaite@regula.lt

Tikslas – sudaryti aiškias ir skaidrias sąlygas prekiauti energijos ištekliais biržoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2013 07 03
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 07 02
• Asociacija LITBIOMA, 2013 07 02
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 07 02

Pastabų ir pasiųlymų įvertinimo lentelė 1
Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė 2


Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-318 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“.


Viešoji konsultacija dėl naujo Energijos išteklių biržos reglamento derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-03 iki 2013-06-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Giedrė Devetinaitė
tel. (8~5) 213 6454,
el. p. giedre.devetinaite@regula.lt

Tikslas – sudaryti rinkos dalyviams aiškias ir skaidrias sąlygas prekiauti energijos ištekliais biržoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 06 20
• Lietuvos energetikos institutas, 2013 06 17
• Lietuvos energija , AB, 2013 06 17
• UAB „Molėtų šiluma“, 2013 06 14
• UAB „Baltwood“, 2013 06 13
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 06 13
• Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2013 06 14
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 06 12
• AB „Grigiškės“, 2013 06 12 


Viešoji konsultacija dėl UAB GET Baltic parengto naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-28 iki 2013-07-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8~5) 2139226
el. p. rimas.valungevicius@regula.lt
Tikslas - nustatytų skaidrią ir aiškią elektroninės prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarką ir taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2013 07 08
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 07 05
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 07 05

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-312 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-425 „Dėl UAB Get Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“ pakeitimo“.

Viešoji konsultacija dėl AB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-20 iki 2013-07-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
(8~5) 2139226,
el. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti saugų ir efektyvų gamtinių dujų skirstymo sistemos funkcionavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 07 01
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 07 01
• Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2013 07 01
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 06 26

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-293 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklių derinimo“.


Viešoji konsultacija dėl gamtinių dujų sistemos balansavimo kainos nustatymo

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-20 iki 2013-07-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
(8~5) 2139226,
el. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti laikinai galiojančią balansavimo paslaugos kainą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2013 07 01
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 07 01
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 06 26
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 06 21

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-314 „Dėl Gamtinių dujų sistemos balansavimo kainos nustatymo“.


Viešoji konsultacija dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-10 iki 2013-07-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
tel. (8~5) 2397 821,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti efektyvesnę ir aiškesnę vartotojų ir energetikos įmonių skundų bei ginčų nagrinėjimo procedūrą privaloma išankstine ne teismo tvarka.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė


Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-315 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 ,,Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo“.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl LRAIC apskaitos modelio formavimo metodinių gairių

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-31 iki 2013-06-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrų ir aiškų elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaičiavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 06 11
• AB LESTO, 2013 06 11
• Lietuvos energetikos institutas, 2013 06 06
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 06 06


Konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-03 iki 2013-05-17

Kontaktinio asmens duomenys:
LRAIC projekto darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas – reglamentuoti pagrindinius LRAIC techninio-technologinio ir ekonominio modelių suformavimo principus, kuriais remiantis bus apskaičiuojamos nustatytų reguliuojamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 05 24
• LITGRID AB, 2013 05 17
• AB LESTO, 2013 05 17
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 16


Konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, įsigaliosiančios nuo 2014 m. sausio 1 d., pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-20 iki 2013-05-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
tel. (8~5) 213 9268,
el. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – siekti teisinio aiškumo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 05 31
• Lietuvos Respublikos energetikos, 2013 05 30
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 05 30
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 05 30
• UAB "Vilniaus energija", 2013 05 30
• UAB "Enwipellets", 2013 05 30
• Lietuvos energetikos institutas, 2013 05 29
• Lietuvos biomasės energetikos asociacija "Litbioma", 2013 05 28
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 23


Konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, galiosiančios iki 2013 m. gruodžio 31 d., pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-20 iki 2013-05-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
tel. (8~5) 213 9268,
el. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – siekti kuo didesnio aiškumo ir skaidrumo šilumos kainodaros srityje.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 05 31
• Lietuvos Respublikos energetikos, 2013 05 30
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 05 30
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 05 30
• UAB "Vilniaus energija", 2013 05 30
• UAB "Enwipellets", 2013 05 30
• Lietuvos energetikos institutas, 2013 05 29
• Lietuvos biomasės energetikos asociacija "Litbioma", 2013 05 28
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 23


Konsultacija dėl Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-08 iki 2013-06-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 2139226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – siekti, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 06 04
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 06 03
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 05 27
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 05 23


Konsultacija dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-05-06 iki 2013-05-17

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
tel. (8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vedėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8~5) 233 3389,
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti veiksmingą ir sąžiningą konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, skatinant atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, bei užtikrinti vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 20
• UAB "Geco investicijos", 2013 05 17
• UAB "Ekoresursai", 2013 05 17
• AB "Grigiškės", 2013 05 17
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 05 17
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 05 17
• UAB "Pramonės energija", 2013 05 16
• Vilniaus miesto savivaldybė, 2013 05 13


Konsultacija dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms projekto derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-30 iki 2013-05-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
tel. (8~5) 213 9226,
el. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti saugų ir efektyvų gamtinių dujų skirstymo sistemos funkcionavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Lietuvos dujos", 2013 05 13
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 05 13
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 05 10
• Lietuvos Respublikos energetikos inspekcija, 2013 05 09
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 09


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto

(pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-08-03 iki 2012-08-24)

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-09 iki 2013-04-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
tel. (8~5) 213 9226,
el. p. jurga.barsauskiene@regula.lt

Tikslas – reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principus, kurie sudarytų prielaidas užtikrinti teisinį tikrumą, ekonominę plėtrą, reguliavimo kriterijų, skaidrumą ir nediskriminavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Klaipėdos nafta", 2013 05 16
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2013 05 03
• Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 2013 04 23
• AB "Lietuvos dujos", 2013 04 23
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 22
• Europos teisės departamentas, 2013 04 16


Konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-08-03 iki 2012-08-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. jurga.barsauskiene@regula.lt

Tikslas – nustatyti valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje skaičiavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 08 30
• AB "Lietuvos dujos", 2012 08 29
• AB "Klaipėdos nafta", 2012 08 28
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 08 22
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2012 08 10


Konsultacija dėl AB „Lietuvos dujos“ parengto gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 metų) tinklo plėtros plano derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-03-06 iki 2013-04-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 2139226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Klaipėdos nafta", 2013 04 16
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 02
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 03 29
• AB "Achema", 2013 03 29

Atsižvelgiant į viešosios konsultacijos metu gautas pastabas, pakoreguotas Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų
(2013 – 2022 m.) tinklo plėtros plano projektas, derinimo pažyma
.


Konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ parengtų Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-02-06 iki 2013-02-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 2139226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – siekti, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalu, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Lietuvos dujos", 2013 02 22
• AB "Lietuvos dujos", 2013 02 13
• AB "Achema", 2013 02 13
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 02 13


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

(pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-06-06 iki 2012-06-15)

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-27 iki 2012-08-17

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8 5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Elektros skyriaus vyr. specialistė
Dovilė Šabūnaitė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. dovile.sabunaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti tinkamą prekybos elektros energijos rinkoje priežiūrą ir stebėseną, sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai elektros energijos rinkoje, taip pat užtikrinti skaidrumą, patikimumą, elektros energijos rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir informacijos skaidrumą, išvengti kainų ir tiekimo sąlygų iškraipymo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 08 06


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-06-26 iki 2013-07-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
Vyr. specialistė
Dovilė Šabūnaitė
(8~5) 213 5341,
el. p. dovile.sabunaite@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius elektros energijos rinkos kainos apskaičiavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 07 08
• AB LESTO, 2013 07 08
• Lietuvos energija, AB, 2013 07 05
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 07 02 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-323 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl perdavimo tinklo operatoriaus LITGRID AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV tinklų plėtros plano 2012-2021 m.

Konsultacija vyksta nuo 2012-07-18 iki 2012-08-17

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8 5) 239 7826,
el. p. renatas. pocius@regula.lt

Elektros skyriaus vyr. specialistė
Dovilė Šabūnaitė
tel. (8~5) 2135342,
el. p. dovile.sabunaite@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus LITGRID AB parengtam 10 metų Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV tinklų plėtros planui.


Konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-06-29 iki 2012-07-27

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas. pocius@regula.lt

Elektros skyriaus patarėja
Aistija Zubavičiūtė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. aistija.zubaviciute@regula.lt

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja
Jelena Piatina
Tel. (8~5) 239 7821,
el. p. jelena.piatina@regula.lt

Tikslas – užtikrinti elektros energetikos investicinės aplinkos stabilumą ir elektros energijos kainodaros skaidrumą, sudaryti prielaidas įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2012 08 03
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 08 01
• LITGRID AB, AB LESTO, Lietuvos energija, AB, 2012 07 31
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 07 27
• Lietuvos energetikos institutas, 2012 07 10


Konsultacija dėl naujos redakcijos Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-06-06 iki 2012-06-15

Kontaktinių asmenų duomenys:
Darbo grupės vadovas
Dujų ir elektros departamento
direktorius
Renatas Pocius
Tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Dovilė Šabūnaitė
Tel. (8~5) 213 5342,
el. p. dovile.sabunaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti tinkamą prekybos elektros energijos rinkoje priežiūrą ir stebėseną, elektros energijos rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir informacijos skaidrumą, išvengti kainų ir tiekimo sąlygų iškraipymo bei sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai elektros energijos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB LESTO, 2012 06 22
• LITGRID AB, 2012 06 21
• Europos teisės departamentas, 2012 06 18
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 06 14
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 06 14
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 06 14
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 06 13


Konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-30 iki 2013-05-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas
Rytas Kantakevičius
tel. (8~5) 213 3430,
el. p. rytas.kantakevičius@regula.lt

Tikslas – maksimaliai aiškiai nustatyti techninių sąnaudų ir turto rodiklių dydžius, kurie bus naudojami atskiriant sąnaudas tarp šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2013 05 27
• Lietuvos energija, AB, 2013 05 24
• Alytaus miesto savivaldybė, 2013 05 23
• UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2013 05 23
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 16
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 05 13 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. O3-231 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo".


Konsultacija dėl Naudojimosi AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-03-20 iki 2013-04-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 2139226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – siekti, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 04 19
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 04 18
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 17
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 04 16

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. O3-218 „Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“.


Konsultacija dėl Naudojimosi AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-03-20 iki 2013-04-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 2139226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – siekti, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistema, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 04 18
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 17
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 04 16
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 04 16

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. O3-219 „Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“.


Konsultacija dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-25 iki 2013-05-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistas
Skirmantas Matelis
tel. (8~5) 213 9268,
el. p. skirmantas.matelis@regula.lt

Tikslas – siekti didmeninės energijos išteklių rinkos formuojamų kainų skaidrumo ir patikimumo. Skaidriai ir patikimai rinkų formuojamos kainos sudaro stabilesnę aplinką investicijoms į energetikos sektorius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 05 08
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 05 08
• Europos teisės departametas, 2013 05 06
• AB LESTO, 2013 05 06

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. O3-182 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 „Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo projekto derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-12 iki 2013-05-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
tel. (8~5) 213 6454,
el. p. povilas.kazlauskas @regula.lt

Tikslas – reglamentuoti nepriklausomų šilumos gamintojų bei šilumos tiekėjų tarpusavio šilumos pirkimo – pardavimo santykius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2013 05 13
• UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2013 05 10
• Lietuvos energija, AB, 2013 05 10
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 05 10
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 05 10
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 05 03

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. O3-181 „Dėl Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo patvirtinimo“.


Konsultacija dėl Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-03-20 iki 2013-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 2139226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – siekti, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 04 18
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 04 17
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 17
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 04 16

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. O3-192 „Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“.


Konsultacija dėl Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-02-19 iki 2013-03-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
tel. (8~5) 2139226,
el. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – siekti, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB "Lietuvos dujos", 2013 03 20
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 03 20
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2013 03 19
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 02 26

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. O3-159 „Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo“.


Konsultacija dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-03-22 iki 2013-04-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Indrė Musvicienė
tel. (8~5) 213 5270,
el. p. indre.musviciene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad nuotekų tvarkymo paslaugų kainos būtų diferencijuojamos ir priklausytų nuo abonento išleidžiamų teršalų kiekio bei taršos pobūdžio, taip įgyvendinti sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos vandens tiekjėų asociacija, 2013 04 19
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 04 16
• Lietuvos pieno ūkių asociacija, 2013 04 15
• AB "Žemaitijos pienas", 2013 04 15
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 04 12
• UAB "Šiaulių vandenys", 2013 04 11
• Lietuvos odos gamintojų ir vartotojų asociacija, 2013 04 11 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. O3-155 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Komisijos nutarimų „Dėl naujų nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros ir įkainių derinimo“ ir „Dėl naujų buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros ir įkainių derinimo“

(pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-11-08 iki 2012-11-19)

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-05 iki 2013-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškią ir skaidrią naujų vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūrą bei įkainius

Gautos pastabos ir pasiūlymai

• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 04 18
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 04 18
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 04 15
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 10


Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė 1
Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė 2

Priimti teisės aktai

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. O3-156 „Dėl Naujų buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros ir įkainių derinimo“.
2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. O3-157 „Dėl Naujų nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros ir įkainių derinimo“.


Konsultacija dėl Komisijos nutarimų „Dėl naujų nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros ir įkainių derinimo“ ir „Dėl naujų buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros ir įkainių derinimo“

Konsultacija vyksta nuo 2012-11-08 iki 2012-11-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8~5) 2139226,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškią ir skaidrią naujų vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūrą bei įkainius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 11 20
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 11 20
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2012 11 20
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 11 19
• Buitinių vartotojų sąjunga, 2012 11 08


Konsultacija dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-10 iki 2013-04-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
tel. (8~5) 213 9226,
el. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas – išvengti neproporcingos finansinės ir administracinės naštos gamintojams, elektros energijos gamybai naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 04 25
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 23
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 04 23

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. O3-158 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-15 iki 2013-04-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
tel. (8~5) 213 9268,
el. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – maksimaliai aiškiai reglamentuoti rezervinės galios palaikymo paslaugos apimtį, kuri bus naudojama nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos kainos skaičiavimuose, bei išvengti dviprasmiško Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatų aiškinimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2013 04 29
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 04 29
• Valstybinė energetikos inpskecija, 2013 04 26
• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2013 04 26
• Lietuvos energija, AB, 2013 04 25
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 04 25
• Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 2013 04 22

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. O3-177 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-25 iki 2013-05-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
tel. (8~5) 213 9810,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Tikslas – skaidriais, objektyviais ir mažiausios finansinės naštos vartotojams principais nustatyti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo kriterijus, atitinkančius įstatymų nuostatas.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. O3-167 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-02-22 iki 2013-03-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Skundų skyriaus vyr. specialistas
Tautvydas Puidokas
tel. (8~5) 2139324,
el. p. tautvydas.puidokas@regula.lt

Tikslas – suvienodinti atskiruose teisės aktuose šilumos priskyrimo karštam vandeniui ruošti normatyvus.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. O3-144 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-04-05 iki 2013-04-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Viktorija Petkutė
tel. (8~5) 213 5342,
el. p. viktorija.petkute@regula.lt

Tikslas – siekti, kad vartotojams ir gamintojams, norintiems prijungti savo elektros įrenginius prie elektros tinklų, būtų teisingai paskirstytos prijungimo darbų sąnaudos ir nustatyti pagrįsti įkainiai.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. O3-139 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo“.


Konsultacija dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2013-02-01 iki 2013-02-15

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento direktorius
Renatas Pocius
tel. (8~5) 239 7826,
el. p. renatas.pocius @regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė
Jūratė Pravalackaitė
tel. (8~5) 213 9810,
el. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Tikslas – skaidriai ir objektyviai nustatyti elektros energijos,
pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo principus bei suteikti galimybę atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams naudotis teisės aktuose nustatytais paramos būdais.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• LITGRID AB, 2013 02 13
• Jaunius Jatautas, 2013 02 11
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 02 11
• Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2013 02 08
• Lietuvos verslo darbdavių asociacija, 2013 02 08
• AB LESTO, 2013 02 08
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 02 08
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 02 08
• UAB New Energy Group, 2013 02 07
• Skirmantas Bakas, 2013 02 06

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. O3-41 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo”.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto ( pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-04-24 iki 2012-06-04)

Konsultacija vyksta nuo 2013-02-01 iki 2013-02-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
tel. (8~5) 213 9268,
el. p. vilma.skinderyte @regula.lt

Tikslas – didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• AB „Panevėžio energija“, 2013 02 20
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2013 02 20
• Lazdijų rajono savivaldybė, 2013 02 19
• UAB Fortum Heat Lietuva, 2013 02 15
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 02 15
• AB „Lifosa“, 2013 02 15
• BALTPOOL, UAB, 2013 02 15
• Lietuvos energetikos konsultantų asociacija, 2013 02 15
• UAB „Fortum Joniškio energija”, 2013 02 15
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 02 14
• AB „Klaipėdos energija“, 2013 02 14
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 02 13
• AB „Lietuvos energija“, 2013 02 12

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo”.


Konsultacija dėl Šilumos energijos kainų nustatymo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2012-04-24 iki 2012-06-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė
Ramunė Zailskienė
Tel. (8~5) 216 3732,
el. p. ramune.zailskiene@regula.lt

Tikslas – didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos energijos kainodaros skaidrumą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2012 07 09
• Leonas Dausynas, 2012 06 08
• Leonas Dausynas, 2012 06 08
• AB „Jonavos šilumos tinklai“, 2012 05 30
• UAB „Nemėžio komunalininkas“, 2012 05 25
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 05 24
• UAB „E energija“, 2012 05 24
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 05 23
• Lietuvos energija, AB, 2012 05 23
• A. Drevinskas, 2012 04 30Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto ( pirmoji konsultacija vyko nuo 2012-12-10 iki 2012-12-21)

Konsultacija vyksta nuo 2013-02-01 iki 2013-02-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
tel. (8~5) 213 9268,
el. p. vilma.skinderyte @regula.lt

Tikslas – skatinti naujų rinkos dalyvių atsiradimą šilumos gamybos veikloje ir gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2013 02 19
• Lazdijų rajono savivaldybė, 2013 02 19
• UAB „GECO investicijos“, 2013 02 18
• Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 2013 02 15
• AB „Kauno energija“, 2013 02 15
• AB „Grigiškės“, 2013 02 15
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2013 02 15
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2013 02 15
• Donatas Jasas, 2013 02 15
• UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2013 02 15
• AB „Klaipėdos energija“, 2013 02 14
• AB „Kauno energija“, 2013 02 13
• Plungės rajono savivaldybė, 2013 02 13
• Šiaulių miesto savivaldybės meras, 2013 02 12
• Lietuvos energija, AB, 2013 02 12
• AB „Šiaulių energija“, 2013 02 12
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2013 02 12
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2013 02 08

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. O3-74 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.


Konsultacija dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-12-10 iki 2012-12-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Vilma Skinderytė
tel. (8~5) 216 9268,
el. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – išvengti aplinkybių, ribojančių veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos veikloje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
• Energetikos ministerija, 2013 01 02 (priedas)
• AB „Kauno energija“, 2012 12 27
• Lietuvos savivaldybių asociacija, 2012 12 27
• UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2012 12 21
• Donatas Jasas, 2012 12 21
• UAB GECO investicijos, 2012 12 21
• AB „Lietuvos energija“, 2012 12 21
• Advokatų kontora „Raidla Lejins & Norcus“, 2012 12 21
• UAB „Litesko“, 2012 12 21
• UAB „COWI Lietuva“, 2012 12 21
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2012 12 21
• Kauno „Grid code“ darbo grupė, 2012 12 21
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012 12 19
• UAB „Geoterma“ 2012 12 19
• AB „Šiaulių energija“, 2012 12 18
• Valstybinė energetikos inspekcija, 2012 12 17
• Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2012 12 14Konsultacija dėl Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-01-22 iki 2013-02-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Skundų skyriaus vyresn. specialistė
Solveiga Adomėnaitė
tel. (8~5) 2397824,
el. p. solveiga.adomenaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad pastatuose suvartojamas šilumos kiekis būtų teisingai paskirstomas, nepažeidžiant kitų vartotojų interesų mokėti už bendrosioms reikmėms sunaudojamą šilumos energiją proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančioms patalpoms.

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimo lentelė

Priimtas teisės aktas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. O3-33 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo”.


Konsultacija dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2012-12-19 iki 2013-01-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja
Ramunė Zailskienė
tel. (8~5) 216 3732,
el. p. ramune.zailskiene @regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad šilumos sektoriaus ūkio subjektų veiklos rodiklių palyginimas su kitų ūkio subjektų, vykdančių atitinkamą veiklą, vyktų skaidriai ir pagal iš anksto žinomus kriterijus.

Priimtas teisės aktas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. sausio  31 d. nutarimas Nr. O3-30 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.


Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-07 15:38